NYESTE IAGTTAGELSER l 2023


 

Observationer Rød tekst: Sjælden - Blå tekst: Ikke almindelig - Grøn tekst: Årets/efterårets førsteDecember 2023
31.12.2023
Lillehavet: Gravand 2, Silkehejre 1, Strandskade 8 (MWH)


30.12.2023
Agerup: Sangsvane 372, Grågås 540, Blisgås 48, Canadagås 2, Bramgås 70 (MWH)

Lundgærde: Knopsvane 5, Sangsvane 62 (MWH)

Nordby: Bramgås 1800 (JL)

Issehoved: Sortand 8000 (JL)

Brattingsborg Skov/Ørnslund: Havørn 1 OF, Halemejse 3, Skovskade 1 (IS)

Fårefolden: Solsort 5, Musvit 2, Sortmejse 1, Bogfinke 2 (MWH)

Sælvig: Fiskehejre 3, Grågås 48, Bramgås 225, Spurvehøg 1, Ravn 1, Grønsisken 23, Dompap 5 (CBr)

Hesselholm: Sølvhejre 1 (CBr, MWH) 

Armhoved/Langør Kirke: Storspove 32, Sjagger 40 (CBr, MWH)


29.12.2023
Issehoved: Sandløber 78, Stenvender 1, Alm. Ryle 7, Snespurv 7 (MWH)

Nordby: Blå Kærhøg 1 han (JL)

Langør Kirke: Sølvhejre 1 (BJ)


28.12.2023
Agerup: Sangsvane 250, Grågås 1500, Blisgås 10, Bramgås 20 (MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 3, Sølvhejre 1 (MWH)

Issehoved: Sandløber 40, Alm. Ryle 1 (LB, STE)


27.12.2023
Langør: Ederfugl 34, Hvinand 28, Stor Skallesluger 2, Toppet Skallesluger 7 (MWH)

Hesselholm: Bramgås 120 OF, Gravand 2, Fiskehejre 4, Sølvhejre 1, Silkehejre 1, Storspove 8 (MWH)

Armhoved/Langør Kirke: Storspove 40 (LB, STE)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Solsort 8, Musvit 2, Skovskade 1, Dompap 2 (MWH)

Mårup: Grågås 150+, Tajgasædgås 1, Bramgås 300+ (LB, STE)

Lushavn: Hvinand 16, Havørn 2 AD, Blå Kærhøg hun 1, Alk 1, Ringdue 80+, Sjagger 50+, Skovskade 1, Allike 50+ (IS)

Kolby: Tyrkerdue 3, Jernspurv 1, Rødhals 1, Musvit 6, Blåmejse 3, Gråkrage 2, Skovspurv 1 (NS)

Nordby: Grågås 18, Bramgås 1200, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Sølvmåge 70, Råge 25 (JL)

Toftebjerg: Sangsvane 17, Grågås 140 - 1 grågås med
blå halsring
RPO (MWH)


26.12.2023
Sælvig: Fiskehejre 2, Bramgås 900, Musvåge 1, Skovsneppe 1, Stor Flagspætte 1, Ringdue 225, Sjagger 35, Rødhals 1, Musvit 6, Blåmejse 4, Bogfinke 9, Dompap 5, Fuglekonge 5 (CBr)
  
Issehoved: Bjergand 1, Ederfugl 350, Sortand 4500, Fløjlsand 8, Toppet Skallesluger 4, Sandløber 72, Sjagger 40, Solsort 2, Snespurv 2 (MWH)

Hesselholm: Gravand 7, Sølvhejre 1, Skovsneppe 1 (MWH)

Toftebjerg: Grågås 140, Blisgås 1, Bramgås 2000 (MWH)

Onsbjerg: Misteldrossel 1 (HOK)

Østerby: Fasan 1, Solsort 5, Musvit 6, Blåmejse 4, Bogfinke 3, Grønirisk 4, Stillits 11 (JH)

Hverremosen: Gråand 25, Pibeand 75, Krikand 50, Troldand 6, Fløjlsand 12, Skarv  2 (JL)


25.12.2023
Hesselholm: Knopsvane 5, Gravand 8, Fiskehejre 5, Silkehejre 1, Storspove 34, Sjagger 200 (MWH)

Agerup: Sangsvane 375, Grågås 550, Blisgås 27, Bramgås 40 (MWH)

Vesborg: Gråand 1, Musvåge 1, Blishøne 3, Ringdue 300+ (IS)

Østerløkken: Solsort 13 (MWH)

Østerby: Dompap 7 - 4 han og 3 hun (JH)


24.12.2023
Østerløkken: Spurvehøg 1, Ringdue 80, Solsort 4, Musvit 7, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Husskade 1, Skovspurv 15,  Bogfinke 7, Kvækerfinke 2, Grønirisk 8 (MWH)


23.12.2023
Draget, Besser Rev: Strandskade 1 (MWH)

Alstrup: Silkehale 5, Sjagger 70 (MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 2, Sølvhejre 1, Silkehejre 1 (MWH)

Armhoved/Langør Kirke: Bramgås 60 (MWH)

Have i Pillemark: Tyrkerdue 2, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 1, Skovspurv 3 (BS)

Østerløkken: Bramgås 24 OF (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1 (IS)

Nordby: Silkehale 1, Sjagger 6 (JL)

Hverremosen: Toppet Lappedykker 2, Troldand 6, Skarv 2 (JL)


22.12.2023
Langør Kirke: Sølvhejre 3, Silkehejre 1 (BJ)

Kanhave: Havørn 1 (BJ)

Østerløkken: Bramgås 900 OF (MWH)

Besser: Sjagger 200+, Vindrossel 3, Solsort 3, Bogfinke 15, Kvækerfinke 10 (MWH)


21.12.2023
Toftebjerg: Sangsvane 4, Grågås 82, Bramgås 6 (MWH)

Østerløkken: Bramgås 130 OF (MWH)

Langør Kirke: Sølvhejre 1, Storspove 26 (MWH)

Hesselholm: Knopsvane 24, Fiskehejre 5, Spurvehøg 1, Storspove 18, Sjagger 4 (MWH)

Langør: Ederfugl 20, Hvinand 80, Stor Skallesluger 6, Toppet Skallesluger 4, Svartbag 2 (MWH)

Kolby: Bramgås 160 OF, Spurvehøg 1, Rødhals 1, Sjagger 65, Musvit 5, Blåmejse 3, Sortkrage 1, Gråkrage 8,Skovspurv 2 (CE)
 


20.12.2023
Agerup: Sangsvane 320, Grågås 80, Bramgås 3000 (MWH)

Ørby: Rødhals 2 (IS)

Ørnslund: Musvåge 2 OF (IS)

Lushavn: Musvåge 2 OF, Allike 35+, Grønirisk 3 (IS)


19.12.2023
Agerup: Sangsvane 350, Grågås 40 (MWH)

Langør: Havørn 1 AD (MWH)

Langør Kirke: Sølvhejre 1, Silkehejre 1 (MWH)

Hesselholm: Sølvhejre 2, Silkehejre 1 (MWH)

Hjalmargård, Brattingsborg: Fuglekonge 3, Ravn 1 (IS)

Østenlands: Musvåge 2, Rødhals 1, Skovskade 2, Ravn 2 (IS)


18.12.2023
Agerup: Sangsvane 300, Grågås 700, Blisgås 15, Bramgås 900 (MWH)

Langør Kirke: Sølvhejre 1, Silkehejre 1 (MWH)

Langør: Toppet Skallesluger 15 (MWH)

Vester Kanal, Brattingsborg: Sangsvane 10, Skovsneppe 1, Ringdue 300+, Allike 50+ (IS)


17.12.2023
Hesselholm: Fiskehejre 5, Sølvhejre 1, Silkehejre 2, Storspove 4 (MWH)

Kirkebugten: Sølvhejre 1 (MWH)

Lillehavet: Sangsvane 2, Stor Skallesluger 1, Toppet Skallesluger 2 (MWH)

Onsbjerg: Sjagger 250 (HOK)


16.12.2023
Barnekold: Knopsvane 9, Grågås 1, Gravand 13, Gråand 330, Pibeand 74, Krikand 4, Hvinand 45, Ederfugl 15, Sølvhejre 1, Hjejle 25 OF, Lille Kobbersneppe 1, Storspove 224, Bogfinke/Kvækerfinke 40 (MWH)

Kolby: Spurvehøg 1 (IS)

Vesborg: Knopsvane 3 AD + 5 JUV, Pibeand 1, Krikand 7, Troldand 3, Blishøne 3 (IS)


15.12.2023
Issehoved: Fasan 5, Grågås 1, Ederfugl 800, Sortand 5000, Fløjlsand 18, Hvinand 2, Toppet Skallesluger 2, Spurvehøg 1, Sølvmåge 5, Ringdue 80, Sanglærke 1, Rødhals 2, Solsort 3, Sjagger 1, Musvit 1, Blåmejse 1, Husskade 1, Gråkrage 7, Bogfinke 12 (CE, CBr, ET, JL, MWH)

Østerløkken: Bramgås 3000 (MWH)

Kysten Lushage til Lushavn: Ederfugl 500+, Sortand 7, Skovskade 1, Skærpiber 3 (IS)


14.12.2023
Yderste Holm: Hvinand 12, Vandrefalk 1, Strandskade 120, Islandsk Rødben 8, Lille Kobbersneppe 3, Storspove 15 (MWH)

Kolderne: Gråsæl 5, Spættet Sæl 77 (MWH)

Lilleøre: Hvinand 108, Stor Skallesluger 2, Toppet Skallesluger 2 (MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 2, Sølvhejre 1 (MWH)

Sælvigbugten: Grågås 80, Ederfugl 300, Skarv 9 (MWH)

Østerløkken: Bramgås 4000 (MWH)


13.12.2023
Langør Kirke: Sølvhejre 1 (MWH)

Hesselholm: Sølvhejre 2 (HOK)

Sælvighuse: Rød Glente 1 (HOK)

Lushavn: Hvinand 2, Musvåge 1, Skovskade 1 (IS)

Have i Pillemark: Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 1, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Skovspurv 16 (BS)


12.12.2023
Yderste Holm: Strandskade 152, Alm. Ryle 4, Lille Kobbersneppe 1, Storspove 3 (MWH)

Lilleøre: Mørkbuget Knortegås 1, Stor Skallesluger 10, Alk 1 (MWH)

Lillehavet: Strandskade 12 (MWH)

Nordby: Musvåge 1, Tårnfalk 1, Allike 70, Råge 50, Gråkrage 15, Småfugle (Skovspurv, Gråspurv , Bogfinke, Grønirisk Gråsisken, Stillits) 150 (JL)


11.12.2023
Toftebjerg: Sangsvane 142, Grågås 470, Bramgås 54, Hjejle 18 OF (MWH)

Østerløkken: Bramgås 400 (MWH)

Lilleøre: Hvinand 212, Toppet Skallesluger 37, Strandskade 3, Hjejle 3 (MWH)

Langør: Hvinand 24, Toppet Skallesluger 34, Fiskehejre 1 (MWH)

Kolderne: Strandskade 12, Storspove 3 (MWH)

Langør Kirke: Sølvhejre 1 (MWH)

Nordby: Bramgås 1200, Allike 100, Kragefugle 40, Småfugle - bl.a. bogfinker og grønirisker 200 (JL)


10.12.2023
Alstrup: Blå Kærhøg 1 hun OF, Spurvehøg 1 FU (MWH)

Toftebjerg: Sangsvane 72, Grågås 180, Spidsand 1 (MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 4, Sølvhejre 2, Silkehejre 1 (MWH)

Langør: Hvinand 40, Stor Skallesluger 2, Toppet Skallesluger 22, Lille Lappedykker 3, Storspove 4 (MWH)

Nordby: Blisgås 13, Bramgås 3500 (JL)

Sælvig: Spurvehøg 1, Musvåge 2, Blå Kærhøg 1(hun), Skovsneppe 1, Ravn 2, Dompap 1 (CBr)


09.12.2023
Brattingsborg Skov: Musvåge 3, Stor Flagspætte 1, Solsort 14, Musvit 15, Blåmejse 12, Gærdesmutte 1, Skovskade 1, Ravn 2, Gråkrage 5, Bogfinke 4, Gråsisken 150 (CBr, JL)

Østerløkken: Ringdue 10, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 8, Blåmejse 4, Gærdesmutte 1, Råge 20+, Allike 40+, Skovspurv 8, Bogfinke 4, Kvækerfinke 2, Grønirisk 12 (MWJ)


08.12.2023
Draget, Besser Rev: Mørkbuget Knortegås 4, Gråand 3, Strandskade 5, Hjejle 1, Storspove 1, Dobbeltbekkasin 1, Engpiber 3, Grønirisk 4 (MWH)

Agerup: Sangsvane 134, Grågås 900 (MWH)

Østerby: Sjagger 300+ (MWH)

Østerby: Silkehale 35 - 40, Rødhals 1, Solsort 3, Musvit 6, Blåmejse 4, Gærdesmutte 1, Bogfinke 3-4, Grønirisk 4, Stillits 2 (JH)

Vesborg: Knopsvane 18, Sangsvane 25+, Grågås 14, Gråand 40+, Krikand 80+, Troldand 10, Havørn 1 AD (JS)

Kolby: Musvåge 2 (IS)

Sælvig: Silkehale 12 (CBr)


07.12.2023
Hesselholm: Sølvhejre 2 (PB)

Vesborg: Knopsvane 12, Sangsvane 114, Gråand 4, Fasan 8, Sjagger 20 (MWH)

Hverremosen: Fløjlsand 50, Toppet Skallesluger 8, Tårnfalk 1 (JL)

Nordby: Bramgås 3500, Musvåge 3 (JL)

Have i Pillemark: Tyrkerdue 1, Jernspurv 1, Solsort 1, Blåmejse 2, Skovspurv 1, Bogfinke 1 (BS)

Østerløkken: Bramgås 350 OF (MWH)

Ballen: Sjagger 12, Solsort 4, Musvit 3, Blåmejse 7, Bogfinke 4, Grønirisk 9 (MWH)

Kolby Kås Havn: Troldand 1, Skarv 17, Svartbag 1 (MWH)


06.12.2023
Langør: Gråand 24, Pibeand 45, Toppet Skallesluger 2, Lille Lappedykker 4, Storspove 4, Sjagger 70 (MWH)

Ørby: Spurvehøg 1, Husskade 2 (IS)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Musvit 3, Skovskade 1, Dompap 6 (IS)


05.12.2023
Kirkebugten: Sølvhejre 1 (PB, MWH)

Østerløkken: Agerhøne 13 (MWH)

Sælvig: Musvåge 3, Rød Glente 1 (CBr)


04.12.2023
Østerløkken: Agerhøne 13 (MWH)

Sælvighuse: Rød Glente 1 OF (MWH)

Lillehavet: Gravand 2, Gråand 25, Pibeand 80, Krikand 4, Strandskade 1, Islandsk Rødben 3, Storspove 7 (MWH)

Sildeballe: Bramgås 1500 (MWH)

Vesborg - Lushavn:  Musvåge 3, Spurvehøg 1, Gærdesmutte 1 (IS)

Have i Pillemark: Stormmåge 8 OF, Tyrkerdue 1, Rødhals 1, Sjagger 1, Solsort 1, Musvit 1, Gråkrage 2 (BS)

Sælvig: Fiskehejre 2, Musvåge 1, Spurvehøg 2, Vandrefalk 1, Stor Flagspætte 1, Dompap 1 (CBr)

 
03.12.2023
Ballen Færgehavn: Skarv 140, Fiskehejre 2, Svartbag 2, Skærpiber 2 (MWH)

Østerløkken: Ringdue 4, Stor Flagspætte 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 7, Blåmejse 3, Gærdesmutte 1, Skovspurv 10, Bogfinke 8, Kvækerfinke 2, Grønirisk 5 (MWH) 

Nordby: Blisgås 8 OF, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 4, Blåmejse 2, Skovspurv 4, Bogfinke 8, Grønirisk 6 (JL)

Østerløkken: Agerhøne 13 (CBr)


02.12.2023
Barnekold: Knopsvane 6, Sangsvane 5 R + 3 OF, Grågås 12, Gravand 4, Gråand 62, Pibeand 44, Ederfugl 20, Hvinand 130, Stor Skallesluger 9, Fiskehejre 1, Musvåge 1, Strandskade 1, Strandhjejle 1, Hættemåge 45, Sølvmåge 215, Misteldrossel 1, Gråkrage 3, Bjergirisk 30 (MWH)

Lushavn: Havørn 1 JUV, Musvåge 1, Ringdue 60+, Rødhals 1, Husskade 1 (IS)

Langør: Sølvhejre 1 (JØM)

Østerløkken: Jernspurv 1, Rødhals 1, Kvækerfinke 2 (MWH)

Sælvig: Fiskehejre 1, Sølvhejre 1, Sangsvane 1, Grågås 27, Skovsneppe 3 (CBr)


01.12.2023
Nordby: Sangsvane 5 S, Musvåge 1 N (JL)

Sælvig: Musvåge 2, Spurvehøg 1, Skovsneppe 4 (CBr)

Kirkebugten: Sølvhejre 1 (CBr)

Lillehavet: Sølvhejre 1, Alm. Ryle 3, Sjagger 30 (MWH)

Kirkebugten: Fiskehejre 3, Sølvhejre 2, Storspove 3 (MWH)

Sælvigbugten: Rød Glente 1 (MWH)

Tranebjerg: Silkehale 20 (MWH)


Kolby: Sølvhejre 1 SV kl. 14:35, Blå Kærhøg 1 han OF, Stor Flagspætte 2, Rødhals 1, Musvit 5, Blåmejse 4, Gærdesmutte 1, Bogfinke 2 (CE)  

Østerløkken: Spurvehøg 1, Ringdue 3, Solsort 2, Musvit 7, Blåmejse 2, Skovspurv 20, Bogfinke 4, Kvækerfinke 2, Grønirisk 4 (MWH)November 2023


30.11.2023
Hesselholm: Sølvhejre 1 (MWH)

Lillehavet: Gråand 30, Pibeand 45, Sølvhejre 1, Silkehejre 1, Bjergirisk 18 (MWH)

Langør: Ederfugl 8, Stor Skallesluger 4, Toppet Skallesluger 22 (MWH)

Toftebjerg: Pibeand 5 (MWH)


Sælvig: Fiskehejre 1, Knopsvane 2, Rød Glente 1, Skovsneppe 2, Ringdue 150, Rødhals 1, Musvit 4, Blåmejse 3, Bogfinke 7, Kernebider 1 (CBr)

29.11.2023
Nordby: Tårnfalk 1, Råge 45, Gråkrage 8, Allike 25, Skovspurv 18, Grønirisk 10, Bogfinke 35, Stillits 15 (JL)

Sælvig: Musvåge 1, Rød Glente 1 (CBr)

Have i Pillemark: Ringdue 1 SY, Rødhals 2, Solsort 1, Blåmejse 2, Gråkrage 2, Allike 1, Bogfinke 1 (BS)

Vester Kanal: Sangsvane 5 OF, Krikand 2, Fiskehejre 1, Skovsneppe 1, Dompap 1 (IS)

Lushavn - Vesborg: Knopsvane 4, Hvinand 1, Havørn 2 AD, Musvåge 1, Skovsneppe 1, Skovskade 1 (IS)


28.11.2023
Agerup: Sangsvane 51, Grågås + Bramgås 260, Silkehale 26 (CE)

Brundby: Silkehale 32, Bomlærke 1 (MWH)

Kirkebugten: Sølvhejre 1 (CBr)

Langør: Stor Skallesluger 2 (CBr)


27.11.2023
Langemark: Grågås 300, Blisgås 4 (MWH)

Sildeballe: Bramgås 800 OF, Mørkbuget Knortegås 7, Sjagger 200, Vindrossel 4 (MWH)

Draget, Besser Rev: Stenvender 1, Engpiber 4, Skærpiber 1, Skovspurv 30 (MWH)

Sælvig: Fiskehejre 2, Grågås 400, Bramgås 95, Spurvehøg 1, Stor Flagspætte 1, Dompap 2 (CBr)


26.11.2023
Kolby Kås: Musvåge 1 med bytte (IS)

Vesborg: Sangsvane 12 OF, Musvåge 3, Stor Flagspætte 1 (IS)

Sælvig: Kernebider 1 (CBr)

Stauns: Bramgås 1200, Grågås 45 (CBr)

Sælvigbugten: Rød Glente 1 (CBr)

Ballen: Silkehale 73, Solsort 3, Blåmejse 3 (MWH)25.11.2023
Tranebjerg: Sjagger 70, Vindrossel 2 (MWH)

Besser: Husskade 2 (MWH)

Østerløkken: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Ringdue 12, Stor Flagspætte 1, Gærdesmutte 1, Musvit 7, Blåmejse 3, Skovspurv 20, Bogfinke 4, Kvækerfinke 3, Grønirisk 20, Dompap 1 (MWH)

Lushavn: Sangsvane 7 OF, Troldand 5, Toppet Skallesluger 2, Fiskehejre 1, Musvåge 2, Rødhals 1 (IS)


24.11.2023
Hesselholm: Knopsvane 12, Sangsvane 13, Gravand 1, Pibeand 3, Fiskehejre 5, Sølvhejre 1, Silkehejre 2, Vibe 12, Storspove 41, Hættemåge 85, Stær 22 (MWH)

Toftebjerg: Bramgås 2500 (MWH)

Permelille: Moskusand 9 (MWH)

Lushage: Fiskehejre 1, Stenvender 1, Musvit 4 (IS)

Lushavn: Sangsvane 7 OF, Ederfugl 150+ (IS)

Østermarken: Canadagås 5 (JL)23.11.2023
Hverremosen: Bramgås 400 OF, Sandløber 4, Stenvender 12 (MWH)

Hverremosen: Sandløber 11, Stenvender 16 (JL)

Nordby: Grågås 75, Bramgås 1560 (JL)

Nordsamsø: Musvåge 1 (JL)

Østerløkken: Musvåge 2, Husskade 7 (MWH)

Ballen: Silkehale 28 (CBr)


22.11.2023
Sildeballe: Grågås 4, Blisgås 9, Bramgås 1600, Mørkbuget Knortegås 9, Sjagger 30 (MWH)

Brokold: Gråand 2, Fiskehejre 1, Strandskade 5, Alm. Ryle 9, Storspove 5 (MWH)

Østerby: Spurvehøg 1, Silkehale 11, Rødhals 1, Musvit 6, Blåmejse 3, Skovspurv 9, Bogfinke 3, Grønirisk 2 (JH)

Tranebjerg: Silkehale 8 (Zelina Elex Petersen)

Hverremosen: Sandløber 23, Stenvender 9 (JL)


21.11.2023
Issehoved: Ederfugl 400,Sortand 200, Toppet Skallesluger 5, Skarv 27, Engpiber 1, Rødhals 1, Musvit 2, Blåmejse 10, Husskade 1 (MWH)

Kanhave: Grågås 140, Bramgås 2000, Hjejle 6, Storspove 49 (MWH)

Toftebjerg: Sangsvane 10, Grågås 220, Bramgås 200 (MWH)

Nordby: Bramgås 1300 (JL)

Svinekilderne: Ederfugl 300, Lomvie 1 (JL)

Toftebjerg: Sangsvane 9, Grågås 65 (CBr)


20.11.2023
Hesselholm: Knopsvane 10, Gråand 2, Hvinand 10, Fiskehejre 3, Sølvhejre 2, Silkehejre 2, Storspove 8 (OBV, MWH)

Toftebjerg: Sangsvane 11, Grågås 300 (OBV, MWH)

Nordby: Bramgås 600, Spurvehøg 1 (JL)

Østenlands: Bramgås 4, Gråand 2, Krikand 4, Musvåge 1, Sjagger 6, Skovskade 1 (IS)


19.11.2023
Langør: Lille Lappedykker 4, Svartbag 2, Sjagger 40 (MWH)

Kanhave: Grågås 185, Vibe 15, Hjejle 5 (MWH)

Toftebjerg: Sangsvane 3, Grågås 320, Pibeand 3, Vibe 45, Hjejle 50 (MWH)


18.11.2023
Draget, Besser Rev: Mørkbuget Knortegås 2, Ederfugl 110, Toppet Skallesluger 11, Sortgrå Ryle 1, Stenvender 17, Grønirisk 2 (MWH)

Sildeballe: Bramgås 82, Mørkbuget Knortegås 12 (MWH)

Nordby Strand: Lille Lappedykker 1, Sandløber 18, Stenvender 5 (JL)

Nordby: Sangsvane 6 S, Bramgås 110, Hjejle 55 (JL)

Issehoved: Ederfugl 230+, Fløjlsand 3, Stor Skallesluger 12 - 6 hanner + 6 hunner, Gråkrage 12 (CE)

Sælvigbugten: Sangsvane 3 OF, Grågås og Bramgås 500+, Strandskade 1 (IS)

Langør: Knopsvane 1, Fiskehejre 1, Musvåge 2, Storspove 7 (IS)


17.11.2023
Østerløkken: Bramgås 800 (MWH)


16.11.2023
Toftebjerg: Grågås 120 (MWH)

Kanhave: Grågås 74, Bramgås 3, Gråand 18, Strandskade 2, Vibe 5, Hjejle 2, Lille Kobbersneppe 2, Storspove 5 (MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 9, Sølvhejre 1, Silkehejre 2, Storspove 2 (MWH)

Langør: Ederfugl 10, Stor Skallesluger 2 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Musvit 7, Blåmejse 2, Skovskade 1 (IS)

Lushavn: Toppet Skallesluger 3, Gærdesmutte 1 (IS)


15.11.2023
Issehoved: Grågås 80 SV, Ederfugl 500, Sortand 200, Skarv 28 T, Tårnfalk 1, Alm. Ryle 18, Skovskade 1 (MWH)

Brattingsborg Skov: Fasankok 18, Stor Flagspætte 1, Rødhals 2, Sjagger 31 OF, Solsort 2, Fuglekonge 3, Musvit 5, Gærdesmutte 2, Skovskade 2, Bogfinke 3 (CE)

Vesborg: Troldand 27, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Alk 1 (IS)

Hesselholm: Fiskehejre 2, SortkrageXGråkrage 1 (MWH)


14.11.2023
Besser: Dværgfalk 1 (MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 4, Sølvhejre 1, Silkehejre 2, Storspove 12, Stillits 20 (MWH)


13.11.2023
Sælvig: Fiskehejre 5, Bramgås 150, Hjejle 65, Stor Flagspætte 1, Stær 35, Sjagger 75, Ravn 1 (CBr)

Hverremosen: Gråand 25, Pibeand 10, Krikand 125, Vibe 5, Sandløber 13, Stenvender 3 (JL)12.11.2023
Issehoved: Ederfugl 300+, Toppet Skallesluger 3, Sandløber 21, Stenvender 4, Rødhals 2, Gærdesmutte 2, Grønirisk 3, Stillits 8, Dompap 2, Gulspurv 1, Snespurv 1 (CE)

Lushavn - Vesborg kysten: Ederfugl  300+, Toppet Skallesluger 3, Skarv 3 OF, Musvåge 1, Skovsneppe 2, Hættemåge 1, Musvit 8, Skovskade 2, Gulspurv 3 (IS)

Lillehavet: Mørkbuget Knortegås 15, Strandskade 5, Storspove 3, Lille Kobbersneppe 2 (LB, STE)

Øster Hedekrog: Fløjlsand 40, Gråstrubet Lappedykker 3 (LB, STE)

Brattingsborg Skov: Fasan 12, Musvit 2, Skovskade 3 (MWH)


Østerløkken: Grågås 12 OF, Bramgås 80 OF, Musvit 5, Blåmejse 3, Gærdesmutte 1, Skovspurv 12, Bogfinke 2, Kvækerfinke 2, Grønirisk 8 (MWH)

Have i Pillemark: Ringdue 1, Tyrkerdue 2, Rødhals 1, Solsort 2, Gråkrage 1, Skovspurv 20 (BS)

Nordby: Bramgås 440, Spurvehøg 1 han (JL)

Lillehavet: Mørkbuget Knortegås 4, Strandskade 2, Storspove 4 (JL)

Langør: Mørkbuget Knortegås 4, Toppet Skallesluger 8, Lille Lappedykker 2, Svartbag 1 (JL)

Hesselholm: Spurvehøg 1, Storspove 39 (JL)


11.11.2023
Issehoved: Bramgås 72 V, Ederfugl 1200, Fløjlsand 200, Sortand 3000, Toppet Skallesluger 8, Skarv 40, Sandløber 3, Stenvender 6, Splitterne 1, Engpiber 5, Snespurv 1 (LB, STE, MWH)

Onsbjerg: Havørn 1 AD (HOK)

Have i Kolby: Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 2, Rødhals 1, Sjagger 9, Solsort 2 hanner, Musvit 5, Blåmejse 3, Gærdesmutte 1, Gråkrage 8, Allike 5, Råge 21, Bogfinke 2, Skovspurv 3, Dompap 1 han (CE)

Have i Pillemark: Rødhals 1, Solsort 1, Gråkrage 2, Allike 5 (BS)

Stauns: Bramgås 900, Grågås 125, Blisgås 4, Storspove 3 (CBr)

Lillehavet:
Sølvhejre 1 (CBr)

Sælvig:
Fiskehejre 5, Grågås 27, Bramgås 88, Musvåge 2, Vandrikse 2, Ringdue 325, Huldue 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 2, Allike 35, Dompap 3, Stillits 2, Gærdesmutte 2 (CBr)
 

10.11.2023
Issehoved: Mørkbuget Knortegås 1 T, Sandløber 8, Stenvender 3, Alm. Ryle 1, Husskade 1, Gulspurv 2 (MWH)

Mårup Havn: Lille Lappedykker 1, Spurvehøg 1, Svartbag 8,  Alk 1 (STE, LB)

Hesselholm: Fasan 10, Fiskehejre 20, Sølvhejre 2, Silkehejre 2, Storspove 45, Sjagger 150  (STE, LB)

Kolderne: Hjejle 500 - 1000 (STE, LB)

Lillehavet: Mørkbuget Knortegås 9, Strandskade 5 (STE, LB)

Stauns: Grågås 75, Bramgås 1500 - 2000, Vibe 4, Storspove 50, Stær 10 (STE, LB)


09.11.2023
Lillehavet: Mørkbuget Knortegås 9, Gråand 9, Toppet Skallesluger 24, Fiskehejre 1, Sølvhejre 1, Strandskade 16, Storspove 1 (MWH)

Kirkebugten: Fiskehejre 1, Fasan 2 (MWH)

Toftebjerg: Grågås 800, Bramgås 70 (MWH)

Langemark: Grågås 275, Bramgås 37 (MWH)

Pillemark: Grågås 10 OF, Stormmåge 11 OF, Rødhals 2, Solsort 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1 OF, Allike 4 OF, Skovspurv 3 (BS)


08.11.2023
Issehoved: Mørkbuget Knortegås 1, Ederfugl 400, Fløjlsand 10, Sortand 300, Stor Skallesluger 3, Toppet Skallesluger 12, Musvåge 1, Blå Kærhøg 1 hun N, Dværgfalk 2 S, Sandløber 2, Stenvender 1, Alk 4, Musvit 4, Gråkrage 5, Dompap 2, Snespurv 8 (JL, MWH)

Hverremosen: Fløjlsand 12, Sortand 14, Sandløber 9 (JL)

Nordby: Musvåge 1, Sjagger 85 (JL)

Østenlands: Musvåge 1, Rødhals 1, Gærdesmutte 1, Ravn 1 (IS)

Sælvig Huse: Fuglekonge 2 (HOK)

Sælvig: Fiskehejre 6, Bramgås 185, Ringdue 75, Isfugl 1, Gærdesmutte 2, Sjagger 2, Solsort 3, Musvit 6, Blåmejse 3, Halemejse 5, Gråkrage 6, Skovskade 1, Kvækerfinke 2, Dompap 2, Fuglekonge 3 (CBr)

  
07.11.2023
Toftebjerg: Grågås 240, Bramgås 400 (MWH)

Hesselholm: Grågås 8, Fiskehejre 4, Sølvhejre 3, Silkehejre 1, Vibe 37, Storspove 34 (MWH)

Langør og Langør Enge: Ederfugl 56, Toppet Skallesluger 1 han + 2 hunner, Fiskehejre 1, Sølvhejre 1, Strandskade 2, Storspove 3, Rødhals 1, Musvit 3, Gærdesmutte 1, Grønirisk 5 (CE)

Issehoved: Havørn 1, Strandhjejle 1, Sandløber 18, Stenvender 2, Husskade 2, Gulspurv 2 (JL)

Kragemosen: Sjagger 45 (JL)


06.11.2023
Besser Rev: Mørkbuget Knortegås 8, Ederfugl 40, Hvinand 220, Toppet Skallesluger 22, Fiskehejre 2, Sølvhejre 1, Strandskade 2, Hjejle 6, Islandsk Rødben 3, Hvidklire 1, Stær 1 (MWH)

Langemark: Grågås 230, Bramgås 40 (MWH)

Armhoved: Mørkbuget Knortegås 19 (JL)

Hesselholm: Silkehejre 2 (JL)

Nordby: Bramgås 440 (JL)

Have i Pillemark: Grågås 22 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 1, Rødhals 1, Solsort 2, Gråkrage 2 OF (BS)

Lushavn: Havørn 1 (IS)

Brundby: Spurvehøg 1 (IS)


05.11.2023
Vesterløkker: Dværgfalk 1 (AØ)

Barnekold: Knopsvane 2, Bramgås 130 OF, Gravand 8, Gråand 180, Pibeand 22, Hvinand 140, Toppet Skallesluger 12, Skarv 2, Fiskehejre 1, Sølvhejre 2, Strandhjejle 15, Alm. Ryle 3, Islandsk Rødben 2, Hættemåge 210, Ringdue 30, Stær 125 (MWH)

Nordby: Bramgås 760 (JL)

Vesborg: Krikand 22, Troldand 7, Havørn 1, Musvåge 2 (IS)

Ørby: Spurvehøg 1 (IS)

Onsbjerg: Bramgås 2000 (CBr)


04.11.2023
Sælvig: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Stor Flagspætte 1, Dompap 14, Grønsisken 28 (CBr)

Issehoved: Mørkbuget Knortegås 1, Strandhjejle 6, Stenvender 12, Alm. Ryle 7 (JL)


Langør: Mørkbuget Knortegås 35 (MWH)

Langør Kirke: Sølvhejre 1 (MWH)

Lillehavet: Sølvhejre 1, Strandskade 11, Storspove 1 (MWH)

Lillehavet: Mørkbuget Knortegås 19, Toppet Skallesluger 7, Sølvhejre 1 (JL)

Hesselholm: Fiskehejre 2, Sølvhejre 1, Silkehejre 2 (JL, MWH)

Skovfogedhuset: Sjagger 125, Solsort 1, Fuglekonge 3, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1 (MWH)

Brattingsborg Skov, Ørnslund: Sjagger 120+, Blåmejse 1, Skovskade 2 (IS)

Lushavn: Musvåge 1, Husskade 2, Stær 100+ IS)


03.11.2023
Issehoved: Ederfugl 300, Sortand 800, Toppet Skallesluger 1, Strandhjejle 1, Stenvender 1, Sandløber 84, Splitterne 1, Musvit 2, Grønirisk 3, Dompap 1 (MWH)

Langemark: Grågås 450, Bramgås 1200 (MWH)

Nordsamsø: Gråstrubet Lappedykker 1, Ederfugl 150, Musvåge 3, Ringdue 125, Sølvmåge 12, Gråkrage 5, Grønirisk 55, Gulspurv 8 (JL)

Nordby: Bramgås 360, Spurvehøg 1, Rødhals 4, Sjagger 60, Solsort 6, Gærdesmutte 2 (JL)

Have i Pillemark: Grågås 11 OF, Ringdue 4 OF, Rødhals 1 SY, Sjagger 12, Solsort 2 (BS)


Sælvig: Fiskehejre 3, Ringdue 225, Stor Flagspætte
1, Sjagger 2, Vindrossel 1, Kernebider 1, Dompap 6 (CBr)


02.11.2023
Sælvig: Fiskehejre 1, Bramgås 46, Gråand 4, Vandrikse 1, Fasan 1, Svartbag 1, Ringdue 125, Huldue 2, Stor Flagspætte 1, Gærdesmutte 1, Sjagger 400, Solsort 3, Musvit 8, Blåmejse 5, Ravn 1, Gråkrage 6, Stær 225, Bogfinke 4, Kvækerfinke 1, Grønsisken 6, Dompap 12, Lille Korsnæb 1 (CBr)
    
Draget, Besser Rev: Hvinand 40, Toppet Skallesluger 24, Strandskade 2, Hjejle 19, Sortgrå Ryle 5, Stenvender 21, Storspove 2 (MWH)

Nordby: Bramgås 300 (JL)

Mårup Skov: Dompap 2 (JL)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1, Rødhals 1 SY, Sjagger 1, Solsort 2, Musvit 1, Gråkrage 1, Skovspurv 1 (BS)

Hesselholm: Sølvhejre 2 (HOK)

Langør Kirke: Sølvhejre 2 (HOK)01.11.2023
Issehoved: Bramgås 90 OF, Ederfugl 500, Fløjlsand 1, Sortand 400, Toppet Skallesluger 7, Spurvehøg 2, Strandhjejle 4, Stenvender 1, Alm. Ryle 1, Engpiber 25, Skærpiber 2, Sjagger 2, Solsort 8, Fuglekonge 1, Musvit 2, Blåmejse 2, Dompap 2, Snespurv 4 (CBr, JL, MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 1, Sølvhejre 1, Silkehejre 2 (CBr, MWH)

Lillehavet: Sølvhejre 1 (CBr)

Toftebjerg: Grågås 200, Bramgås 1200 (MWH)

Nordby: Bramgås 600 (CBr, JL)

Kysten Kolby Kås - Vesborg: Musvåge 1, Trane 2 SV, Skærpiber 3 (IS)


Oktober 2023


31.10.2023
Toftebjerg: Grågås 400, Bramgås 300 (MWH)

Østerløkken: Bramgås 500 (MWH)

Langemark: Grågås 300, Bramgås 1300 (MWH)

Kanhave: Grågås 240, Bramgås 35, Krikand 2, Vibe 79, Alm. Ryle 9, Storspove 3, Dobbeltbekkasin 7 (MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 9, Sølvhejre 2, Silkehejre 2 (MWH)

Kirkebugten: Sølvhejre 1 (MWH)


30.10.2023
Lushage: Fiskehejre 1, Skærpiber 2 (IS)

Kolby: Bramgås 31, Musvåge 2, Spurvehøg 1 hun, Tyrkerdue 5, Stor Flagspætte 2, Rødhals 1, Sangdrossel 1, Solsort 1 han, Musvit 3, Blåmejse 6, Gærdesmutte 2, Sortkrage 1, Gråkrage 15, Råge 18 (CE)

Issehoved: Canadagås 1, Mørkbuget Knortegås 5, Bramgås 700 OF, Snespurv 8 (JL)

Nordby: Grågås 100, Bramgås 1000, Spurvehøg 1 (JL)

Issehoved: Canadagås 1, Mørkbuget Knortegås 5 - 2 AD + 3 JUV, Ederfugl 100+, Sortand 20+, Toppet Skallesluger 14, Skarv 7, Rødhals 1, Solsort 1, Musvit 2, Gærdesmutte 1, Grønirisk 10, Rørspurv 2, Snespurv 8 (MWH)


29.10.2023
Langemark: Grågås 300, Bramgås 1500, Vibe 2 (MWH)

Draget, Besser Rev: Mørkbuget Knortegås 4, Toppet Skallesluger 27, Strandskade 4, Stor Præstekrave 1, Strandhjejle 9, Sortgrå Ryle 4, Stenvender 17, Alm. Ryle 5, Storspove 4 (MWH)

Nordby: Grågås 55, Canadagås 2, Bramgås 1765, Sjagger 50 (JL)

Vesborggårdvej: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Sjagger 13 (IS)

Lushavn: Knopsvane 2 AD + 4 JUV, Bramgås 50+, Ederfugl 50+, Fiskehejre 1 (IS)


28.10.2023
Langemark: Grågås 50, Bramgås 2000, Sjagger 70 (MWH)

Kanhave: Grågås 170, Bramgås 50 (MWH)

Lillehavet: Mørkbuget Knortegås 19, Pibeand 18, Sølvhejre 1 (MWH)

Langør Kirke: Sølvhejre 1, Storspove 1 (MWH)

Hesselholm: Sølvhejre 1 (MWH)

Brattingsborg Skov: Bramgås 350+ OF, Fiskehejre 1 OF, Tårnfalk 1, Stor Flagspætte 1, Fuglekonge 1, Gærdesmutte 1, Lille Korsnæb 9 (IS)

Sælvig: Fiskehejre 1, Grågås 25, Bramgås 45, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Vandrikse 1, Isfugl 1, Sjagger 2, Ravn 1, Dompap 3 (CBr)

 
27.10.2023
Draget, Besser Rev: Strandhjejle 2, Stor Præstekrave 1, Sortgrå Ryle 8, Stenvender 14, Alm. Ryle 4, Skærpiber 1, Grønirisk 7 (MWH)

Langemark: Bramgås 10 (MWH)

Østerløkken: Bramgås 40 OF (MWH)


26.10.2023
Barnekold: Knopsvane 32, Bramgås 1 OF, Mørkbuget Knortegås 14 OF, Gråand 75, Pibeand 48, Hvinand 85, Skarv 10, Fiskehejre 1, Strandhjejle 2, Alm. Ryle 44, Hættemåge 170 (MWH)

Langemark: Grågås 28, Bramgås 34 (MWH)

Langør Kirke: Fiskehejre 1, Sølvhejre 2 (AVW)


25.10.2023
Besser Rev, Draget: Mørkbuget Knortegås 11, Ederfugl 32, Toppet Skallesluger 28, Skarv 130, Strandskade 3, Strandhjejle 1, Hjejle 2, Sortgrå Ryle 7, Stenvender 19, Alm. Ryle 9, Storspove 2, Solsort 3, Stær 4 (MWH)

Østerfjord: Knopsvane 18, Krikand 18, Ederfugl 20, Hvinand 2, Toppet Skallesluger 16, Toppet Lappedykker 1 (MWH)

Brokold: Fiskehejre 1, Sølvhejre 1, Storspove 2, Hættemåge 140 (MWH)

Kolby Kås: Stær 23, Dompap 2 (IS)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 1. Musvit 9, Gærdesmutte 1 (IS)

Vesborg: Knarand 1, Pibeand 1, Krikand 4, Taffeland 3, Troldand 3, Musvåge 2 (IS)

Sælvig: Bramgås 2600 OF (CBr)

24.10.2023
Issehoved: Bramgås 7 OF, Mørkbuget Knortegås 6 R, Ederfugl 300, Sortand 50, Skarv 20 T, Strandhjejle 1, Sortgrå Ryle 2, Stenvender 1, Alm. Ryle 15 (MWH)

En Almindelig Ryle var ringmærket med metalring på højre ben og hvidt flag (5NC) på venstre ben (se billeder).
I de sidste par år, er der observeret flere ryler med hvidt flag. Et polsk ringmærknings projekt.
Observationen er sendt til Ringmærkningscentralen.
Har endnu ingen tilbagemelding vedr. ringmærket Sandløber fra d. 18. oktober, også fra Issehoved.

Toftebjerg: Grågås 150, Bramgås 300 (MWH)

Lillehavet: Sølvhejre 1 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 3, Fuglekonge 2 (IS)

Sælvig: Fiskehejre 4, Grågås 63, Bramgås 26, Gråand 4, Musvåge 1, Spurvehøg 2, Vandrikse 1, Ringdue 23, Isfugl 1, Solsort 3, Rødhals 2, Musvit 3, Blåmejse 4, Gråkrage 4, Råge 2, Allike 37, Ravn 1, Stær 32, Bogfinke 4, Kvækerfinke 2, Grønsisken 5, Dompap 1, Fuglekonge 1 (CBr)

  
23.10.2023
Issehoved: Mørkbuget Knortegås 3, Fløjlsand 25, Sortand 145, Fiskehejre 1, Spurvehøg 1, Strandhjejle 5, Sandløber 7, Alm. Ryle 32, Stenvender 3, Alk 2, Musvit 22, Blåmejse 130, Skovspurv 6, Bogfinke 12, Grønirisk 25, Grønsisken 1, Dompap 4, Stillits 2, Lille Korsnæb 3, Gulspurv 8 (CBr, JL)

Nordsamsø: Blå Kærhøg 1 han (CBr, JL)

Besser Rev: Hvinand 92, Toppet Skallesluger 15, Sølvhejre 1 (JL)

Østerfjord: Ederfugl 75, Toppet Skallesluger 32, Tårnfalk 1, Gråkrage 2 (JL)

Ørnslund, Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Rødhals 1, Gærdesmutte 1 (IS)

Brede Blok: Skovsneppe 1 (AVW)


22.10.2023
Langøre Kirke: Sølvhejre 1 (CBr)

Lillehavet: Sølvhejre 1 (CBr)

Sælvig: Bramgås 200, Musvåge 1, Fuglekonge 1 (CBr)

Issehoved (kl. 08:30 - kl. 11:00): Ederfugl 700, Fløjlsand 25, Sortand 100, Sule 20, Skarv 5, Musvåge 1, Strandhjejle 9, Stor Præstekrave 2, Vibe 6, Sandløber 18, Alm. Ryle 10, Tejst 1, Alk 15, Sanglærke 2, Jernspurv 1, Rødhals 2, Sangdrossel 3, Misteldrossel 3, Solsort 1, Fuglekonge 1, Musvit 85, Blåmejse 500, Husskade 1, Allike 32, Bogfinke 65, Kvækerfinke 5, Grønirisk 20, Dompap 32, Gulspurv 7 (CBr, JL, MWH)

Østerhede: Stor Tornskade 1 (GK)

Nordby: Bramgås 500 (JL)

Toftebjerg: Sangsvane 4 OF, Bramgås 400 (MWH)

Vadstrup: Bramgås 200 (HOK)

Vester Kanal: Musvåge 2, Engpiber 6, Blåmejse 2 (IS)


21.10.2023
Lilleøre: Sølvhejre 1 (MWH)

Lillehavet: Mørkbuget Knortegås 34 (MWH)

Langør Kirke: Sølvhejre 1 (MWH)

Hesselholm: Sølvhejre 3, Storspove 1 (PBa)

Bisgård: Nøddekrige 1 (PBa)

Sælvigbugten: Stenvender 1, Alm. Ryle 40 (MWH)

Rosenvej, Fogedmarken: Halemejse 10, Skovskade 4 (AVW)

Kolby: Tyrkerdue 3, Stor Flagspætte 2, Rødhals 1, Sangdrossel 1, Solsort 1, Gærdesmutte 1, Sortkrage 1, Gråkrage 11 (CE)

Lushavn: Sangsvane 3 OF, Grågås 1 OF, Ederfugl 45+, Sule 2, Musvåge 1, Blåmejse 1, Skovskade 2 (IS)20.10.2023
Hesselholm: Sølvhejre 1 (JL)

Grusgraven: Grågås 15 OF, Skovskade 1 (JL)

Lushavn/Vester Kanal: Krikand 6 OF, Musvåge 2, Skovsneppe 1, Rødhals 1 (IS)

Sælvig: Krikand 23, Musvåge 5, Rød Glente 1, Spurvehøg 2 (CBr)


19.10.2023
Barnekold: Knopsvane 19, Grågås 14 OF, Bramgås 20 OF, Skarv 3, Fiskehejre 2, Sølvhejre 2, Gråand 95, Spidsand 12 R + 5 OF, Pibeand 2, Krikand 14, Hvinand 8, Vibe 2, Strandhjejle 6, Alm. Ryle 98, Storspove 3, Hættemåge 4, Sølvmåge 3, Gråkrage 7, Sortkrage 1 (MWH)

Tanderup: Rød Glente 2 (HOK)

Sælvig: Fiskehejre 6, Musvåge 18 (CBr)


18.10.2023
Issehoved: Bramgås 11, Mørkbuget Knortegås 8, Ederfugl 500, Fløjlsand 6, Sortand 150, Toppet Skallesluger 4, Rødstrubet Lom 1, Sule 39, Skarv 15, Fiskehejre 1, Musvåge 1, Strandhjejle 5, Stor Præstekrave 1, Sandløber 31, Stenvender 1, Alm. Ryle 8, Alk 10, Sanglærke 8, Engpiber 30, Vindrossel 5, Solsort 1, Husskade 2, Bogfinke 15, Kvækerfinke 2, Gulspurv 1 (CBr, HHA, JL, MWH)

Nordby: Blå Kærhøg 1 (JL)


17.10.2023
Østerløkken: Musvåge 1, Rødhals 1 SY (MWH)

Vesborg: Grågås 74, Bramgås 17 V, Ederfugl 2, Lille Lappedykker 1, Enkeltbekkasin 1, Rødhals 1, Solsort 1, Grønsisken 10, Gulspurv 1 (MWH) 

Have i Pillemark: Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 1, Gråkrage 2, Stær 8 OF, Skovspurv 5, Bogfinke 2 (BS)

Onsbjerg: Rød Glente 1 (HOK)

Nordby: Havørn 1 NV, Musvåge 9 NV, Sjagger 45 (JL)

Fjordvejen: Vandrefalk 1 FU (Niels Jørgensen)

Sælvig: Fiskehejre 4, Grågås 34, Bramgås 45, Gråand 11, Musvåge 2, Spurvehøg 1, Vandrikse 1, Grønbenet Rørhøne 4, Ringdue 45, Isfugl 1, Stor Flagspætte 2, Sanglærke 6, Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Solsort 5, Sjagger 65, Vindrossel 23, Musvit 11, Blåmejse 6, Gråkrage 6, Råge 8, Allike 1, Skovskade 2, Stær 1, Bogfinke 12, Kvækerfinke 3, Grønsisken 7, Dompap 1, Lille Korsnæb 7 (CBr)

 
16.10.2023
Issehoved: Bramgås 31 V, Ederfugl 600, Sortand 90, Toppet Skallesluger 3, Sule 83, Skarv 12, Blå Kærhøg 1, Strandhjejle 3, Sandløber 41, Alm. Ryle 32, Stenvender 2, Splitterne 2, Alk 5, Sanglærke 16 , Misteldrossel 5, Vindrossel 71, Sjagger 45, Musvit 10, Blåmejse 10, Stillits 1, Dompap 2, Lille Korsnæb 3 (CBr, JL, MWH)

Nordby: Hjejle 650, Sølvmåge 10, Hættemåge 12, Sjagger 6, Solsort 1, Råge 5, Gråkrage 3, Stær 18 (JL)

Tranemosen: Havørn 2 AD (HOK)


15.10.2023
Lilleøre: Mørkbuget Knortegås 11 (MWH)

Grusgraven: Ringdue 70 OF, Musvit 4, Blåmejse 5, Gærdesmutte 1, Bogfinke 2 (MWH)

Lushavn: Havørn 1 AD, Musvåge 1, Ringdue 250+ (IS)

Brattingsborg: Musvåge 1, Spurvehøg 1 (IS)


14.10.2023
Issehoved: Ederfugl 600, Sortand 50, Sule 24 V, Skarv 7 T, Splitterne 2 V, Alk 4 V (MWH)

Langør: Stær 300 (MWH)

Østenlands: Pibeand 5, Ederfugl 200+, Musvåge 1, Ringdue 150+ (IS)

Brattingsborg: Sjagger 25+, Stær 125+ (IS)

Have i Pillemark: Stormmåge 8 OF, Rødhals 1, Gråkrage 1, Stær 500+ OF (BS)

Ørby: Vindrossel 3 (PR)


13.10.2023
Hesselholm: Pibeand 75, Fiskehejre 3, Sølvhejre 1, Silkehejre 1, Storspove 4 (MWH)

Lillehavet: Mørkbuget Knortegås 37, Stor Skallesluger 2, Strandskade 1, Storspove 2 (MWH)

Yderste Holm: Pibeand 950, Krikand 50 (PB)

Toftebjerg: Spidsand 1, Troldand 1 (MWH)

Have i Pillemark: Grågås 8 OF, Stormmåge 25 OF, Ringdue 1, Rødhals 1 SY, Gråkrage 3 OF, Stær 100+ OF (BS)


12.10.2023
Issehoved: Ederfugl 1300, Sortand 12, Fløjlsand 7, Toppet Skallesluger 2, Rørhøg 1, Musvåge 1, Strandskade 1, Strandhjejle 5, Stor Præstekrave 9, Sandløber 57, Sortgrå Ryle 1, Alm. Ryle 34, Landsvale 9, Kvækerfinke 2, Grønirisk 6, Stillits 13, Rørspurv 3 (CBr, JL, OP, MWH)

Langør: Stær 800 (MWH)

Nordby: Spurvehøg 1, Hjejle 500 (JL)

Vesborg: Pibeand 4, Krikand 50+, Musvåge 1 (IS)


11.10.2023
Barnekold: Knopsvane 31, Grågås 8, Canadagås 25, Gråand 85, Spidsand 4, Pibeand 30, Krikand 60, Fiskehejre 2, Sølvhejre 1, Skarv 28, Rød Glente 1 OF, Spurvehøg 1, Vibe 8, Alm. Ryle 5, Rødben 4, Hvidklire 1, Lille Kobbersneppe 1, Storspove 41, Sildemåge 1, Sølvmåge 32, Hættemåge 500, Stær 20 (MWH)

Mårup Skov: Havørn 1 JUV (JL)

Lushavn: Toppet Skallesluger 3 OF, Musvåge 3, Strandskade 1, Gærdesmutte 1, Skovskade 1 (IS)


10.09.2023
Issehoved: Grågås 18 SØ, Bramgås 19 SV, Pibeand 5 SV, Ederfugl 1200, Sortand 250, Sule 5 R/T, Skarv 8 T, Dværgfalk 1 S, Splitterne 10 R/T, Alk 7 R, Engpiber 3 T, Grønirisk 8 T, Skovskade 1 (MWH)

Have i Pillemark: Grågås 3 OF, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 1, Gråkrage 1, Skovspurv 4 (BS)

Besser Rev: Hjejle 25, Alm. Ryle 10, Stenvender 1, Grønirisk 10 (OP)

Lillehavet: Sølvhejre 1, Stær 400 (OP)

Sælvig: Lille Lappedykker 1, Fiskehejre 4, Knopsvane 2, Grågås 45, Gråand 6, Spurvehøg 2, Grønbenet Rørhøne 6, Vandrikse 2, Storspove 1, Ringdue 85, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 2, Landsvale 1, Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Solsort 3, Sjagger 21, Vindrossel 29, Musvit 6, Blåmejse 2, Gråkrage 4, Råge 22, Allike 15, Skovskade 1, Stær 83, Bogfinke 60, Kvækerfinke 2, Grønsisken 8, Stillits 2, Lille Korsnæb 3 (CBr)
 
09.10.2023
Stavns Havn: Fiskehejre 2, Isfugl 1 (MWH)

Lillehavet: Pibeand 2, Fiskehejre 2, Sølvhejre 1, Hvidklire 1, Storspove 2 (MWH)

Lilleøre: Mørkbuget Knortegås 58 (MWH)

Have i Pillemark: Stormmåge 2 OF, Ringdue 1 SY, Rødhals 1, Solsort 3, Musvit 1, Gråkrage 2 (BS)

Sælvig: Grågås 550, Isfugl 1, Stær 3, Kvækerfinke 2, Bogfinke 85,


08.10.2023
Sælvig: Grågås 18, Gråand 6, Grønbenet Rørhøne 6, Gærdesmutte 1, Rødhals 2, Råge 1, Skovskade 2, Husskade 1, Sjagger 37, Solsort 3, Kvækerfinke 1 (CBr)

Brattingsborg Skov: Fasan 15, Musvåge 1 T, Ringdue 500+, Stor Flagspætte 1, Rødhals 2, Solsort 2, Musvit 2, Blåmejse 1, Skovskade 1, Bogfinke 12, Grønsisken 10 (MWH)


Lushavn: Strandskade 2 (MWH)

Vester Kanal: Vibe 32, Ringdue 200+, Rødhals 2, Sortstrubet Bynkefugl 1 (IS)

Vesborg - Lushavn: Blå Kærhøg 1, Alk 2, Vindrossel 1, Gransanger 1, Rørspurv 1 (OP)

Hverremosen, ved stranden: Islandsk Ryle 1 (JL)

Nordby: Spurvehøg 1 (JL)

Have i Pillemark: Grågås 2 OF, Stormmåge 6 OF, Ringdue 2 OF, Tyrkerdue 2, Rødhals 1, Solsort 2, Gærdesmutte 2, Råge 8 OF, Skovspurv 1 (BS)

Kolby: Musvåge 2, Spurvehøg 1, Rødhals 1, Sangdrossel 1, Solsort 4, Musvit 2, Blåmejse 3, Gærdesmutte 2, Gråkrage 6, Sortkrage 1, Råge 3. Bogfinke 3 (CE)

Onsbjerg: Stor Flagspætte 4 - 2 AD + 2 JUV (HOK)

Østerløkken: Sangdrossel 3, Solsort 3, Gransanger 2, Ravn 1 OF (MWH)


07.10.2023
Hesselholm: Grågås 76, Gråand 12, Pibeand 270, Krikand 40, Fiskehejre 9, Sølvhejre 2, Silkehejre 1, Storspove 24, Landsvale 45 R/T, Gråkrage 12, Sortkrage 1, Stær 120 (MWH)

Lillehavet: Mørkbuget Knortegås 16, Pibeand 12 (MWH)

Hesselholm: Silkehejre 2 (BJM)

Stavns Havn: Sølvhejre 1, Isfugl 1 (PBA)

Alstrup Made: Fiskehejre 2, Sølvhejre 4 (AMJ)

Flyvepladsen/Stavns Made: Stær 200+, Gulspurv 20+ (AMJ)

Mårup Østerstrand: Skovskade 1 (AMJ)

Østenlands: Canadagås 5, Krikand 13, Fiskehejre 1, Musvåge 47 V (IS)

Kolby/Hårdmark: Blå Kærhøg 2 (AØ)

Østerløkken: Sangdrossel 4, Solsort 3, Gransanger 2, Musvit 2, Gærdesmutte 1, Bogfinke 2 (MWH)06.10.2023
Barnekold: Knopsvane 19, Sangsvane 1, Grågås 15 OF, Canadagås 12 OF, Gravand 2, Gråand 60, Spidsand 7, Pibeand 1500, Krikand 300, Hvinand 35, Toppet Skallesluger 3, Skarv 12, Fiskehejre 5, Sølvhejre 1, Strandskade 1, Vibe 50, Strandhjejle 4, Alm. Ryle 5, Hvidklire 1, Lille Kobbersneppe 1, Storspove 2, Dobbeltbekkasin 1, Hættemåge 120, Stær 75 (JL, MWH)

Endebjerg: Vagtel 3 (JL)

Lushavn: Havørn 1 AD, Ringdue 100+, Ringdrossel 9, Allike 50+ (IS)

Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Blåmejse 3 (IS)

Østerløkken: Sangdrossel 2, Munk 1, Gransanger 1, Ravn 1 OF (MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 1, Sølvhejre 1, Silkehejre 1 (BJM)


05.10.2023
Sælvig Havn: Skærpiber 1, Hvid Vipstjert 3 (MWH)

Østerløkken: Huldue 2 OF (MWH)

Lushavn: Havørn 2 AD, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Blåmejse 1, Gulspurv 1 (IS)

Tranebjerg: Grågås 160+ (IS)


04.10.2023
Issehoved: Ederfugl 700, Sortand 40, Sule 19 SV, Skarv 5 Ø, Tårnfalk 1, Stor Præstekrave 8, Alm. Ryle 35, Sandløber 12, Splitterne 15 S, Alk 1, Landsvale 2 S, Tornirisk 20 (MW)

Lushavn: Rød Glente 2, Musvåge 1 (IS)

Østerløkken: Gransanger 2 (MWH)


03.10.2023
Østerløkken: Nordlig Gransanger 2 (MWH)

Bolbro Sand: Hjejle 16, Hvidklire 1, Splitterne 2, Engpiber 9 (MWH)

Langør: Knopsvane 2 AD + 3 JUV, Sangsvane 1, Mørkbuget Knortegås 54 (MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 9, Sølvhejre 1, Silkehejre 1 (MWH)


02.10.2023
Østerløkken: Solsort 3, Munk 1, Gransanger 1 (MWH)

Lilleøre: Sangsvane 1, Mørkbuget Knortegås 16 (MWH)

Lillehavet og Grønhøj: Knopsvane 2, Sølvhejre 3, Storspove 1 (MWH)

Vesborg: Knopsvane 2 AD + 5 JUV, Troldand 25+, Fiskehejre 1, Musvåge 1, Tårnfalk 2, Hvid Vipstjert 2, Gulspurv 2 (IS)

Sælvig: Lille Lappedykker 1, Grågås 350, Gråand 8, Spurvehøg 1, Grønbenet Rørhøne 6, Stor Flagspætte 1,
Bjergvipstjert 2, Stær 1, Skovskade 1, Rødhals 2, Sanglærke 3, Kvækerfinke 2 (CBr)

01.10.2023
Sælvig: Fiskehejre 4, Vandrikse 1, Stor Flagspætte 1, Landsvale 1, Stær 5, Musvit 4, Blåmejse 8, Dompap 1 (CBr)

Barnekold: Knopsvane 3, Grågås 90, Canadagås 14, Gråand 65, Knarand 2, Spidsand 2, Pibeand 240, Krikand 800, Skarv 7, Fiskehejre 8, Sølvhejre 3, Vibe 178, Hjejle 2, Alm. Ryle 11, Hvidklire 2, Storspove 22, Dobbeltbekkasin 2, Hættemåge 50, Sangdrossel 2, Skovskade 2, Stær 150 (MWH)


Lushavn: Tårnfalk 1, Strandskade 2, Stor Flagspætte 1, Musvit 1, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Skovskade 1, Gulspurv 3 (IS)

Have i Pillemark: Stormmåge 1 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Solsort 3, Musvit 2, Gærdesmutte 1, Gråkrage 2 (BS)
September 2023


30.09.2023
Lillehavet og Langør Kirke kl. 11:30: Knopsvane 2, Sangsvane 1, Fiskehejre 2, Sølvhejre 5, Rødben 1, Hvidklire 2, Storspove 3, Stær 80 (MWH)

Lillehavet og Langør Kirke kl. 17:30: Sangsvane 2, Fiskehejre 5, Sølvhejre 3, Hvidklire 1, Storspove 1 (CE)

Lillehavet: Sølvhejre 2 (HHA)

Lillehavet/Lilleøre: Sølvhejre 6 (JL)

Brattingsborg Skov: Rødhals 2, Musvit 5, Blåmejse 3, Halemejse 4, Gærdesmutte 2, Korttået Træløber 1, Skovskade 2, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, Grønsisken 1 (CE) 

Lushage: Ederfugl 120+, Fiskehejre 2, Stenpikker 1 (CE)

Sælvig: Lille Lappedykker 2, Grågås 45, Gråand 6, Grønbenet Rørhøne 6, Fiskehejre 4, Isfugl 1 (CBr)


29.09.2023
Issehoved: Pibeand 11 SV, Ederfugl 700, Sortand 300, Sule 21, Splitterne 3, Landsvale 5 S, Hvid Vipstjert 1, Gransanger 1, Bogfinke 40 T (HHA, MWH)

Lillehavet: Sølvhejre 2 (HHA, MWH)

Hesselholm: Sølvhejre 3, Silkehejre 2 (ODy)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Rødhals 1, Gransanger 2, Skovskade 3 (IS)


28.09.2023
Lillehavet: Knopsvane 2, Sangsvane 1, Fiskehejre 1, Sølvhejre 2, Hvidklire 2 (MWH)

Møgelskår: Engpiber 14, Blåmejse 1 (MWH)

Vesterløkker: Sort Glente 1 JUV SØ kl. 10:30 (HHA)

Besser: Rød Glente 6 SV kl. 14:05 (BJ)

Brokold: Sølvhejre 2 (BJ) 

Have i Pillemark:
Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1 SY, Solsort 2, Musvit 2, Gråkrage 1Stær 20 OF (BS)

Vester Kanal: Rød Glente 1, Musvåge 1, Vibe 8, Blåmejse 2, Stær 19 (IS)


27.09.2023
Lushage: Ederfugl 75, Musvåge 1, Spurvehøg 2, Vandrefalk 1, Tårnfalk 2, Stenvender 1, Stor Flagspætte 2, Sanglærke 2, Hedelærke 1, Landsvale 200, Engpiber 12, Hvid Vipstjert 51, Musvit 12, Blåmejse 65, Stær 20, Bogfinke 17, Grønirisk 25, Grønsisken 3, Lille Korsnæb 3, Gulspurv 1, Marsvin 2 (CBr, JL, HHA, MWH) 

Østenlands: Vibe 45+, Gærdesmutte 1, Stær 20+ (IS)

Østervej, Kolby: Musvåge 11 SV, Hvepsevåge AD han SV, Tårnfalk 1 han Ø, Tyrkerdue 2 - han og hun, Solsort 1 han, Gransanger 1 SY, Musvit 2 Gærdesmutte 1 SY, Bogfinke 1 han (CE)26.09.2023
Issehoved: Pibeand 24 V, Ederfugl  200, Sortand 300, Toppet Skallesluger 3, Skarv 16 T, Strandhjejle 1 JUV, Stor Præstekrave 20 JUV, Alm. Ryle 58, Sandløber 17, Splitterne 3, Sanglærke 1, Solsort 2, Tornirisk 75, Rørspurv 4 (MWH)

Lillehavet: Knopsvane 2,  Sølvhejre 3 (MWH)

Langør, Lillehavet og Hesselholm: Knopsvane 2, Gråand 3, Fiskehejre 2, Sølvhejre 5, Silkehejre 4, Hjejle 60+, Storspove 5 (IS)

Havet ud for Hverremosen: Ederfugl 35, Fløjlsand 6, Skarv 2, Bysvale 12 T (JL)

Nordby: Hjejle 550 (JL)

Møgelmosen: Fløjlsand 20, Rød Glente 1, Hjejle 200 (MME)


25.09.2023
Lillehavet: Knopsvane 2, Sangsvane 1, Pibeand 8, Sølvhejre 1, Strandskade 1, Islandsk Ryle 1, Storspove 2 (MWH)

Stenskov/Bolbro Sand: Ederfugl 34, Skarv 9 OF, Hjejle 21, Islandsk Ryle 1, Alm. Ryle 1, Stenvender 2, Splitterne 7, Landsvale 2 T, Engpiber 4 (MWH)

Brokold: Knopsvane 9, Fiskehejre 4, Sølvhejre 1, Gråand 8, Pibeand 14, Toppet Skallesluger 3, Skarv 54, Alm. Ryle 5, Storspove 2, Stær 18 (MWH)

Nordby: Hjejle 1100, Stær 50 (JL)

Vesborg: Knopsvane 8 - 3 AD + 5 JUV, Troldand 9, Musvåge 1 (IS)


24.09.2023
Kirkebugten: Islandsk Ryle 1 (CBr)

Lillehavet: Sølvhejre 1 (CBr)

Sælvig: Lille Lappedykker 2, Fiskehejre 3, Gråand 8, Spurvehøg 2, Rørhøg 1, Grønbenet Rørhøne 6, Ringdue 6, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 18, Solsort 1, Rødhals 1, Stær 1, Musvit 2, Dompap 1, Grønsisken 7 (CBr)

Brattingsborg Skov: Fasan 5, Musvåge 3, Ringdue 4, Stor Flagspætte 2, Rødhals 1, Gransanger 3, Fuglekonge 4, Musvit 2, Sortmejse 1, Blåmejse 3, Træløber 1, Ravn 1, Bogfinke 2 (MWH)

Lushavn: Rød Glente 1, Stenpikker 1 (MWH)

Lushavn:  Fiskehejre 1, Musvåge 1, Stenpikker 1, Skovskade 1 (IS)23.09.2023
Barnekold: Knopsvane 18, Grågås 510, Canadagås 34, Gravand 2, Gråand 60, Spidsand 8, Pibeand 310, Krikand 60, Skarv 12, Fiskehejre 3, Sølvhejre 4, Strandskade 1, Strandhjejle 7, Vibe 46, Islandsk Ryle 2, Alm. Ryle 34, Hvidklire 2, Storspove 17, Hættemåge 275 (JL, MWH)

Sildeballe: Hvid Vipstjert 3 (MWH)

Vester Kanal: Rød Glente 1, Musvåge 1, Stær 60+ (IS)

Vesborggårdvej: Hjejle 45+ (IS)

22.09.2023
Ballen Færgehavn: Hvid Vipstjert 12, Gulspurv 2 (MWH)

Lillehavet: Knopsvane 2, Sangsvane 1, Fiskehejre 1, Sølvhejre 2, Silkehejre 1 (MWH)

Hesselholm: Knopsvane 4, Grågås 44 R + 280 OF, Pibeand 250, Fiskehejre 7, Sølvhejre 1, Storspove 39, Gråkrage 7, Sortkrage 1, Blåmejse 4 (MWH)

Østenlands: Krikand 45+, Lærkefalk 1, Tårnfalk 1, Løvsanger 1, Gransanger 2 (IS)

Nordsamsø: Rørhøg 1, Musvåge 3, Gråkrage 10 (JL)

Nordby: Vibe 82, Sølvmåge 7, Sildemåge 4, Stormmåge 120, Splitterne 19, Solsort 2, Gærdesanger 1, Råge 8, Allike 5, Skovspurv 3  (JL)


21.09.2023
Issehoved: Ederfugl 300, Sortand 16, Sule 18, Skarv 8, Tårnfalk 1, Stormmåge 20, Splitterne 20, Stor Præstekrave 15, Islandsk Ryle 1, Alm. Ryle 4, Mursejler 4, Landsvale 23, Engpiber 37, Musvit 2, Blåmejse 13 (JL, KH, TVH, MWH)

Kragemosen: Tårnfalk 2 (JL)

Sælvig Bugt: Splitterne 5 (MWH)

Have i Pillemark: Stormmåge 4 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 1, Gransanger 1 SY, Gråkrage 1 (BS)


20.09.2023
Lillehavet, Langør: Knopsvane 2, Sølvhejre 1 (KH, TVH, MWH)

Hesselholm: Knopsvane 35, Pibeand 55, Skarv 2 OF, Fiskehejre 15, Silkehejre 2, Sølvhejre 6, Storspove 4, Landsvale 8 T, Engpiber 5 (KH, TVH, MWH)

Nordby: Hjejle 980, Hættemåge 150, Sølvmåge 7, Stær 275 (JL)

Skovfogedhuset: Spurvehøg 1 (JL)


19.09.2023
Sælvig: Fiskehejre 9, Nordlig Halemejse 3, Musvit 5, Blåmejse 4, Fuglekonge 1 (CBr)

Vesborg: Knopsvane 2 AD + 5 JUV, Blå Kærhøg 1, Musvåge 5, Ringdue 18, Landsvale 8 T, Gransanger 1, Allike 12, Gråkrage 4, Stær 24 (KH, TVH, MWH)

Brattingsborg: Bramgås 200 OF (KH, TVH)

Østerløkken: Solsort 3, Gulbug 1, Musvit 3 (MWH)


18.09.2023
Issehoved: Ederfugl 600, Sortand 15, Skarv 80 T, Rørhøg 1 T, Musvåge 1, Stor Præstekrave 8, Sandløber 2, Alm. Ryle 7, Sildemåge 5, Sølvmåge 12, Stormmåge 11, Splitterne 128 R + 10 FU/T, Ringdue 2, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 1, Landsvale 6 T, Engpiber 15 T, Musvit 1, Husskade 1, Stær 15 (KH, TVH, MWH)

Ørby: Duehøg 1 (PR)

Nordby: Hjejle 1400, Splitterne 8, Hættemåge 100, Sølvmåge 6, Gråkrage 12, Stær 110 (JL)


17.09.2023
Yderste Holm: Grågås 120, Pibeand 130, Fiskehejre 4, Strandskade 9, Hjejle 60, Islandsk Ryle 5, Rødben 11, Hvidklire 1, Lille Kobbersneppe 2, Storspove 12 (KH, TVH, MWH)

Langør: Sanglærke 10 T, Landsvale 2 T (KH, TVH, MWH)

Lillehavet: Sangsvane 1, Strandskade 6, Islandsk Ryle 8, Rødben 8, Storspove 2 (KH, TVH, MWH)

Vesborg: Knopsvane 2 AD + 5 JUV, Canadagås 14,Troldand 4, Rørhøg 1, Vibe Hvid Vipstjert 3, Gransanger 2 (IS)


16.09.2023
Besser: Grønbenet Rørhøne 1 AD + 2 JUV (MWH)

Sildeballe: Islandsk Ryle 1 - gående på grusvejen! (MWH)

Barnekold: Knopsvane 12, Grågås 485, Canadagås 88, Gravand 2, Gråand 32, Spidsand 20, Pibeand 126, Krikand 85, Skarv 4, Fiskehejre 9, Sølvhejre 6, Rørhøg 1, Strandskade 2, Strandhjejle 2, Hjejle 55, Vibe 250 OF + 164 R, Islandsk Ryle 15, Alm. Ryle 85, Hvidklire 3, Storspove 12, Hættemåge 370 (CBr, JL, MWH)


15.09.2023
Stenskov/Bolbro Sand: Hjejle 98, Islandsk Ryle 3, Alm. Ryle 5, Splitterne 11, Engpiber 2 (MWH)

Brokold/Ørhage: Knopsvane 2, Pibeand 130, Fiskehejre 3, Sølvhejre 2 OF, Strandskade 4, Hjejle 145, Hvidklire 1 (MWH)

Fogedmarken: Havørn 1 OF (AVW)

Lushavn: Fiskehejre 1, Musvåge 2, Gulspurv 3 (IS)

Nordby Bugt: Ederfugl 50, Sortand 5, Skarv 2, Gråstrubet Lappedykker 4, Sølvmåge 7 (JL)

Nordby: Hjejle 1100, Sølvmåge 10, Hættemåge 65, Råge 14, Stær 100 (JL)


14.09.2023
Issehoved: Ederfugl 70, Sortand 300, Skarv 24 T, Fiskehejre 2 T,
Sule 4 V, Islandsk Ryle 27 V, Splitterne 3, Sanglærke 1, Landsvale 15 T, Engpiber 1, Blåmejse 4, Rørspurv 4 (MWH)

Lushavn: Rørhøg 1, Stenpikker 2, Blåmejse 1, Skovskade 2 (IS)

Yderste Holm: Sølvhejre 3 (PB)

Sælvig: Lille Lappedykker 2, Fiskehejre 2, Grågås 28, Grønbenet Rørhøne 6, Storspove 1, Musvåge 3, Stor Flagspætte 1 (CBr)


13.09.2023
Barnekold: Knopsvane 7, Grågås 1320, Canadagås 77, Gravand 2, Gråand 2, Pibeand 160, Krikand 4, Skarv 23, Fiskehejre 3, Sølvhejre 2, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1, Vibe 256, Alm Ryle 24, Hvidklire 2, Storspove 92, Dobbeltbekkasin 1, Hættemåge 120, Landsvale 2, Allike 2, Stær 45 (MWH)


12.09.2023
Vesborg: Ederfugl 14, Skarv 15, Ringdue 3, Stor Flagspætte 1, Hvid Vipstjert 3, Rødhals 1, Stenpikker 3, Fuglekonge 2, Musvit 1, Sydlig Halemejse 2, Skovskade 3, Gulspurv 2 (MWH)

Østerløkken: Rørhøg 1 han T, Landsvale 24 S, Gransanger 2 (MWH)

Lushavn: Havørn 2 - 1 AD + 1 JUV, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Tyrkerdue 1, Stenpikker 1 (IS)

Hverremosen: Gråand 17, Pibeand 32, Krikand 12, Vibe 28, Svartbag 5, Sølvmåge 10, Splitterne 3 (JL)

Nordby: Hjejle 800, Sølvmåge 25, Hættemåge 175, Stær 220 (JL)

Hesselholm: Fiskehejre 4, Sølvhejre 2 (JL)

Lillehavet: Sølvhejre 1 (JL)

Have i Pillemark: Ringdue 3, Stor Flagspætte 1, Gråkrage 1, Skovspurv 20, Flagermus 2 (BS)


11.09.2023
Brattingsborg Skov: Ringdue 2, Huldue 1, Havesanger 1, Løvsanger 2, Blåmejse 1 (MWH)

Lushage: Rørhøg 1, Rødhals 1, Gulspurv 1 (MWH)

Have i Pillemark: Ringdue 2 SY, Tyrkerdue 1, Solsort 2, Gransanger 1 SY, Gærdesmutte 1, Grå Fluesnapper 2, Gråkrage 1 (BS)

Nordby: Hjejle 1000 (RJ)


10.09.2023
Hesselholm: Sølvhejre 2 (BJ)

Sværm: Sølvhejre 1 (BJ)

Brokold/Ørhage: Vibe 50, Hjejle 200+ (BJ)

Knøsen,Lushage: Rød Glente 2 (AR, LE)

Sælvig: Lille Lappedykker 2, Fiskehejre 4, Grågås 280, Gråand 6, Grønbenet Rørhøne 6, Storspove 1, Isfugl 1, Stor Flagspætte 1, Stenpikker 1, Gransanger 2 (CBr)


09.09.2023
Barnekold: Knopsvane 9, Grågås 1500, Canadagås 310, Knarand 2, Pibeand 320, Skeand 2, Krikand 250, Skarv 16, Fiskehejre 11, Sølvhejre 4, Rørhøg 1, Strandskade 3, Vibe 352, Hjejle 2, Alm. Ryle 7, Rødben 2, Sortklire 2, Hvidklire 10, Storspove 28, Dobbeltbekkasin 2, Hættemåge 325, Stær 75 (JL, MWH) 

Lushavn: Rørhøg 1, Tårnfalk 1 (IS)


08.09.2023
Sælvig: Lille Lappedykker 1 med 1 unge, Spurvehøg 1, Isfugl 1 (CBr)
 
Grusgraven: Grågås 3 OF, Hvinand 1, Troldand 12, Fiskehejre 1, Blishøne 12, Løvsanger 1, Gransanger 2, Musvit 1, Skovskade 3, Ravn 1, Bogfinke 1 (TWH, MWH)

Have i Pillemark: Ringdue 2 SY, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Solsort 2, Sjagger 3, Musvit 1, Blåmejse 1, Grå Fluesnapper 3, Skovspurv 2 (BS)


07.09.2023
Brattingsborg Skov: Ringdue 7, Huldue 2, Rødhals 1, Gransanger 3, Blåmejse 2, Træløber 1, Grå Fluesnapper 1, Bogfinke 2 (MWH)

Lushavn: Fiskehejre 1, Stenpikker 4, Bynkefugl 3 (MWH)

Vester Kanal, Brattingsborg: Fiskehejre 1, Skovpiber 3 (IS)

Toftebjerg: Fiskeørn 1 (ML)

Hesselholm Made: Sølvhejre 1 (IP)

Egholm-Sværm: Knopsvane 31, Fiskehejre 3, Havørn 2, Musvåge 1, Strandskade 5, Mudderklire 3, Storspove 4 (IP)


06.09.2023
Barnekold: Knopsvane 7, Grågås 1200, Canadagås 360, Gravand 2, Pibeand 54, Krikand 12, Fiskehejre 2, Sølvhejre 4, Strandskade 4, Islandsk Ryle 23, Alm. Ryle 5, Rødben 1, Hvidklire 4, Dobbeltbekkasin 1, Storspove 19, Skovskade 2 (MWH)

Brattingsborg Skov/Ørnslund: Havørn 1 JUV, Rørhøg 1, Rødhals 1, Stenpikker 1, Fuglekonge 2 (IS)

Lushavn: Tårnfalk 1, Grå Fluesnappere 3, Broget Fluesnapper 1 (IS)

Draget, Besser Rev: Snog 1 (Kirsten V. Sørensen)
Et godt billede af en ca. 1 m lang Snog modtaget, men kan desværre ikke af tekniske årsager uploades til Samsøs Fugle. Observationen og billedet er lagt på Naturbasen.

Sælvig: Lille Lappedykker 1, Fiskehejre 3, Grågås 2, Gråand 4, Spurvehøg 2, Rørhøg 1, Fiskeørn 1, Grønbenet Rørhøne 6, Ringdue 6, Stor Flagspætte 1, Bysvale 35, Landsvale 4, Løvsanger 4, Gransanger 5, Tornsanger 1, Grå Fluesnapper 2, Musvit 6, Blåmejse 2, Allike 125, Råge 150, Gråkrage 8, Husskade 4, Skovskade 2, Stær 300, Grønirisk 8, Stillits 1, Dompap 1 (CBr)


05.09.2023
Vesborg: Canadagås 52, Havørn 1 AD, Rørhøg 4, Musvåge 1, Ringdue 3, Stor Flagspætte 1, Landsvale 150 T, Bysvale 1, Hvid Vipstjert 1, Havesanger 1, Gransanger 2, Musvit 1, Blåmejse 3, Grå Fluesnapper 1, Skovskade 2, Dompap 2 (CBr, JL, PW, MWH)

Vesborggård: Musvåge 2, (IS)

Vesborg Fyr: Canadagås 40+, Tårnfalk 2 S, Hvid Vipstjert 2, Stenpikker 3, Grå Fluesnapper 2 (IS)

Egholm: Grågås 100, Fiskehejre 2, Sølvhejre 1, Strandskade 8, Mudderklire 2, Storspove 3 (IP)

Have i Pillemark: Stormmåge 5 OF, Ringdue 3 SY, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 4, Solsort 1, Musvit 1, Blåmejse 1, Gråkrage 2, Bogfinke 1 (BS)

Nordby: Havørn 1, Musvåge 1 OF (JL)

Østerløkken: Rørhøg 1 OF, Løvsanger 1, Grå Fluesnapper 1 (MWH)


04.09.2023
Besser: Grønbenet Rørhøne 2 AD + 2 JUV, Tyrkerdue 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 1 (PW, MWH)

Hverremosen: Grågås 315, Canadagås 18, Pibeand 33, Krikand 34, Fiskehejre 2, Rørhøg 1, Spurvehøg 1, Vibe 105, Hjejle 750 OF, Splitterne 3, Landsvale 50 T, Bysvale 3 T, Gransanger 1, Skovspurv 25, Grønirisk 10, Tornirisk 3, Gulspurv 2 (CBr, JL, PW, MWH)

Egholm: Knopsvane 22, Sølvhejre 1, Storspove 4 (IP)

Nordby: Hjejle 700, Sølvmåge 10 R, Hættemåge 30, Splitterne 2, Tyrkerdue 2, Landsvale 15, Stenpikker 1, Solsort 4, Gransanger 2, Sortmejse 1, Stær 12, Skovspurv 12, Bogfinke 7, Tornirisk 27, Stillits 20  (JL)

Lushage: Grågås 1, Ederfugl 50+, Hvid Vipstjert 3, Bjergvipstjert 1, Skovspurv 8 (IS)


03.09.2023
Nordby: Grågås 8, Canadagås 10, Hjejle 500, Stær 70 (JL)

Hverremosen: Ederfugl 34, Vibe 75 (JL)

Østenlands: Krikand 30+, Fiskehejre 1, Svaleklire 1, Splitterne 2 (IS)

Sælvig: Isfugl 1 (CBr)

Barnekold: Knopsvane 8, Grågås 900, Canadagås 385, Gravand 1, Gråand 4, Knarand 2, Spidsand 16, Pibeand 192, Krikand 40, Fiskehejre 5, Sølvhejre 2, Skarv 15, Tårnfalk 1, Strandskade 2, Vibe 140, Hjejle 200, Islandsk Ryle 14, Alm. Ryle 8, Dværgryle 1, Svaleklire 2, Rødben 1, Hvidklire 3, Storspove 42, Landsvale 22 T, Stær 150 (JL, PW, MWH)

Hesselholm: Sølvhejre 1, Silkehejre 2 (IP)

Hesselholm Made: Sølvhejre 4 (IP)

Egholm: Grågås 150, Fiskehejre 4, Sølvhejre 1, Mudderklire 12, Storspove 8 (IP)


02.09.2023
Hesselholm: Grågås 125, Fiskehejre 9, Sølvhejre 3, Silkehejre 2 (PBr, MWH)

Egholm-Sværm: Fiskehejre 3, Mudderklire 3, Hvidklire 4, Storspove 5, Splitterne 4 (IP)

Vesborg: Canadagås 1, Havørn 4 - (2 AD + 2 JUV), Spurvehøg 1, Musvåge 4, Tårnfalk 1, Stor Flagspætte 1, Landsvale 40, Digesvale 2, Stenpikker 1, Solsort 1, Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Gransanger 1, Musvit 1, Stær 300, Dompap 5 (JL, CBr, MWH)

Kysten Lushavn- Vesborg:  Havørn 2 (1AD + 1 JUV), Mudderklire 2, Stenpikker 5, Gulspurv 1 (IS)

Vesborggårdvej: Stenpikker 3 (IS)

Østerløkken: Rødstjert 2, Grå Fluesnapper 1 (MWH)


01.09.2023
Skovfogedhuset/Fårefolden: Solsort 2, Løvsanger 2, Gransanger 8,  Musvit 1, Blåmejse 3, Grå Fluesnapper 1, Bogfinke 3, Tornirisk 1 (MWH)

Hesselholm: Sølvhejre 7 (PBr)

Kirkebugten: Hvidklire 1 (MWH)

Østenlands: Munk 3, Tornsanger 1, Grå Fluesnapper 4, Broget Fluesnapper 3, Gærdesmutte 1, Tornirisk 1 (IS)

Lushage: Tårnfalk 1, Bynkefugl 4 (IS)

Østerløkken: Rødstjert 2, Tornsanger 1, Gransanger 3, Grå Fluesnapper 2 (MWH)

Nordby: Musvåge 1, Hjejle 700, Gærdesanger 6, Stær 20, Bogfinke 4, Grønirisk 7 (JL)

Langør: Fiskehejre 1, Svartbag 3, Sølvmåge 12 (JL)

Hesselholm Made: Grågås 100, Sølvhejre 1 (IP)

Egholm: Fiskehejre 2, Sølvhejre 1, Strandskade 2, Hvidklire 1, Storspove 9, Landsvale 30 (IP)

Fjordvejen: Grå Fluesnapper 1 (IP)August 2023


31.08.2023
Besser: Fasanhøne m. 7 kyllinger (MWH)

Toftebjerg: Landsvale 50+ (MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 2, Sølvhejre 6, Silkehejre 2, Hvidklire 1, Storspove 2 (IP, PBr, MWH)

Vesborggårdvej: Grågås 1000+ OF, Spurvehøg 1 (IS)

Vester Kanal: Fiskehejre 1, Havørn 1, Bynkefugl 7, Musvit 3, Blåmejse 2, Stær 250+ (IS)

Lushavn: Mudderklire 1 (IS)


30.08.2023
Østerløkken: Mursejler 2, Landsvale 25, Bysvale 4, Munk 1, Tornsanger 1, Musvit 2, Blåmejse 2, Grå Fluesnapper 1 (MWH)

Ballen Færgehavn: Landsvale 12, Hvid Vipstjert 3 (MWH)

Sælvig Havn: Mudderklire 3, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 4 (MWH)

Hesselholm: Grågås 213, Fiskehejre 1, Silkehejre 1, Rørhøg 1, Hjejle 10, Rødben 5, Hvidklire 2, Storspove 16 (OBV, MWH)

Yderste Holm (obs. fra Langør): Grågås 245, Fiskehejre 4, Sølvhejre 2, Havørn 2, Strandskade 3, Hjejle 90, Stor Præstekrave 7, Alm. Ryle 26, Rødben 2, Hvidklire 1 (OBV, MWH)

Hønsepold (obs. fra Langør): Splitterne 48, Spættet Sæl 19 (OBV, MWH)

Lushavn: Rørhøg 1, Tårnfalk 1, Rødhals 1 (IS)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1 (IS)

Have i Pillemark: Stormmåge 1 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 3, Solsort 1, Gransanger 1 SY, Musvit 2, Blåmejse 2, Grå Fluesnapper 1, Gråkrage 2 (BS)

Sælvig: Lille Lappedykker 1, Fiskehejre 1, Gråand 4, Grønbenet Rørhøne 6, Hjejle 5, Hvidklire 2, Dobbelt Bekkasin 1, Storspove 1, Stor Flagspætte 2, Huldue 1, Ringdue 4, Bysvale 15, Landsvale 4, Grå Fluesnapper 1, Bogfinke 1, Gærdesmutte 1 (CBr)

 
29.08.2023
Issehoved: Ederfugl 50, Sortand 25, Skarv 20 T, Strandskade 31 V, Alm. Ryle 1 Ø, Islandsk Ryle 7 Ø, Splitterne 8 T, Alk 1, Sanglærke 4 R, Landsvale 26 S, Stenpikker 4, Rørspurv 3, Marsvin 1 AD m. 1 unge (MWH)

Nordby: Grågås 70, Spurvehøg 1, Hjejle 175 (JL)

Vesborg: Knopsvane 2 AD + 5 JUV, Rørhøg 1 (IS)

Kolby: Rørhøg 1 (IS)

Kysten Kolby Kås - Vesborg: Rødben 1, Stenpikker 2, Bynkefugl 1, Musvit 2, Stær 200+, Skovspurv 8 (IS)

Have i Pillemark: Ringdue 1, Tyrkerdue 2, Landsvale 20, Gransanger 1 SY, Gærdesmutte 1, Grå Fluesnapper 2, Gråkrage 1 (BS)


28.08.2023
Brattingsborg Skov: Ringdue 3, Huldue 1, Rødhals 1, Tornsanger 1,  Gransanger 2, Musvit 1, Blåmejse 6, Skovskade 1, Bogfinke 5 (MWH)

Lushage: Ederfugl 220, Tårnfalk 1, Stor Præstekrave 1, Stenpikker 2 (MWH)

Lushavn: Fiskehejre 1, Tårnfalk 2, Mudderklire 6, Gulspurv 2 (IS)

Have i Pillemark: Ringdue 1 SY, Landsvale 30, Grå Fluesnapper 1, Gråkrage 2 (BS)


27.08.2023
Barnekold: Knopsvane 4 AD + 3 JUV, Grågås 500, Canadagås 2, Krikand 62, Fiskehejre 6, Skarv 7, Strandskade 2, Islandsk Ryle 6, Alm. Ryle 7, Rødben 3, Sortklire 4, Hvidklire 4, Lille Konnersneppe 1, Storspove 33, Brushane 2, Hættemåge 500, Landsvale 24 T, Ravn 1, Stær 75 (MWH)

Kolby (kl. 8:15 - 08:45): Grågås 3, Ringdue 2 (han + hun), Tyrkerdue 2 (han + hun), Stor Flagspætte 2, Landsvale 5, Bysvale 15+, Digesvale 3, Hvid Vipstjert 5, Solsort 1 han, Gransanger 1, Fuglekonge 2, Gærdesmutte 1, Grå Fluesnapper 1, Musvit 3 (1 AD+ 2 JUV), Blåmejse 2, Gråkrage 2, Sortkrage 1, Gråspurv 1, Bogfinke 1 han (CE)

Vester Kanal, Brattingsborg: Havørn 1 JUV, Musvåge 1 JUV, Musvit 3 (IS)

Østerløkken: Musvåge 1, Munk 1, Gransanger 2, Musvit 2, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Broget Fluesnapper 1, Bogfinke 1 (MWH)


Sælvig: Lille Lappedykker 1, Fiskehejre 2, Grågås 65, Gråand 5, Musvåge 1, Rørhøg 3, Spurvehøg 2, Isfugl 1, Stor Flagspætte 1, Broget Fluesnapper 4 (CBr)

Bisgaard Mark: Stær 6000 (CBr)

 
26.08.2023
Østerløkken: Gransanger 2 (MWH)

Brattingsborg Skov: Rørhøg 1, Rødhals 1, Ravn 1 (IS)

Lushavn: Musvåge 1, Tårnfalk 1, Mudderklire 4, Splitterne 1 (IS)

Egholm: Knopsvane 4, Fiskehejre 3, Havørn 2 AD, Strandskade 2, Alm. Ryle 15, Hvidklire 4 (IP)


25.08.2023
Brattingsborg Skov: Tornsanger 1, Løvsanger 3 (IS)

Østenlands: Krikand 9, Rørhøg 1 JUV, Mudderklire 2, Munk 1, Gulspurv 2 (IS)


24.08.2023
Issehoved: Musvåge 4, Tårnfalk 1, Sølvmåge 1 (JL)

Vesborg: Rørhøg 1, Munk 1, Løvsanger 1 (IS)

Onsbjerg: Canadagås 50 OF (HOK)

Sælvig: Grågås 45, Gråand 4, Grønbenet Rørhøne 6, Isfugl 1, Stor Flagspætte 1, Bysvale 40, Skovskade 2, Råge 125, Allike 50 (CBr)


23.08.2023
Yderste Holm: Havørn 3 (PB)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 3, Rødstjert 1, Munk 2 (han + hun), Skovskade 2, Bogfinke 3 (1 han + 2 hunner) Charlotte Eskildsen/CE, Jannie Møller Christensen/JMC)

Lushage: Ederfugl 70, Fløjlsand 2, Havørn 1, Stor Præstekrave 1, Mudderklire 8, Stenpikker 6, Tornsanger 1 (CE, JMC)

Lushavn: Fiskehejre 1, Mudderklire 3, Stenpikker 4, Rødrygget Tornskade 1 1K, Stær 60+ (IS)


22.08.2023
Skovfogedhuset/Fårefolden: Rødhals 1, Rødstjert 2, Gransanger 2, Musvit 1, Bogfinke 2, Dompap 2 (MWH)

Langør Kirke: Hvidklire 2 (MWH)

Toftebjerg: Taffeland 1, Troldand 2 (MWH)

Lushavn: Fiskehejre 1, Rørhøg 2, Engpiber 1, Broget Fluesnapper 1, Gulspurv 2 (IS)

Sælvig: Lille Lappedykker 1, Fiskehejre 2, Grågås 85, Gråand 5, Rørhøg 2, Vandrikse 1, Grønbenet Rørhøne 6, Isfugl 1, Stor Flagspætte 1, Råge 125, Allike 100, Skovskade 2 (CBr)


21.08.2023
Vesborg: Fiskehejre 3, Havørn 1, Rørhøg 2, Musvåge 4, Spurvehøg 1, Tårnfalk 2, Hjejle 25, Ringdue 2, Stor Flagspætte 1, Mursejler 3, Landsvale 25, Bysvale 60, Digesvale 3, Bjergvipstjert 1, Rødstjert 1, Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Rørsanger/Kærsanger 1, Gransanger 2, Træløber 1, Grå Fluesnapper 1, Blåmejse 2, Ravn 1, Dompap 7 (CBr, JL, MWH)

Brattingsborg Skov: Havørn 1 JUV, Rørhøg 1, Munk 1, Musvit 2, Gulspurv 1 (IS)

Østenlands: Musvåge 2, Broget Fluesnapper 1 (IS)

Ørby: Spurvehøg 1 OF (IS)

Østerløkken: Fasanhøne m. 7 kyllinger, Gransanger 3, Grå Fluesnapper 1, Stær 150 (MWH)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 9, Solsort 3, Grå Fluesnapper 2, Gråkrage 1, Skovspurv 13 (BS)

Østerby: Rørhøg 1 han, Tornsanger 1, Musvit 3, Blåmejse 6 (JH)

Nordby: Musvåge 1, Hjejle 240, Vibe 10, Stær 75 (JL)

Sælvig: Rørhøg 1, Storspove 3 (CBr)


20.08.2023
Hesselholm: Grågås 70, Fiskehejre 4, Silkehejre 1, Småspove 3 (MWH)

Mårup Skov: Ringdue 2, Gransanger 3, Fuglekonge 2, Sortmejse 1, Blåmejse 3, Bogfinke 4 (JL)


19.08.2023
Vester Kanal, Brattingsborg: Havørn 1 1K, Trane 2 SØ, Landsvale 4, Munk 1, Gærdesanger 2, Gransanger 2, Musvit 1, Blåmejse 2, Dompap 4 (MWH)

Hesselholm: Krikand 4, Sølvhejre 2, Silkehejre 3, Rørhøg 1 1K, Lærkefalk 1 jag. S kl. 16:45, Svaleklire 1, Sortklire 1, Hvidklire 3, Storspove 15. Småspove 5, Dobbeltbekkasin 1, Rødstjert 2,  Gulbug 1, Grå Fluesnapper 2 YF (DPK, SDy)

Skovfogedhuset: Småspove 1 (IS)

Sælvig: Havørn 1, Isfugl 1, Huldue 1 (CBr)

18.07.2023
Barnekold: Knopsvane 2, Grågås 1475, Canadagås 44, Gravand 3, Gråand 18, Krikand 254, Skeand 3, Fiskehejre 2, Sølvhejre 1, Silkehejre 1, Skarv 13, Strandskade 20, Hjejle 2, Stor Præstekrave 2, Vibe 24, Svaleklire 1, Rødben 1, Sortklire 3, Hvidklire 3, Lille Kobbersneppe 1, Storspove 6, Hættemåge 150, Stormmåge 20, Svartbag 2, Landsvale 2, Digesvale 3, Stenpikker 1 (JL, MWH)

Lushavn: Havørn 1 JUV, Musvåge 1, Stenpikker 2, Bynkefugl 1, Skovskade 2, Stær 15, Gulspurv 2 (IS)

Have i Pillemark: Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 1, Solsort 1, Grå Fluesnapper 1, Skovspurv 15 (BS)


17.08.2023
Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Ringdue 3, Huldue 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 2, Solsort 2, Gransanger 4, Musvit 1, Gærdesmutte 2, Grå Fluesnapper 1 (HHA, MWH)

Lushavn: Ederfugl 50, Mudderklire 8, Splitterne 8, Stor Flagspætte 1, Landsvale 8, Hvid Vipstjert 1, Dompap 4, Gulspurv 1, Marsvin 1 (HHA, MWH)

Østenlands: Knopsvane 2 AD + 3 JUV, Gråand 2, Musvåge 1, Hvepsevåge 1, Vibe 5, Lille Lappedykker 1, Engpiber 4, Bynkefugl 1, Løvsanger 2, Musvit 3, Grønirisk 3 (IS)

Stauns Fjord/Stenskov: Knopsvane 1 AD + 1 JUV, Ederfugl 1, Fiskehejre 1, Skarv 10, Stormmåge 8, Splitterne 13, Engpiber 2, Stær 300+ (BS)

Hverremosen: Grågås 40, Stor Præstekrave 5, Alm. Ryle 1, Tinksmed 2, Svaleklire 1, Dobbeltbekkasin 2 (JL)

Nordby: Hjejle 300 (JL)


16.08.2023
Barnekold: Knopsvane 27, Grågås 560, Canadagås 5, Gravand 2, Gråand 8, Krikand 110, Fiskehejre 3, Skarv 5, Strandskade 5, Vibe 38, Rødben 1, Hvidklire 3, Lille Kobbersneppe 3, Storspove 9, Hættemåge 85, Sølvmåge 3, Svartbag 1, Bysvale 2, Landsvale 4, Tornirisk 3 (MWH)

Lushavn: Havørn 1 1K, Rørhøg 1, Husskade 1 (IS)


15.08.2023
Vesborg: Grågås 1, Gråand 5, Fiskehejre 4, Havørn 1 2K, Rørhøg 9, Musvåge 4, Tårnfalk 1, Vibe 75, Hjejle 1, Svaleklire 3, Hvidklire 1, Ringdue 2, Stor Flagspætte 1, Mursejler 450 T, Landsvale 70 T, Bysvale 200 T, Hvid Vipstjert 1, Gransanger 2, Musvit 1, Grå Fluesnapper 2, Bogfinke 2, Lille Korsnæb 28, Stær 375, Bogfinke 2, Dompap 4 (CBr, HHA, JL, MWH)

Nordby: Mursejler 100+ T (JL)

Have i Pillemark: Stormmåge 1 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 8, Musvit 1, Gråkrage 1, Stær 9 OF (BS)

Vester Kanal/Lushavn: Havørn 1 1K, Rørhøg 1 1K, Tårnfalk 1, Vibe 100+, Mudderklire 12, Småspove 1, Stær 60+ (IS)


14.08.2023
Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Ringdue 8, Huldue 2, Stor Flagspætte 1, Munk 2, Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Gransanger 2, Fuglekonge 1, Blåmejse 1, Gulspurv 1 (MWH)

Besser Rev: Rørhøg 1, Spurvehøg 1, Hjejle 50+, Engpiber 6 (IS)

Have i Pillemark: Stormmåge 1 OF, Ringdue q SY, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 10, Blåmejse 2, Gråkrage 2 OF (BS)

Sælvighuse: Stor Flagspætte 2 (Hardy Jensen)

Sælvig: Lille Lappedykker 1, Fiskehejre 1, Grågås 13, Gråand 5, Rørhøg 1, Grønbenet Rørhøne 2 med 4 unger, Blishøne 1, Ringdue 6, Huldue 1, Mursejlere 325, Stor Flagspætte 1, Landsvale 2, Bysvale 14, Gærdesmutte 1, Solsort 5, Sangdrossel 1, Blåmejse 2, Ravn 5, Gråkrage 4, Råge 14, Skovskade 4, Stær 65, Munk 1, Gransanger 1, Dompap 1, Lille Korsnæb 3 (CBr)

13.08.2023
Hverremosen: Grågås 409, Canadagås 5, Fiskehejre 2, Rørhøg 1, Vibe 67, Hjejle 30 OF, Stor Præstekrave 19, Alm. Ryle 12, Tinksmed 3, Svaleklire 3, Mudderklire 2, Dobbeltbekkasin 2, Mursejler 8, Landsvale 10, Hvid Vipstjert 4, Tornsanger 1, Gransanger 1, Grønirisk 2, Tornirisk 7, Gulspurv 1 (CBr, JL, MWH)

Hverremosevej: Rød Glente 1 (JL)

Mårup Havn: Bysvale 2 par m. rede unger (NWH)

Brattingsborg Skov: Fiskeørn 1 OF, Grå Fluesnapper 1, Rødrygget Tornskade 1 1K (IS)

Østenlands: Rørhøg 1, Vibe 4 (IS)


12.08.2023
Barnekold: Knopsvane 1, Grågås 925, Canadagås 23, Gravand 3, Gråand 10, Krikand 62, Fiskehejre 3, Skarv 9, Rørhøg 2, Vibe 146, Mudderklire 1, Sortklire 3 1K, Rødben 4, Hvidklire 3, Storspove 39, Brushane 1 1K, Hættemåge 420, Stær 300 (MWH)

Brattingsborg: Havørn 1 AD (IS)

Vesborg: Knopsvane 2 AD + 5 JUV, Grågås 35+, Canadagås 15+, Troldand 7, Fiskehejre 1, Havørn 1 JUV, Rørhøg 1, Digesvale 8 (IS)

Nordby: Canadagås 5, Vibe 7, Tyrkerdue 6, Gærdesmutte 1, Grønirisk 3, Stillits 4 (JL)

Østerløkken: Hvid Vipstjert 1 OF, Gul Vipstjert 1 OF, Rødstjert 1, Løvsanger 1, Gransanger 3 (MWH) 


11.08.2023
Hverremosen: Grågås 185, Fiskehejre 2, Strandskade 6 OF, Stor Præstekrave 20,  Alm. Ryle 48, Temmincksryle 1, Dværgryle 3, Tinksmed 3, Svaleklire 3, Mudderklire 1, Dobbeltbekkasin 2, Splitterne 1, Hvid Vipstjert 3, Tornsanger 1, Stær 200 (HHA, JL, MWH)

Lushage: Mudderklire 9, Småspove 2, Tejst 1, Rørsanger/Kærsanger 1, Løvsanger 1, Gulspurv 7 (IS)

Lushavn: Rørhøg 2, Grå Fluesnapper 4, Gulspurv 4, Marsvin 1 (IS)

Østerby: Tyrkerdue 2, Solsort 4 - 3 JUV, Munk 1 han, Gransanger 1, Musvit 3, Blåmejse 6 - 5 JUV, Skovspurv 20, Bogfinke 2, Grønirisk 4 (JH)


10.08.2023
Hverremosen: Grågås 315, Gråand 2, Vibe 61, Stor Præstekrave 28,
Alm. Ryle 47, Temmincksryle 2, Tinksmed 2, Svaleklire 3, Mudderklire 1, Rødben 2, Brushane 5, Dobbeltbekkasin 1, Hvid Vipstjert 3, Gul Vipstjert 1, Stær 90 (MWH)

Langør Kirke: Tinksmed 1, Sortklire 1, Hvidklire 1 `(MWH)

Tranemosen: Rørhøg 2, Stær 1200 (HHA)

Have i Pillemark: Stormmåge 1 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 2, Solsort 1, Gråkrage 2, Skovspurv 10 (BS)


09.08.2023
Engen vest for Langør Kirke: Gravand 1, Tinksmed 3, Svaleklire 1, Hvidklire 4, Storspove 2, Brushane 1, Hættemåge 40, Stormmåge 4, Sølvmåge 1, Digesvale 3, Løvsanger 1, Gransanger 1, Stær 50 (MWH)

Lushavn: Havørn 1, Rørhøg 1, Tårnfalk 1, Småspove 6, Gulspurv 5 (IS)08.08.2023
Barnekold: Knopsvane 4, Grågås 925, Canadagås 8, Gravand 7 JUV, Krikand 3, Fiskehejre 3, Skarv 2, Rørhøg 1, Strandskade 3, Vibe 8, Hjejle 14, Alm. Ryle 2, Hvidklire 4, Storspove 8, Svartbag 1, Sølvmåge 2, Hættemåge 250, Splitterne 1, Landsvale 5, Bysvale 15, Digesvale 20, Rørsanger 1, Stær 40, Stillits 5 (MWH)

Sildeballe: Engpiber 1, Hvid Vipstjert 1, Stær 1, Tornirisk 6, Stillits 2, Bomlærke 2 (MWH)


07.08.2023
Hesselholm: Fiskehejre 2, Silkehejre 1, Storspove 4 (MWH)

Langør Kirke: Gravand 1, Digesvale 20, Landsvale 5, Bysvale 4, Hvid Vipstjert 1 (MWH)

Østenlands: Knopsvane 1 AD + 3 JUV, Lille Lappedykker 1(IS)


06.08.2023
Ballen Færgehavn: Ederfugl 24, Skarv 170, Digesvale 10, Hvid Vipstjert 8 (MWH)

Have i Pillemark: Grågås 6 OF, Skarv 2 OF, Stormmåge 4 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 2 SY, Landsvale 4, Solsort 2, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Stær 10 OF, Grønirisk 2 (BS)


05.08.2023
Hverremosen: Grågås 68, Gråand 4, Krikand 4, Vibe 161, Hjejle 1, Alm. Ryle 31, Tinksmed 4, Svaleklire 2, Mudderklire 1, Dværgryle 1, Hvidklire 1, Dobbeltbekkasin 4, Hættemåge 5, Sølvmåge 1, Landsvale 20, Hvid Vipstjert 4 (HHA, MWH)

Besser: Rørhøg 2 (MWH)

Vesterløkker: Storspove 1 OF (HHA)

Stien Kolby Kås - Vesborg: Ederfugl 5, Tårnfalk 1 (IS)


04.08.2023
Besser Rev: Ederfugl 18, Fiskehejre 1, Skarv 10, Strandhjejle 1, Alm. Ryle 7, Stenvender 2, Splitterne 4, Sanglærke 1, Landsvale 2, Engpiber 8, Hvid Vipstjert 1, Grønirisk 7, Tornirisk 4 (MWH)

Langemark: Hjejle 15 OF (MWH)

Ballen Færgehavn: Hvid Vipstjert 5 (MWH)

Brattingsborg Skov: Spurvehøg 1, Tornsanger 2 (IS)

Brattingsborg: Spurvehøg 1 (IS)

Lushage: Fiskehejre 1, Mudderklire 9, Gulspurv 1 (IS)


03.08.2023
Draget, Besser Rev: Skarv 8, Fiskehejre 3, Hjejle 5, Alm. Ryle 5, Rødben 1, Splitterne 2, Engpiber 1, Tornsanger 1 (MWH)

Østenlands: Knopsvane 3 (1 Ad - 2 JUV), Fiskehejre 1, Rørhøg 1, Svaleklire 3, Tejst 1, Tornsanger 3 (IS)

Have i Pillemark: Stormmåge 2 OF, Ringdue 2 SY, Tyrkerdue 1, Landsvale 1, Solsort 1, Gråkrage 1, Skovspurv 4 (BS)

Sælvigbugten: Ederfugl 100+, Skarv 10, Stær 100+ (BS)

Stavns Fjord: Sangsvane 2 (BS)


02.08.2023
Langør Kirke: Mudderklire 1, Hvid Vipstjert 3, Stær 60 (MWH)

Markvejen/Vester Kanal, Brattingsborg: Havørn 3 (2 AD - 1JUV), Rørhøg 1 JUV, Musvåge 1, Engpiber 1, Gulspurv 2 (IS)


Sælvig: Lille Lappedykker 2, Fiskehejre 2, Grågås 6, Gråand 8, Musvåge 2, Rørhøg 2, Spurvehøg 2, Grønbenet Rørhøne 1, Ringdue 6, Stor Flagspætte 2, Sanglærke 2, Bysvale 14, Landsvale 2, Solsort 3, Grå Fluesnapper 1, Gråkrage 8, Råge 35, Allike 25, Dompap 2 (CBr)

 
01.08.2023
Vesborg: Småspove 3, Splitterne 2, Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Landsvale 4, Bysvale 10, Rødhals 1, Solsort 1, Munk 1, Tornsanger 1, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Grå Fluesnapper 1, Grønirisk 2, Tornirisk 2, Dompap 4, Gulspurv 3 (MWH)

Hverremosen: Gråand 13, Knarand 4, Krikand 10, Fiskehejre 2, Vibe 85, Stor Præstekrave 12, Alm. Ryle 43, Tinksmed 3, Hvidklire 2, Lille Kobbersneppe 1, Dobbeltbekkasin 1, Splitterne 2, Gøg JUV 1, Gulspurv 1, Bomlærke 1 (JL) 

Sværm: Grågås 144, Rørhøg 2, Strandskade 2, Storspove 3, Sildemåge 1, Stær 500 (IP)

Hesselholm: Silkehejre 2 (IP)

Lushavn: Ederfugl 50+, Rørhøg 1 JUV, Tårnfalk 1, Hættemåge 3, Splitterne 1, Gulspurv 3 (IS)

Østerløkken: Rødstjert 1, Gransanger 3, Løvsanger 2, Grønirisk 2 (MWH)


Juli 2023
31.07.2023
Langør Kirke: Svaleklire 1, Mudderklire 2, Hvidklire 1, Landsvale 4, Jernspurv 1, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 3, Gulspurv 1 (MWH)

Nordby: Rørhøg 1 han, Ravn 2, Stær 400 (JL)

Lushavn: Tårnfalk 1, Bogfinke 1 (IS)

Brattingsborg Skov: Musvit 3, Dompap 2, Då med kalv 1 (IS)


30.07.2023
Hverremosen: Grågås 160, Gråand 10, Krikand 5, Fiskehejre 3, Vibe 35, Stor Præstekrave 9, Strandhjejle 2, Alm. Ryle 49, Tinksmed 3, Svaleklire 1, Mudderklire 2, Rødben 2, Hvidklire 2, Dobbeltbekkasin 2, Splitterne 4 (CBr, JL, MWH)

Issehoved: Strandskade 2, Mursejler 1, Landsvale 4 (MWH)

Lushavn: Fiskehejre 1, Havørn 1 JUV, Rørhøg 1, Tårnfalk 2, Mudderklire 8, Rødstjert 1, Grå Fluesnapper 3 (IS)

Vesborg: Havørn 1 Ad + 1 JUV (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 3 OF, Ringdue 2 SY, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 3, Solsort 2, Blåmejse 2, Gråkrage 1, Skovspurv 2 (BS)

Stavns Fjord: Knopsvane 4, Sangsvane 1, Skarv 20, Stor Præstekrave 4 (BS)

Fjordvejen: Stær 500 - 1000 (EG, IP)


29.07.2023
Barnekold: Knopsvane 2, Grågås 1120, Gravand 6 JUV, Gråand 3, Krikand 7, Skarv 8, Fiskehejre 2, Strandskade 18, Hjejle 2, Rødben 2, Hvidklire 1, Storspove 18, Hættemåge 95, Stær 2 (MWH)

Hverremosen: Grågås 20, Gråand 10, Krikand 14, Taffeland 2, Hvinand 1 hun, Vibe 44, Stor Præstekrave 2, Alm. Ryle 30, Tinksmed 5, Svaleklire 2, Mudderklire 1, Rødben 1, Hvidklire 5, Odinshane 1, Dobbeltbekkasin 1, Hvid Vipstjert 2, Stær 11  (JL, MWH)

Sælvig Bugt: Lille Kobbersneppe 6 (MWH)

Østerløkken: Rørhøg 2 (MWH)

Østenlands: Knopsvane 2 JUV, Fiskehejre 1, Rød Glente 1, Mudderklire 2, Hvid Vipstjert 13 (IS)

Brattingsborg: Rørhøg 1, Musvåge 1 (IS)

Nordby: Rørhøg 1 han, Tårnfalk 1, Sanglærke 3, Gærdesmutte 1 (JL)


28.07.2023
Vesborg: Knopsvane 2 AD + 3 JUV, Troldand 2, Fiskehejre 1, Blishøne 5, Strandskade 1, Svaleklire 2, Mudderklire 32 (2 flokke), Småspove 6, Splitterne 1, Landsvale 10, Bysvale 20 YF, Digesvale 8, Ringdue 3, Tyrkerdue 1, Solsort 4, Havesanger 1, Munk 2, Tornsanger 3, Kærsanger 1, Gærdesmutte 1, Træløber 1, Skovskade 1, Grønirisk 1, Tornirisk 6, Gulspurv 2 (MWH)

Lushavn: Fiskehejre 1, Mudderklire 23, Engpiber 1 (IS)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Gøg 1 (IS)


27.07.2023
Brattingsborg Skov: Rørhøg 1, Ringdue 7, Huldue 3, Stor Flagspætte 1, Rødstjert 1, Rødhals 2, Solsort 3, Tornsanger 2, Løvsanger 3, Gransanger 8, Musvit 3, Blåmejse 1, Gærdesmutte 2, Grå Fluesnapper 1, Grønirisk 2, Gulspurv 2 (MWH)

Have i Pillemark: Skarv 1 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 1, Landsvale 2, Solsort 3, Gråkrage 1, Skovspurv 5 (BS)


26.07.2023
Østerløkken: Hvid Vipstjert 2, Munk 1, Gærdesanger 1, Gransanger 2, Musvit 3, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Gulspurv 1 (MWH)

Have i Pillemark: Stormmåge 1 OF, Ringdue 1, Landsvale 1, Solsort 1, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Skovspurv 5 (BS)

Lushavn: Havørn 2 AD, Tårnfalk 2, Gulspurv 4 (MWH)


25.07.2023
Østerløkken: Bysvale 5, Hvid Vipstjert 2, Rødstjert 1, Munk 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Gransanger 3, Musvit 2, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1 (MWH)

Kanhave: Landsvale 5, Solsort 2, Gransanger 1, Musvit 4, Gærdesmutte 2, Gulspurv 2 (MWH)

Sælvig Bugt: Strandskade 2, Lille Kobbersneppe 4 (IS)

Gammelholm/Flyvepladsen: Rørhøg 3, Havterne 2, Sanglærke 3, Stillits 2 (IS)

Have i Pillemark: Stormmåge 3 OF, Ringdue 1, Landsvale 3, Solsort 2, Grå Fluesnapper 1, Gråkrage 1, Skovspurv 6 (BS)


24.07.2023
Brattingsborg Skov: Spurvehøg 1, Ringdue 3, Huldue 2, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Munk 1, Tornsanger 1, Gransanger 3, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Ravn 1, Grønirisk 1, Gulspurv 1 (MWH)

Have i Pillemark: Stormmåge 3 OF, Tyrkerdue 1, Landsvale 2, Gransanger 1 SY, Gråkrage 3 (BS)


23.07.2023
Østerløkken: Mursejler 3, Bysvale 15, Landsvale 4, Hvid Vipstjert 2, Solsort 2, Munk 1, Grå Fluesnapper 1, Grønirisk 1 (MWH)

Toftebjerg: Gråstrubet Lappedykker 4 AD + 1 JUV (MWH)

Hesselholm: Silkehejre 1 (MWH)

Naturskolen: Engpiber 2 (MWH)

Østenlands: Knopsvane 2 AD + 3 JUV, Musvåge 1, Mudderklire 5, Blishøne 4 JUV (IS)

Fjordvejen: Grågås 7, Havørn 2, Rørhøg 2, Strandskade 3, Storspove 9, Landsvale 3, Gråkrage 40, Stær 200 (IP)

Sælvig: Skovskade 5 (CBr)


22.07.2023
Barnekold: Knopsvane 4, Grågås 570, Krikand 5, Fiskehejre 3, Havørn 1 2K, Strandskade 7, Klyde 1, Strandhjejle 9, Stor Præstekrave 2, Alm. Ryle 3, Krumnæbbet Ryle 1, Rødben 12, Hvidklire 7, Storspove 11, Hættemåge 90, Stormmåge 3, Sølvmåge 5, Sildemåge 1, Havterne 2, Landsvale 4, Engpiber 1, Tornsanger 4, Gransanger 1, Gråkrage 15, Stær 3 (MWH) 

Lushavn: Havørn 1 JUV, Rørhøg 1, Landsvale 10, Gulspurv 4 (IS)

21.07.2023
Hverremosen: Grågås 190, Gråand 12, Krikand 14, Fiskehejre 3, Skarv 4, Strandskade 2, Vibe 68, Stor Præstekrave 8, Alm. Ryle 21, Tinksmed 2, Svaleklire 1, Mudderklire 1, Rødben 9, Hvidklire 1, Hættemåge 3, Stormmåge 1, Digesvale 10, Rørsanger 1, Gulbug 1, Skovspurv 20 (JL, MWH)

Brattingsborg Skov: Rørhøg 1, Tornsanger 2, Rødrygget Tornskade 2 - 1 AD, 1 JUV (IS)

Kysten ud for Jettehøj/Brattinsborg Skov: Mudderklire 19, Småspove 1, Engpiber 3 (IS)

Hesselholm: Silkehejre 2 (MWH)


20.07.2023
Østerløkken: Havørn 1 AD OF (MWH)

Lushavn: Havørn 2 AD + 2 JUV (IS)

Hesselholm: Silkehejre 2 (Thyge Enevoldsen, Frederiksberg)19.07.2023
Østerløkken: Landsvale 8, Bysvale 4, Hvid Vipstjert 2 YF, Solsort 2, Munk 1, Gransanger 2, Bogfinke 1 (MWH)

Kanhave: Ravn 2 (MWH)


18.07.2023
Brattingsborg Skov: Hvepsevåge 2, Tårnfalk 1, Ringdue 3, Huldue 2, Rødhals 3, Sangdrossel 1, Solsort 3, Havesanger 1, Munk 4, Tornsanger 3, Skovsanger 1, Gransanger 2, Musvit 2, Gærdesmutte 2, Bogfinke 3, Gulspurv 1 (JSWH, MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Ringdue 2, Huldue 1, Stor Flagspætte 1, Landsvale 2, Sangdrossel 1, Rødhals 6, Solsort 3, Munk 6, Skovsanger 1, Gransanger 3, Fuglekonge 5, Halemejse 3, Musvit 4, Blåmejse 3, Sortmejse 2, Gærdesmutte 3, Gulspurv 1 (JL, CBr)

Langør: Lille Kobbersneppe 6 OF (JL)I

Lushavn: Havørn 1 AD, Rørhøg 1 (IS)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 1 JUV, Tornsanger 1, Gransanger 1 (IS)


17.07.2023
Østerløkken: Rørhøg 2, Mursejler 2, Landsvale 8, Bysvale 3, Munk 1, Gransanger 2 (MWH)

Østenlands: Knopsvane 2 AD + 4 JUV, Mudderklire 2, Engpiber 3 (IS)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 1, Rødrygget Tornskade 1 AD + 2 JUV, Ravn 2 OF (IS)


16.07.2023
Brattingsborg Skov: Ringdue 4, Mursejler 1 OF, Landsvale 2, Rødhals 2, Sangdrossel 1, Solsort 4, Munk 5, Tornsanger 1, Gransanger 5, Musvit 5, Gærdesmutte 1, Bogfinke 3, Gulspurv 2 (PW, MWH)

Havvejen: Havørn JUV 1 (LB, STE)


15.07.2023
Barnekold: Knopsvane 2, Grågås 300, Gravand 2 AD + 29 ællinger, Gråand 10, Spidsand 1, Pibeand 1, Krikand 10, Ederfugl 2, Hvinand 2, Fiskehejre 2, Skarv 3, Rørhøg 2, Tårnfalk 1, Strandskade 7, Vibe 1, Hjejle 54, Alm. Ryle 5, Svaleklire 2, Rødben 3, Sortklire 2, Hvidklire 4, Storspove 70, Sølvmåge 8, Stormmåge 14, Hættemåge 140, Splitterne 3, Havterne 2, Ringdue 2, Sanglærke 1, Landsvale 4, Digesvale 4, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 1, Munk 1, Tornsanger 3, Kærsanger 1, Gransanger 2, Stær 28, Gulspurv 3 (PW, MWH)

Lushavn - Vesborg: Fiskehejre 1, Rørhøg 1, Mudderklire 16, Småspove 2, Grønirisk 1, Tornirisk 1 (IS)

Vandstedet: Tårnfalk 1, Mudderklire 2, Storspove 4, Tejst 23, Digesvale 100+ (LB, STE)

Egholm: Alm. Ryle 50 (IP)


14.07.2023
Hverremosen: Grågås 420, Gråand 7, Krikand 16, Fiskehejre 3, Skarv 3, Rørhøg 2, Falk sp, Stor Præstekrave 5, Lille Præstekrave 1, Vibe 73, Alm. Ryle 24, Tinksmed 3, Svaleklire 4, Rødben 1, Hvidklire 1, Hættemåge 4, Splitterne 2, Ringdue 2, Landsvale 4, Bysvale 2, Digesvale 4, Hvid Vipstjert 1, Tornsanger 2, Gærdesanger 1, Gulbug 1, Gråkrage 2, Gråsisken 1, Grønirisk 1, Tornirisk 5, Gulspurv 1, Bomlærke 1  (JL, LB, PW, STE, MWH)

Østerhede: Småspove 5 (LB, STE)

Ørby: Havørn 1 OF (IS)

Lushavn: Havørn 1 AD, Strandskade 2, Mudderklire 16 (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 1, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Landsvale 1, Solsort 1, Gransanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1, Gråkrage 4, Skovspurv 1, Bogfinke 2, Grønirisk 4 (BS)


Østerløkken: Havesanger 1 SY, Munk 1 SY (MWH)


13.07.2023
Issehoved: Grågås 10 R, Ederfugl 300+, Sortand 4 SV, Skarv 50+, Stor Præstekrave 4, Alm. Ryle 26, Svartbag 2, sildemåge 1, Splitterne 8, Havterne 2,  Sanglærke 5 SY, Landsvale 10+, Bysvale 3, Digesvale 2, Engpiber 3 SY, Havesanger 1, Munk 1 Tornsanger 3, Gulbug 1, Gransanger 1 (LB, STE)

Nordby: Bomlærke 1 (JL)

Nordsamsø: Hvid Vipstjert 2, Sangdrossel 1, Tornsanger 3, Gråkrage 20, Råge 25, Dåhjort 8 (JL)

Sælvig Bugt: Lille Kobbersneppe 1 (MWH)

Hesselholm: Silkehejre 1, Småspove 7, Storspove 4 (Johnny K. Christensen, Hjortshøj )

Brattingsborgvej: Rørhøg 1, Stær 1000+ (IS)

Vesborg: Knopsvane 1,Taffeland 5, Fiskehejre 2, Blishøne 2 (IS)

Ørby: Spurvehøg 1 (IS)12.07.2023
Sælvigbugten: Strandskade 2 (MWH)

Vadstrup 1771: Rørhøg 1, Stor Flagspætte 1, Landsvale 8, Jernspurv 1, Rødstjert 1, Sangdrossel 2, Solsort 1, Havesanger 2, Munk 3, Løvsanger 1, Gransanger 1, Grå Fluesnapper 1, Bogfinker 1, Stillits 2 (LB, STE)

Brattingsborg Skov: Tornsanger 2, Gærdesmutte 1, Rødrygget Tornskade 4, Gulspurv 3 (IS)

Lushage: Fiskehejre 1, Strandskade 1, Mudderklire 7, Hvidklire 1, Småspove 1, Digesvale 16, Engpiber 4 (IS)


11.07.2023
Hverremosen: Grågås 275, Gravand 1, Gråand 4, Krikand 8, Rørhøg 1, Hvepsevåge 1, Vibe 48, Stor Præstekrave 5, Alm. Ryle 46, Tinksmed 3, Svaleklire 2, Brushane 1, Blishøne 3, Hættemåhe 21, Stormmåge 3, Landsvale 8, Hvid Vipstjert 1, Sangdrossel 1, Tornsanger 2, Gærdesmutte 2, Stær 3, Tornirisk 2 (LB, JL, STE, MWH)

Sælvigbugten: Strandskade 2, Alm. Ryle 7, Lille Kobbersneppe 1 (MWH)

Østenlands: Knopsvane 2 AD + 1 JUV, Mudderklire 1, Rødrygget Tornskade 1, Tornirisk 3, Dompap 5 (IS)

Østerløkken: Sangdrossel 1, Solsort 2, Havesanger 1, Munk 1, Tornsanger 2 (MWH)

Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 2, Fiskehejre 3, Grågås 30, Gråand 1 med 3 ællinger, Blishøne 10, Grønbenet Rørhøne 2, Spurvehøg 2, Rørhøg 2, Musvåge 1, Havørn 1, Huldue 1, Ringdue 6, Ravn 2, Munk 2, Havesanger 1 (CBr)


10.07.2023
Hesselholm: Strandskade 47 (MWH)

Langør: Fiskehejre 3, Strandskade 2, Engpiber 2, Grønirisk 1, Tornirisk 2 (MWH)

Nordby: Sanglærke 2, Landsvale 20, Hvid Vipstjert 1, Solsort 5, Tornsanger 3, Kærsanger 1, Bomlærke 1 (JL)

Østerløkken: Mursejler 3 (MWH)


09.07.2023
Barnekold: Grågås 825, Gravand 2 AD med 29 ællinger!, Gråand 2, Krikand 9, Fiskehejre 2, Skarv 4, Strandskade 4, Klyde 4, Vibe 3, Hjejle 1, Alm. Ryle 6, Rødben 2, Hvidklire 1, Storspove 14, Havterne 4, Munk 2, Stær 10 (MWH)

Sildeballe: Bomlærke 1 (MWH)

Brattingsborg: Rød Glente 1 (IS)

Vester Kanal, Brattingsborg: Rørhøg 2, Musvåge 1, Grønirisk 3, Gulspurv 5 (IS)

Lushavn: Knopsvane 1 OF, Toppet Skallesluger 2, Strandskade 2, Splitterne 2 (IS)

Hverremosen: Grågås 340, Gråand 35, Krikand 80, Rørhøg 1, Agerhøne 1, Vibe 65, Stor Præstekrave 8, Lille Præstekrave 1, Alm. Ryle 7, Tinksmed 23, Svaleklire 1, Rødben 2, Brushane 1, Dobbeltbekkasin 1, Gråsisken 4 (LB, STE)


Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 2, Fiskehejre 23, Grågås 12, Blishøne 4, Grønbenet Rørhøne 1, Vandrikse 1, Spurvehøg 2, Rørhøg 3, Ringdue 8, Tyrkerdue 1, Huldue 1, Stor Flagspætte 2, Mursejler 2, Landsvale 2, Bysvale 14, Hvid Vipstjert 4, Havesanger 1, Munk 2, Gransanger 2, Gråkrage 6, Råge 2, Ravn 1, Skovskade 1, Bogfinke 2, Lille Korsnæb 2 (CBr)


08.07.2023
Tranebjerg: Mursejler 2 (TWH, MWH)

Østerløkken: Gøg 1 SY, Stær 500 OF (MWH)

Ballen Færgehavn: Digesvale 40 (MWH)


Hverremosen: Grågås 180, Gravand 1, Gråand 24, Krikand 12, Fiskehejre 3, Rød Glente 1, Rørhøg 1, Vibe 46, Stor Præstekrave 2, Tinksmed 20, Rødben 2, Brushane 1, Splitterne 3, Munk 1, Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Gærdesmutte 1, Stær 2, Tornirisk 1 (JL, MWH)

Langør: Fiskehejre 3 (MWH)


Sælvig: Fiskehejre 2, Grågås 25, Gråand 1 med 3 ællinger, Rørhøg 1, Stor Flagspætte 3, Mursejler 2, Landsvale 2, Bysvale 12, Ringdue 6, Tyrkerdue 1, Ravn 3, Grønirisk 2, Dompap 1 (CBr)
 
Tranebjerg: Vibe 1, Mursejler 15 (CBr)
 

07.07.2023
Brattingsborg Skov: Ringdue 8, Huldue 5, Stor Flagspætte 2, Rødhals 2, Solsort 4, Havesanger 1, Munk 8, Tornsanger 4, Gransanger 1, Musvit 1, Gærdesmutte 5, Bogfinke 5 (MWH)

Hverremosen: Grågås 190, Gravand 1, Gråand 14, Krikand 26, Fiskehejre 3, Vibe 9, Stor Præstekrave 1, Krumnæbbet Ryle 2, Alm. Ryle 1, Tinksmed 11, Mudderklire 1, Rødben 6, Hvidklire 8, Brushane 2, Munk 2, Gærdesanger 1, Bomlærke 1, Marsvin 2 (JL)

Langør: Fiskehejre 3, Silkehejre 1, Hvidklire 2, Småspove 1, Havterne 3, Tornirisk 2 (IS)

Skovfogedhuset: Gøg 1, Dompap 1 (IS)'

Sælvigbugten: Ederfugl 25+, Strandskade 2, Engpiber 2 (IS)

Rosenvej, Fogedmarken: Gøg 1 SY (AVW)

Brundby Mark: Stor Flagspætte 1, Grå Fluesnapper 1 (JØM)


06.07.2023
Østerløkken: Vagtel 2 (MWH)

Kanhave: Engpiber 4, Tornsanger 1, Tornirisk 2, Gulspurv 1 (MWH)


05.07.2023
Toftebjerg: Gråstrubet Lappedykker 2 AD m. 3 unger, Rørspurv 1, (MWH)

Hesselholm: Silkehejre 2-3 i træerne, Fiskehejre 2 (MWH)

Langør Kirke: Fiskehejre 2, Hvidklire 1, Hvid Vipstjert 1 (MWH)

Have i Pillemark: Stormmåge 1 OF, Ringdue 4, Tyrkerdue 1, Landsvale 1, Solsort 4, Gærdesanger 2, Blåmejse 2, Gråkrage 1, Stær 12 OF. Skovspurv 8, Bogfinke 2 (BS)

Lushavn: Havørn 1, Strandskade 2, Alm. Ryle 1, Småspove 5 (IS)

Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 2, Fiskehejre 3, Grågås 35, Gråand 3, Rørhøg 1, Spurvehøg 1, Rød Glente 1, Bysvale 12, Landsvale 2, Hvid Vipstjert 1, Havesanger 2, Munk 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 2, Stillits 2 (CBr)


04,07.2023
Issehoved: Rørhøg 2, Tårnfalk 1, Sanglærke 4, Engpiber 1, Munk 1 (MWH)

Nordby: Musvåge 2, Spurvehøg 1, Sanglærke 4, Hvid Vipstjert 1, Rødstjert 2, Gulbug 2, Gulspurv 2, Bomlærke 2 (JL)

Torup: Stor Flagspætte 2 (1 han + 1 unge) (GEL)

Fjordvejen: Bysvale 50 FU (IP)

Tranebjerg: Rødstjert han 1 (NHR)

Østerløkken: Rødstjert 3 (1 han + 2 unger), Gransanger 1 (MWH)

Selsinggårde: Rød Glente 1 (HOK)

Langør Kirke: Silkehejre 2 (Else Marie Jespersen, Kalundborg)


03.07.2023
Issehoved: Sanglærke 5 (MWH)

Stavns Made: Rørhøg 2, Tornsanger 2, Bomlærke 1 (MWH)

Stavns: Grønbenet Rørhøne 1 (MWH)

Toftebjerg: Tårnfalk 2 (MWH)

Brattingsborg: Rørhøg 1 (IS)

Brattingsborg Skov: Rørhøg 1, Stillits 2 (IS)


02.07.2023
Kanhave: Rødrygget Tornskade 2 (MWH)

Langør: Fiskehejre 1, Havterne 2, Landsvale 20, Bysvale 4, Engpiber 1, (MWH)

Sælvigbugten: Tårnfalk 1 (MWH)

Lushavn/Vester Kanal: Rørhøg 1, Mudderklire 1, Småspove 1, Stillits 9 (IS)


01.07.2023
Hesselholm: Silkehejre 2, Fiskehejre 4, Storspove 4, Småspove 1 OF, Havterne 4 (MWH)

Langør Kirke: Fiskehejre 1, Hvidklire 1 (MWH)

Kanhave: Gøg 1, Engpiber 3, Havesanger 1, Gærdesanger 1, Rødrygget Tornskade 2 (MWH)

Have i Pillemark: Stormmåge 4 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 1, Solsort 2, Gransanger 1 SY, Bogfinke 1 SY (BS)

Kirkebugten: Lille Kobbersneppe 7, Storspove 5 (JL)

Pillemark: Rørhøg 1 (HHA)

Langemark: Rørhøg 1 (MWH)Juni 2023


30.06.2023
Kanhave v. fjorden: Vibe 10, Gøg 1, Landsvale 2, Engpiber 3 par, Havesanger 1, Munk 1 (MWH)

Kanhave: Storspove 5, Gøg 1, Landsvale 5, Engpiber 3, Rødhals 1, Munk 1, Tornsanger 2 (JL)

Langør: Gråand 2, Fiskehejre 1, Splitterne 4, Blishøne 5, Engpiber 4, Gransanger 2 (JL)

Have i Pillemark: Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 3, Solsort 1, Gærdesanger 1, Musvit 1, Gråkrage 2, Skovspurv 7, Bogfinke 1 SY (BS)

Østerløkken: Strandskade 2, Ringdue 2 par, Stor Flagspætte 1, Landsvale 2 YF, Hvid Vipstjert 2 YF, Havesanger 2 m. unger, Munk 1 SY, Tornsanger 2 m. unger, Gransanger 1, Blåmejse 2 m. unger, Gærdesmutte 1, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY (MWH)

Langør Kirke: Silkehejre 2 (Cody Bjerregaard, Randers)


29.06.2023
Kanhave: Sort Ibis 2 (Karen Kofoed, Kanhave)

Hesselholm: Silkehejre 1 (Cody Bjerregaard, Randers)

Grusgraven: Gøg 1, Sangdrossel 1, Solsort 1, Munk 1, Løvsanger 2, Bogfinke 2 (MWH)

Hverremosen: Grågås 55, Canadagås 2, Krikand 19, Fiskehejre 3, Stor Præstekrave 1, Vibe 18, Alm. Ryle 1, Tinksmed 8, Rødben 4, Hvidklire 6 (JL)

Nordby: Sanglærke 2, Kærsanger 1, Bomlærke 2 (JL) 


Lushavn: Rød Glente 1, Rørhøg 2, Tårnfalk 2 AD + 5 unger i redekassen, Strandskade 4, Alm. Ryle 6, Blåmejse 1, Grønirisk 1 (IS)

Have i Pillemark: Stormmåge 2 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 3, Solsort 2. Munk 1 SY, Blåmejse 1, Skovspurv 7, Bogfinke 1 SY (BS)
 

28.06.2023
Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Ringdue 4, Huldue 2, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 4, Havesanger 3, Munk 7, Tornsanger 1, Gærdesanger 2, Skovsanger 1, Gransanger 1, Musvit 2, Blåmejse 1 AD m. unger, Bogfinke 3, Dompap 1,  Gulspurv 1 AD + 1 unge (CBr, JL, HHA, MWH)

Østenlands: Rørhøg 1, Strandskade 1, Lille Præstekrave 1, Mudderklire 2, Gulspurv 1 (IS)

Have i Pillemark: Gråand 1 OF, Stormmåge 2 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Landsvale 3, Solsort 1, Gærdesanger 1, Gulbug 1 SY, usvit 1, Gråkrage 2, Skovspurv 1, Bogfinke 1 (BS) 
27.06.2023
Brattingsborg Skov: Ringdue 2, Huldue 2, Rødhals 1, Sangdrossel 1, Solsort 2, Havesanger 1, Munk 4, Gærdesanger 2, Gransanger 1. Musvit 1, Gærdesmutte 1, Bogfinke 2, Gulspurv 1 (MWH)

Onsbjerg: Rød Glente 1 kl. 15:45 (HOK)

Onsbjerg: Rød Glente 1 kl. 19:30 (GK)

Lushavn: Rørhøg 1, Tårnfalk 1, Tamdue 1, Grønirisk 4 (IS)

Have i Pillemark: Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Solsort 1, Munk 1, Gransanger 1 SY, Skovspurv 1, Bogfinke 1 (BS)

Nordsamsø: Vibe 30, Bomlærke 2 (JL)


26.06.2023
Nordby: Rørhøg 1, Sanglærke 2, Landsvale 2, Hvid Vipstjert 2, Gul Vipstjert 1, Bomlærke 4 (JL, MWH)

Mårup: Engpiber 1, Bomlærke 1 (MWH)

Vester Kanal: Havørn 2 AD, Rørhøg 1, Musvåge 1, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 3, Munk 1, Blåmejse 1, Bogfinke 1, Grønirisk 11, Tornirisk 2, Gulspurv 6 (IS) 

Have i Pillemark: Ringdue 3, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 1, Solsort 2, Munk 1, Gærdesanger 2, Gråkrage 1, Skovspurv 2, Bogfinke 1 (BS)

Tranebjerg: Mursejler 1 (HHA)

Sælvig: Rød Glente 1 (CBr)
 
25.06.2023
Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 3, Fiskehejre 1, Grågås 25, Gråand 3, Musvåge 1, Rørhøg 2, Tårnfalk 1, Blishøne 8, Vandrikse 1, Vibe 1, Ringdue 6, Gøg 1, Stor Flagspætte 2, Sanglærke 1, Landsvale 2, Bysvale 10, Hvid Vipstjert 1, Sangdrossel 1, Solsort 4, Gransanger 1, Havesanger 1, Munk 2, Gærdesanger 1, Rørsanger 1, Ravn 1, Gråkrage 5, Skovskade 1, Stær 190, Gulspurv 1 (CBr)
 
Langør: Gravand 2, Fiskehejre 4 (MWH)


Lushavn: Strandskade 2, Alm. Ryle 2 (IS)

Brattingsborg Skov: Hvepsevåge 1, Gransanger 1, Dompap 1, Gulspurv 1 (IS)

Nordby: Agerhøne 1, Bomlærke 1 (JL)


24.06.2023
Hverremosen: Gravand 2, Gråand 20, Krikand 8, Troldand 2, Fiskehejre 4, Vibe 13, Tinksmed e10, Svaleklire 2, Sølvmåge 10, Splitterne 6, Rødben 7, Hvidklire, Blishøne 5 + 1 JUV, Kærsanger 1, Skovskade 1 (JL)

Vesborggårdvej: Rødstjert 2 hun + 1 han, Hvid Vipstjert 2 (IS)

Vester Kanal: Rød Glente 1, Musvåge 3, Tårnfalk 1, Tornsanger 2, Stær 8, Grønirisk 5, Bomlærke 4 (IS)


23.06.2023
Hverremosen: Knopsvane 2 AD + 2 JUV, Grågås 42, Gravand 2, Gråand 12 + 1 AD m. 5 ællinger, Knarand 1, Krikand 8, Troldand 1, Fiskehejre 1, Vibe 18, Stor Præstekrave 4, Lille Præstekrave 1, Tinksmed 17, Rødben 2, Hvidklire 3, Stormmåge 24, Hættemåge 10, Blishøne 3, Gøg 1, Landsvale 4, Hvid Vipstjert 1, Havesanger 1, Tornsanger 2, Kærsanger 1, Grønirisk 1, Tornirisk 4 (MWH)

Brattingsborg Skov: Tårnfalk 1, Sangdrossel 1 (IS)

Have i Pillemark: Stormmåge 1 OF, Ringdue 3, Tyrkerdue 2, Landsvale 1, Solsort 2, Musvit 1 SY, Bogfinke 1 (BS)


22.06.2023
Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 3, Grågås 35, Blishøne 8, Musvåge 1, Rørhøg 4, Ravn 5, Gråkrage 28, Sangdrossel 1, Havesanger 1, Munk 2, Jernspurv 1, Stillits 3 (CBr)

Møgelskår: Rørhøg 2, Sanglærke 3, Tornsanger 2, Gulbug 1, Gransanger 1, Rødrygget Tornskade 2, Bogfinke 1, Gulspurv 2 (HHA, MWH)

Langdalgårde: Engpiber 1, Munk 1, Tornsanger 2 (MWH)

Hesselholm: Silkehejre 2 (BJ)

Vesterløkker: Gråsisken 1 (HHA)

Østenlands: Lille Lappedykker 2, Fiskehejre 1, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Strandskade 1, Blishøne 1 AD m. 3 unger,
Tornsanger 1 (IS)

Fjordvejen: Stær 100, Dompap 1 (IP)


21.06.2023
Grusgraven: Munk 1, Løvsanger 1, Gulspurv 1 (MWH)

Stenskov/Bolbro Sand: Strandskade 1, Engpiber 4, Rørspurv 2 (MWH)

Lushavn: Rørhøg 1, Tårnfalk 4 JUV i redekasse, Strandskade 5, Gulspurv 2 (IS)

Nørreskifte: Gul Vipstjert 4 (Roy Magnussen, Norge)

Tranemosen: Knopsvane 2 AD m. 2 JUV, Fiskehejre 1, Rørhøg 1, Stormmåge 30+, Blishøne 2 AD + 4 JUV (BS)


20.06.2023
Barnekold: Knopsvane 5, Gravand 7, Gråand 40, Fiskehejre 2, Strandskade 4, Klyde 14 - 5 fugle på rede, Vibe 103, Stor Præstekrave 1, Rødben 14, Storspove 8, Hættemåge 27, Stormmåge 4, Svartbag 1, Gøg 1, Landsvale 4, Bysvale 2, Digesvale 2, Engpiber 2, Munk 1, Gærdesanger 1, Gransanger 1, Stær 15 (MWH)

Kysten Kolby Kås - Vesborg: Rørhøg 1, Strandskade 2, Sanglærke 4, Skovspurv 4 (IS)

Kolby: Blåmejse 2 AD + 5 unger i reden ( i postkasse) (NS)

Hverremosen: Knopsvane 2 AD m. 1 unge, Gravand 2, Gråand 7 + 1 AD m. 5 ællinger, Knarand 2, Skeand 2, Troldand 1, Vibe 6, Rødben 2, Hvidklire 2, Gøg 1, Tornsanger 2, Gærdesanger 1, Gulbug 2 (JL)

Kyholm: Vibe 14, Tejst 4 (BJ)


19.06.2023
Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Ringdue 5, Huldue 5, Gøg 1, Stor Flagspætte 2 AD + unger i rede, Rødhals 2, Solsort 2, Havesanger 5, Munk 5, Tornsanger 1, Gærdesanger 2, Skovsanger 2, Gransanger 2, Gærdesmutte 2, Træløber 1, Bogfinke 2, Dompap 2 (CBr, JL, MWH)

Vester Kanal: Havørn 2 AD, Rørhøg 3, Hvid Vipstjert 3, Rødstjert 1, Grønirisk 5 (IS)

Lushavn: Tårnfalk 1, Tornsanger 1 (IS)

Ørby: Skovspurv 5, Stillits 1 (IS)

Østerløkken: Rørhøg 1 han, Ringdue 2 YP, Gøg 1, Landsvale 2 , Jernspurv 1 SY, Rødstjert 2 YF, Solsort 2 YP, Munk 1 SY, Tornsanger 2 YF, Blåmejse 2 AD + 5 nyudfløjne unger, Gærdesmutte 1 SY,  Stillits 1 SY (MWH)


Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 2, Fiskehejre 1, Grågås 23, Gråand 3, Blishøne 8, Vandrikse 1, Grønbenet Rørhøne 1, Gøg 1, Rørsanger 1 (CBr)

Sværm: Havørn 1, Rørhøg 2, Strandskade 8. Storspove 3 (IP)

Fjordvejen: Ringdue 2, Hvid Vipstjert 1, Rødstjert 1, Solsort 2, Gærdesanger 1, Bogfinke 2 (IP)


18.06.2023
Grusgraven: Gråand 3, Troldand 2, Gråstrubet Lappedykker 2 + 2 AD m. 2 unger, Lille Lappedykker 1, Blishøne 4, Gøg 1, Solsort 3, Munk 1, Tornsanger 2, Løvsanger 1, Musvit 1, Sortmejse 1, Bogfinke 2, Gulspurv 1 (MWH)

Langør Kirke: Vibe 1 (MWH)

Kragemosen: Gråand 3, Rørhøg 3, Vibe 2, Sølvmåge 2, Digesvale 5, Munk 1, Tornsanger 2, Gransanger 1, Gærdesmutte 1, Gulspurv 1 (JL) 

Onsbjerg: Rød Glente 1, Mursejler 2 (HOK)

Have i Pillemark: Fasan 1, Ringdue 3, Tyrkerdue 1, Gøg 1 SY, Landsvale 1, Solsort 2, Gærdesanger 1, Gransanger 1, Blåmejse 1 AD + 1 JUV, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Skovspurv 2, Bogfinke 1 (BS)


17.06.2023
Langdalen/Langdalgårde: Sanglærke 1, Havesanger 1, Tornsanger 1 (MWH)

Møgelskår: Rørhøg 1, Sanglærke 1, Solsort 2, Tornsanger 2, Rødrygget Tornskade 2 (MWH)

Mårup: Bomlærke 1 (MWH)

Busdal: Rødrygget Tornskade 2 (HHA)

Vesborg: Fiskehejre 5, Vibe 1 (AMJ)

Have, Topmejsevej, Mårup Østerstrand: Landsvale, Hvid Vipstjert 1, Rødstjert 1, Tornsanger 1 SY, Musvit 2 YP m. unger, Blåmejse 1 (AMJ)


16.06.2023
Brattingsborg Skov: Ringdue 7, Huldue 5, Stor Flagspætte 1, Gøg 2, Hvid Vipstjert 1, Rødhals 2, Sangdrossel 1, Solsort 3, Havesanger 3, Munk 5, Gærdesanger 1, Skovsanger 1, Gærdesmutte 4, Ravn 1, Bogfinke 5, Gulspurv 1 (HHA, MWH)

Vesterløkker: Gulbug 1 (HHA)

Vesborg: Fiskehejre 1, Rørhøg 2, Tornirisk 1 (IS)


15.06.2023
Vandstedet: Tejst 9, Sanglærke 1, Digesvale 50+ (i 2 kolonier) (MWH)

Langdalen/Langdalgårde: Rørhøg 1, Solsort 1, Havesanger 1, Tornsanger 2, Gærdesanger 1, Gulbug 1 (MWH)

Have i Pillemark: Fasan 1, Tårnfalk 1, Stormmåge 6 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 1, Solsort 1, Gærdesanger 2, Blåmejse 2 1 AD + 1 JUV, Gråkrage 1, Skovspurv 1, Bogfinke 1 (BS)

Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 1 + 1 JUV, Rørhøg 2, Blishøne 1 + 1 JUV, Grønbenet Rørhøne 1, Landsvale 6, Bysvale 10, Solsort 2, Munk 2, Tornsanger 1, Gærdesanger 3, Gransanger 4, Løvsanger 2, Musvit 2, Ravn 3, Bogfinke 3 (CBr, JL)


14.06.2023
Kyholm: Tejst 12, Digesvale 20+ (JKJ, MWH)

Vejrø: Gravand 4, Ederfugl 18, Fiskehejre 1, Havørn 1, Strandskade 4, Svartbag 2, Sildemåge 4, Sølvmåge 24, Stormmåge 70, Tejst 140, Ringdue 4, Digesvale 100+ (4 kolonier), Hvid Vipstjert 3, Solsort 2, Tornsanger 1, Gulbug 1, Stær 8, Muflon 16, Kanin 9 (JKJ, MWH)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Rødstjert 1, Solsort 2, Gærdesanger 1, Gransanger 1, Musvit 1, Gråkrage 2, Skovspurv 3 + 2 unger, Bogfinke 1 (BS)

Fjordvejen: Musvåge 1 (IP)


13.06.2023
Stenskov/Bolbro Sand: Strandskade 2, Engpiber 4, Tornsanger 1, Rørspurv 1 (MWH)

Brokold: Knopsvane 2, Gravand 6, Strandskade 4, Vibe 1, Rødben 2, Stormmåge 8, Sølvmåge 10, Havterne 10, Sanglærke 2, Engpiber 4 (MWH)

Have i Pillemark: Rørhøg 1 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 1 Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 1, Solsort 1, Gærdesanger 1, Gulbug 1, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1, Gråkrage 1,Skovspurv 1, Bogfinke 1 (BS) 

Østerløkken: Rørhøg 1 OF, Ringdue 4 YF, Landsvale 7 R, Jernspurv 2 YF, Rødstjert 2 YF, Solsort 4 YF, Havesanger 2 YF, Munk 2 YF, Tornsanger 2 YF, Gærdesanger 2 YF, Gulbug 2 YF, Gransanger 2 YF, Musvit 2 YF m. unger, Gråkrage 2 YF, Bogfinke 2 YF, Stillits 2 YF (MWH)

Østenlands: Knopsvane 1, Lille Lappedykker 2, Stor Præstekrave 1 (med rede/unger i nærheden) (IS)

Brattingsborg Skov: Rød Glente 1 (IS)


12.06.2023
Møgelskår: Rørhøg 1, Digesvale 15, Tornsanger 4, Rødrygget Tornskade 2 YF + 1 han, Bogfinke 1, Tornirisk 2, Gulspurv 3 (JL, HHA, MWH)

Mårup Bakker: Bomlærke 4 (JL, HHA, MWH)

Lushavn: Knopsvane 1, Toppet Skallesluger 2, Havørn 1, Tårnfalk 1 AD  )m. et firben i kløerne+ 2 unger (IS)

Egholm: Havørn 2 (EG)

Have i Pillemark: Stormmåge 1 OF, Ringdue 2,  Landsvale 1, Solsort 2 + 1 hun med 3 unger i reden,  Gransanger 1, Musvit 1, Skovspurv 1, Bogfinke 1 (BS)


11.06.2023
Hverremosen: Knopsvane 2 AD + 2 JUV, Gravand 4 AD + 2 ællinger, Gråand 1 AD + 1 ælling, Blishøne 12, Vibe 5 AD + 2 unger, Stor Præstekrave 2, Rødben 1, Tyrkerdue 3, Digesvale 15, Solsort 3. Tornsanger 2, Kærsanger 1, Gulbug 1, Tornirisk 2 (MWH)

Mårup: Bomlærke 1 (MWH)

Busdal: Rødrygget Tornskade 2 (HHA)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Landsvale 2, Solsort 2, Gærdesanger 1, Gulbug 1, Gransanger 1, Gråkrage 1, Bogfinke 1 (BS)

Sælvig: Strandskade 5, Spurvehøg 2, Rørhøg 3, Musvåge 2 (CBr)


10.06.2023
Lillehavet: Gravand 4, Klyde 2 (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Tårnfalk 1, Ringdue 2, Gøg 1, Solsort 2, Munk 1, Tornsanger 2, Gransanger 1, Løvsanger 1, Bogfinke 2 (MWH)

Have i Pillemark: Stormmåge 1, Ringdue 2, Landsvale 2, Solsort  1, Gulbug 1, Musvit 1, Gråkrage 1, Bogfinke 1 (BS)


09.06.2023
Østenlands: Knopsvane 1, Gråand 1, Rørhøg 1, Vibe 2, Rødhals 1 (IS)

Egholm: Havørn 1 (IP)

Kolby: Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 1, Gøg 1, Landsvale 2 YF, Hvid Vipstjert 1, Solsort 1, Musvit 2 YF, Blåmejse 2 YF, Gråkrage 2 YF (NS)

Kragemosen: Rørhøg 2, Stor Præstekrave 2, Sivsanger 1 (HHA)


08.06.2023
Møgelskår: Rødrygget Tornskade 2, Bomlærke 1 (HHA)

Tranemosen:
Musvåge 1 (HHA)

Sælvig: Ravn 6 (CBr)


07.06.2023
Kyholm: Tejst 1 (BJ)

Sælvig: Bjergvipstjert 1 (CBr)

Vesborg: Rørhøg 1, Nattergal 1 sy (CBr)

Tranemosen: Troldand 2 (CBr)

Langør Kirke: Silkehejre 1 (EG, IP)

Brattingsborg Skov: Fiskehejre 1, Musvåge 1, Rødhals 1, Sangdrossel 1, Dompap 1 (IS)


06.06.2023
Busdal: Rørhøg 1, Musvåge 1, Ringdue 2, Landsvale 4, Digesvale 2, Solsort 2, Munk 1, Tornsanger 2, Gærdesanger 1, Rødrygget Tornskade 2, Grønirisk 2, Stillits 2, Tornirisk 4, Gulspurv 1 (MWH)

Møgelskår: Tornsanger 1, Bomlærke 1 (IP) 

Langør: Fiskehejre 1, Strandskade 2, Engpiber 1 (MWH)

Have i Pillemark: Ringdue 1, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 4, Rødstjert 1, Solsort 4 + 1 unge, Gærdesanger 2, Musvit 1, Gråkrage 1, Bogfinke 1 SY (BS)

Sælvig: Rørhøg 2, Musvåge 1, Skovskade 2, Lille Korsnæb 2 (CBr)


05.06.2023
Issehoved: Bramgås 43 NØ, Tårnfalk 1, Bynkefugl 1 (LB, STE)

Langør: Sangsvane 1 (CBr)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Ringdue 2, Solsort 2, Havesanger 2, Munk 2, Tornsanger 3, Gærdesanger 1, Gulbug 1, Løvsanger 2, Gransanger 1, Gærdesmutte 1 (MWH)

Ballen: Gulbug 1, Gransanger 1, Grå Fluesnapper 1, Grønirisk 1 (TF, MWH)


04.06.2023
Hverremosen: Knopsvane 2 AD + 2 unger, Grågås 14, Gravand 2 AD m. 11 ællinger, Gråand 10, Knarand 13, Skeand 1, Pibeand 1, Krikand 5, Toppet Skallesluger 2, Gråstrubet Lappedykker 4 + 2 YF, Rørhøg 1, Strandskade 2, Stor Præstekrave 2, Vibe 8 + unger, Rødben 2, Sølvmåge 1, Ringdue 1, Tyrkerdue 3, Gøg 2, Havesanger 1, Munk 1, Tornsanger 3, Gærdesanger 3, Gransanger 1, Rørsanger 1, Gulbug 1, Skovskade 1, Bogfinke 1, Tornirisk 4 (LB, STE, MWH)

Kragemosen: Havørn 1, Rørhøg 2, Musvåge 2, Tornsanger 1, Gærdesanger 2, Rørsanger 1, Kærsanger 2, Skægmejse 2 (STE, MWH)

Nordby: Bomlærke 1 (MWH)

Langør Kirke: Silkehejre 1 (MWH)

Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 4, Fiskehejre 2, Grågås 22, Gråand 3, Musvåge 1, Rørhøg 2, Spurvehøg 1, Huldue 1, Stor Flagspætte 1, Ravn 6, Sangdrossel 1, Solsort 2, Havesanger 2, Munk 1, Gulbug 1
(CBr)


03.06.2023
Langør: Canadagås 34 NØ, Gravand 1, Silkehejre 2, Fiskehejre 2, Bysvale 8, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 1 (MWH)

Nordby: Broget Fluesnapper 1 (LB, STE)


02.06.2023
Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 4, Grågås 25, Gråand 7, Musvåge 2, Rørhøg 2, Spurvehøg 1, Blishøne 8, Strandskade 3, Ringdue 6, Gøg 3, Mursejler 3, Landsvale 4, Bysvale 10, Hvid Vipstjert 2, Sangdrossel 2, Solsort 3, Havesanger 2, Gransanger 2, Munk 1, Gulbug 1, Musvit 2, Blåmejse 1, Gråkrage 4, Allike 2, Husskade 2, Skovskade 4, Ravn 2, Stær 14, Bogfinke 2, Stillits 1, Gulspurv 1 (CBr)
     
Busdal: Rørhøg 1 han, Landsvale 4, Solsort 2, Munk 1, Tornsanger 4, Gærdesanger 2, Gulbug 1, Rødrygget Tornskade 2, Stær 4, Tornirisk 4 (MWH)

Langør Kirke: Silkehejre 3 (MWH)

Mårup Skov: Skovsneppe 1 (STE)

Lushavn: Gravand 2, Ederfugl 5 AD + ællinger, Musvåge 1, Mursejler 3, Hvid Vipstjert 4, Rødrygget Tornskade 1, Grønirisk 1 (IS)


01.06.2023
Hverremosen: Knopsvane 2 AD + 2 JUV, Grågås 14 + gæslinger, Gravand 4 AD + 11 ællinger, Gråand 18 + 1 AD hun m. ællinger, Knarand 3, Krikand 1, Skeand 2, Troldand 2, Gråstrubet Lappedykker 4, Fiskehejre 1, Vibe 8 + unger, Stor Præstekrave 2, Rødben 2, Blishøne 14, Ringdue 2, Gøg 2, Landsvale 4, Bysvale 8, Digesvale 10, Havesanger 1, Tornsanger 2, Gærdesanger 1, Kærsanger 1, Gråkrage 1, Gråsisken 1 (JL, MWH)

Østenlands: Gravand 2, Gråand 5, Fiskehejre 7, Rørhøg 1, Musvåge 1, Blishøne 3, Strandskade  4 AD + 4 unger, Vibe 2 (IS)
Maj 2023


31.05.2023
Grusgraven: Gråand 2, Fiskehejre 1, Mudderklire 1, Skovsneppe 1, Gøg 2, Solsort 1, Munk 1, Tornsanger 2, Løvsanger 1, Tornirisk 2 (MWH)

Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 4, Spurvehøg 1, Rørhøg 2, Vibe 1, Kærsanger 1 (CBr)

30.05.2023
Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Ringdue 8, Huldue 5, Gøg 1, Stor Flagspætte 2, Landsvale 8, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 1, Rødhals 1, Rødstjert 1, Sangdrossel 4, Solsort 5, Havesanger 4, Munk 14, Tornsanger 4, Gærdesanger 2, Skovsanger 1, Gransanger 2, Løvsanger 1, Gærdesmutte 2, Sortmejse 1, Ravn 1, Gråkrage 9, Bogfinke 5, Dompap 1, Gulspurv 3 (MWH)

Vesborg: Grågås 1 AD m. 5 gæslinger, Troldand 4 (2 par), Fiskehejre 3, Blishøne 7, Rørhøg 1, Engpiber 3, Havesanger 1, Tornsanger 2, Gransanger 1, Blåmejse 1, Tornirisk 1 (IS)

Strandskoven: Nattergal 1 SY (BjM)

Langør Kirke: Silkehejre 1 (BjM)


29.05.2023
Vesborg: Ringdue 2, Tamdue/Klippedue 1, Bysvale 4, Digesvale 2, Hvid Vipstjert 3, Solsort 2, Havesanger 2, Munk 3, Tornsanger 4, Kærsanger 1, Løvsanger 1 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Rødrygget Tornskade 2, Gulspurv 1 (IS)

Lushage: Ederfugl 56 AD + 174 ællinger, Fiskehejre 1, Engpiber 2 (IS)

Have i Pillemark: Rørhøg 1 OF, Tyrkerdue 1, Gøg 1 SY, Landsvale 1, Solsort 4, Havesanger 1, Gransanger 1, Musvit 2, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Stær 1, Bogfinke 1 (BS)

Busdal: Rødrygget Tornskade 1 (IP)

Kyholm:  Grågås 1 AD . 3 gæslinger, Vibe 2, Hættemåge 2 (BS)


Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 4 + 2 unger, Rørhøg 2. Musvåge 2, Blishøne 4 m. 2 unger, Mursejler 5, Rødstjert 1, Havesanger 5. Munk 2, Tornsanger 4, Musvit 1, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Skovskade 1, Gråkrage 3, Stær 8, Bogfinke 3, Dompap 1 CBr, LB, STE, JL)

28.05.2023
Kragemosen: Gråand 4, Rørhøg 2 YF + 1 han, Vibe 3, Gøg 2, Sanglærke 2, Landsvale 4, Digesvale 40, Solsort 2, Gærdesanger3, Rørsanger 4, Musvit 1, Skægmejse 4, Rødrygget Tornskade 1 han, Grønirisk 1, Stillits 1, Rørspurv 4, Ræv 1 (JL, LB, STE, MWH)

Nordsamsø: Havesanger 1, Munk 1, Tornsanger 2, Gulbug 1, Bogfinke 2, Dompap 1 (JL)

Nordby: Munk 2, Gærdesanger 3, Løvsanger 1 (JL)

Busdal: Sildemåge 1 OF (gul ring på venstre ben V4IZ), Gøg 1, Tornsanger 4 SY, Gulbug 2 SY, Rødrygget Tornskade 1 han, Tornirisk 9-10 (LB, STE)

Østerløkken: Jernspurv 1 SY, Solsort 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 2, Bogfinke 2 SY (MWH)

Brattingsborg: Knopsvane 1, Gravand 2, Gråand 6, Troldand 1, Fiskehejre 1, Vibe 1 JUV, Sanglærke 1, Tornsanger 2, Stær 9, Gulspurv 1 (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Gøg 1 SY, Landsvale 2, Solsort 1, Gulbug 1 SY, Musvit 2, Gråkrage 1, Bogfinke 1 (BS)


27.05.2023
Kragemosen: Rørhøg 2, Vibe 5, Vandrikse 2, Gøg 1, Sangdrossel 1, Tornsanger 4, Gærdesanger 3, Rørsanger 2, Rødrygget Tornskade 1, Tornirisk 4, Rørspurv 1 (JL)

Hverremosen: Knopsvane 2 AD + 2 unger, Grågås 25 AD + mange gæslinger, Gråand 8 AD + ællinger, Gravand 6, Knarand 4, Skeand 2, Troldand 3, Pibeand 1, Gråstrubet Lappedykker 6 - 2 på rede, Blishøne 17, Vibe 8 AD + 2 unger, Rødben 1, Stor Præstekrave 3, Musvåge 2 N, Spurvehøg 1, Havesanger 2, Munk 1, Tornsanger 5, Gærdesanger 2, Kærsanger 2, Gulbug 1, Gråsisken 1 OF (LB, STE)

Møgelskår: Rørhøg 1 han, Tornsanger 3, Gulspurv 2 (MWH)

Mårup: Bysvale 18, Engpiber 1, Tornirisk 2, Bomlærke 1 (MWH)

Busdal: Rørhøg 1 han, Solsort 2, Munk 1, Tornsanger 2, Gulbug 1, Stillits 8, Gulspurv 2 (MWH)

Nordsamsø: Stormmåge 180 (MWH)

Vester Kanal: Grågås, Gråand 3, Havørn 1 AD, Rørhøg 1, Musvåge 1, Tornsanger 1, Gulspurv 1 (IS)

Stavns: Nattergal 1 SY (BS)

Kyholm: Gravand 4, Ederfugl 30, Strandskade 5, Svartbag 5, Tejst 10, Sanglærke 5, Digesvale 300+ (BS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Gøg 1 SY, Solsort 1, Gransanger 1 SY, Musvit 2, Gråkrage 1, Skovspurv 1, Bogfinke 1 (BS)


26.05.2023
Kragemosen: Grågås 7, Gråand 4, Gråstrubet Lappedykker 2, Rørhøg 2 YF, Vibe 3, Ringdue 2, Gøg 2, Landsvale 8, Digesvale 4, Solsort 2, Tornsanger 3, Gærdesanger 1, Rødrygget Tornskade 1, Rørspurv 2 (MWH)

Kolby: Rørhøg 1 (IS)

Have i Pillemark: Stormmåge 1, Tyrkerdue 2, Gøg 1, Landsvale 1, Solsort 2, Gråkrage 1, Skovspurv 3, Bogfinke 1, Grønirisk 1 SY (BS)

Langør Kirke: Silkehejre 1 (EG, IP)

Østerløkken: Hvepsevåge 1 N (MWH)


25.05.2023
Vesborg: Rørhøg 1, Stor Flagspætte 1, Landsvale 5, Hvid Vipstjert 1, Solsort 2, Havesanger 3, Munk 2, Tornsanger 4, Gærdesanger 1, Gulbug 1, Løvsanger 1, Gransanger 1, Musvit 1, Pirol 1, Tornirisk 3, Dompap 1 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Tårnfalk 1, Gøg 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Engpiber 2Ravn 1 (IS)

Vandstedet: Tejst 18, Digesvalekolonier 2  (Erik Agertoft)

Issehoved: Hvepsevåge 2 N (Erik Agertoft)

Have i Pillemark: Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Gulbug 1 SY, Gransanger 1 SY, Skovspurv 1, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 (BS)


24.05.2023
Vesborg: Hvid Vipstjert 1, Munk 1, Pirol 1 (CBr, JL, MWH)

Brattingsborg Skov: Rørhøg 1, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Ringdue 12, Huldue 8, Stor Flagspætte 2, Gøg 2, Landsvale 4, Rødstjert 1, Rødhals 2, Sangdrossel 4, Solsort 2, Havesanger 2, Munk 12, Tornsanger 2, Gærdesanger 2, Skovsanger 1, Løvsanger 1, Gransanger 4, Gærdesmutte 3, Bogfinke 4, Dompap 1 (CBr, JL, MWH)

Lushavn: Musvåge 2, Strandskade 1, Huldue 1, Rødstjert 1, Munk 1, Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Gulspurv 2 (CBr, JL, MWH)

Grusgraven: Korttået Træløber 1 SY (Erik Agertoft)

Kanhave: Silkehejre 1 (Erik Agertoft)


Mårup Skov: Broget Fluesnapper 1 (JL)

Lushavn: Knopsvane 1, Strandskade 2, Stor Præstekrave 1 (IS)

Brattingsborg: Rørhøg 1 (IS)

Brattingsborg Skov: Gøg 1, Gærdesmutte 1 (IS)

Møgelmosen: Rørhøg hun på rede, Tårnfalk 1, Strandskade 2, Stor Præstekrave 2, Vibe 3, Rødben 3, Sanglærke 1 SY (BJ, JH)


23.05.2023
Langør Kirke: Gravand 1, Silkehejre 1, Strandskade 1 (MWH)

Lillehavet: Ederfugl 15 AD + 35 ællinger (MWH)

Hesselholm: Mørkbuget Knortegås 56, Fiskehejre 5, Vibe 2 (MWH)

Kanhave: Silkehejre 1 (Erik Agertoft)

Østenlands: Ederfugl 35+, Rørhøg 1, Aftenfalk 1, Blishøne 5, Mursejler 9 (IS)

Brattingsborg Skov, Ørnslund: Ravn 1 AD + 1 JUV (IS)
22.05.2023
Issehoved: Landsvale 4, Solsort 3, Havesanger 2, Munk 4, Tornsanger 4, Gulbug 2, Gransanger 1, Ravn 1, Bogfinke 2, Gulspurv 1 (MWH)

Kragemosen: Rørhøg 1, Tårnfalk 1, Rødrygget Tornskade 1 han (MWH)

Kragemosen kl. 07:00 - kl. 08.00: Grågås 12 AD m. gæslinger, Gråand 4, Gråstrubet Lappedykker 2, skarv 5, Rørhøg 1, Vibe 4,  
Sølvmåge 25, Ringdue 3, Landsvale 3, Solsort 4, Munk 1, Havesanger 4, Munk 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 3, Gransanger 2, Grå Fluesnapper 1, Ravn 1, Gråkrage 3, Stær 22, Bogfinke 4, Grønirisk 3, Tornirisk 2, Gulspurv 1 (JL)

Nordby: Spurvehøg 1, Gøg 1, Tornsanger 2, Stillits 2, Bomlærke 1 (JL)

Vesborg: Fiskehejre 2, Blishøne 5, Tornirisk 1, Markfirben 1 (IS)

Kolby Kås Havn: Tejst 1 (IS)

Ballen Færgehavn: Tejst 5 (Erik Agertoft)

Langør: Havlit 1 (Erik Agertoft)

21.05.2023
Busdal: Landsvale 14, Solsort 3, Munk 1, Tornsanger 4, Gærdesanger 1, Gulbug 1, Løvsanger 1, Rødrygget Tornskade 1, Gråkrage 2, Tornirisk 5, Gulspurv 3 (MWH)

Mårup: Ravn 1, Bomlærke 1 (MWH)

Nordby: Rørhøg 1, Rødstjert 1, Solsort 6, Sangdrossel 1, Gærdesanger 5, Gulbug 2, Løvsanger 1, Gråkrage 4, Gråspurv 3,
Skovspurv 6, Bogfinke 4 (JL)

Vandstedet: Tejst 2, Digesvale 60 (JL)

Have i Pillemark: Fasan 2, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Landsvale 2, Solsort 3, Gulbug 1, Gransanger 1, Gråkrage 1, Skovspurv 1, Bogfinke 1 (BS)

Vester Kanal/Lushavn: Knopsvane 1, Gråand 1, Toppet Skallesluger 8, Rørhøg 2, Strandskade 2, Bysvale 9, Blåmejse 2 (IS)


20.05 2023
Barnekold: Knopsvane 2, Grågås 8 + 16 OF, Gravand 12, Ederfugl 5 AD + 14 ællinger, Fiskehejre 1, Strandskade 3, Klyde 2, Rødben 2, Lille Kobbersneppe 2, Storspove 1, Havterne 12, Gøg 2, Landsvale 8, Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Gransanger 3, Ravn 1, Stær 2, Gulspurv (PW, MWH)

Hjortholm: Sølvhejre 2 - 3 i trætoppene (PW, MWH)

Langør: Gravand 2, Fiskehejre 2, Havørn 1, Spurvehøg 1, Rødben 1, Landsvale 15, Bysvale 10, Tornsanger 1, Gulspurv 1 (PW, MWH)

Skovfogedhuset: Ringdue 2, Solsort 2, Havesanger 2, Munk 2, Løvsanger 1, Gransanger 2Blåmejse 2 (PW, MWH) 

Lushavn: Knopsvane 2, Ederfugl 20+ AD med 9 ællinger, Havørn 1 AD, Rørhøg 1 han, Strandskade 2, Mudderklire 5, Grønirisk 1 (IS)

Bisgård Mark: Havørn 1 (AVW)

Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 4, Grågås 37, Gråand 5, Gravand 2, Spurvehøg 2, Rørhøg 2, Blishøne 8, Strandskade 3, Ringdue 17, Huldue 1, Tyrkerdue 1, Gøg 2, Stor Flagspætte 1, Landsvale 4, Bysvale 8, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 1, Solsort 3, Gransanger 2, Løvsanger 1, Gærdesanger 2, Munk 3, Havesanger 2, Rørsanger 1, Rødstjert 1, Grå Fluesnapper 1, Musvit 2, Blåmejse 2, Gråkrage 4, Råge 2, Allie 2, Skovskade 1, Stær 18, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Stillits 1, Dompap 1 (CBr)
  
19.05.2023
Sælvig: Rørhøg 1, Vandrikse 1, Mursejler 2 (CBr)

Hverremosen: Grågås 135, Gravand 3, Gråand 4, Knarand 1, Skeand 1, Krikand 2, Gråstrubet Lappedykker 3, Rørhøg 1, Vibe 8 m. unger, Stor Præstekrave 2, Mudderklire 2, Tinksmed 1, Rødben 2, Blishøne 8, Vandrikse 1, Landsvale 10, Bysvale 1, Jernspurv 1, Havesanger 1, Tornsanger 6, Gærdesanger 1, Rørsanger 1, Gulbug 1, Gransanger 3, Tornirisk 2, Gulspurv 1 (JL, PW, MWH)

Have i Pillemark: Fasan 1, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Solsort 3, Gransanger 1, Musvit 1, Blåmejse 1, Skovskade 1, Gråkrage 1, Skovspurv 2, Bogfinke 2 (BS)

Østerløkken: Ringdue 2 par, Hvid Vipstjert 2,  Rødstjert 2, Solsort 2, Havesanger 1, Tornsanger 1, Gransanger 1, Musvit 2, Bogfinke 2, Stillits 2 (MWH) 


18.05.2023
Issehoved: Ederfugl 6, Sortand 55, Skarv 52, Hvepsevåge 1, Spurvehøg 1, Falk 2 sp, Stor Præstekrave 3, Sandløber 4, Sildemåge 1, Ringdue 4, Gøg 1, Sanglærke 3, Landsvale 8, Solsort 3, Havesanger 1, Munk 2, Tornsanger 4, Gærdesanger 2, Gulbug 1, Løvsanger 1, Gransanger 4, Husskade 2, Sortkrage 1, Bogfinke 2, Stillits 2, Tornirisk 2, Gulspurv 2 (CBr, JL, PW, MWH)

Østenlands: Knopsvane 2, Gråand 2, Lille Lappedykker 1, Fiskehejre 1, Vibe 3, Blishøne 2 AD + 6 JUV, Gøg 1, Stær 9 (IS)

Have i Pillemark: Strandskade 2 OF, Stormmåge 2 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Landsvale 1, Solsort 2, Gransanger 1, Musvit1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 3, Skovspurv 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1 (BS)

Brattingsborg Gods: Rød Glente 2 (via HHA)


17.05.2023
Skovfogedhuset/Fårefolden: Digesvale 30+, Solsort 2, Havesanger 2, Munk 1, Tornsanger 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Gransanger 1, Bogfinke 1 (MWH)

Lushavn: Gråand 2, Fiskehejre 1, Tårnfalk 1, Strandskade 1, Gøg 1, Stenpikker 1, Tornsanger 1 (IS)

Mårup Skov: Rørhøg 1 (IP)

Fjordvejen: Rørhøg 1, Strandskade 2 (IP)

Sværm: Havørn 1 (IP)

Kolby: Hvid Stork 3 (via GK)


16.05.2023
Vesborg: Ederfugl 8 Ad + 7 ællinger, Rørhøg 2 YF, Nattergal 1, Sangdrossel 1, Solsort 2, Havesanger 3, Munk 3, Tornsanger 2, Gærdesanger3, Halemejse 2, Gærdesmutte 1, Bogfinke 1, Gulspurv 1 (JL, MWH)

Ørby: Spurvehøg 1, Blåmejse 2 (IS)

Brattingsborg Skov: Gråand 2, Huldue 1, Gransanger 2 (IS)

Onsbjerg: Havørn 1 (HOK)

Sælvig: Rørhøg 1, Havørn 1 (CBr)


15.05.2023
Barnekold: Knopsvane 2, Grågås 45, Mørkbuget Knortegås 11, Gravand 10, Gråand 8, Pibeand 2, Ederfugl 20, Fiskehejre 2, Rørhøg 1,  Strandskade 3, Rødben 2, Storspove 1, Havterne 5, Tornsanger 2, Gransanger 1 (MWH)

Hjortholm: Ederfugl 200, Sølvhejre 1 (i træerne) (MWH)

Barnekold: Lysbuget Knortegås 1, Gravand 25, Fiskehejre 4, Havørn 2 (AD og 2K) Havterne 3 (JL)

Langør: Fiskehejre 4 (JL)

Vesborg: Nattergal 1 SY (JL)

Have i Pillemark: Fasan 1, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Landsvale 3, Sangdrossel 1, Solsort 2, Havesanger 1, Gærdesanger 1, Musvit 2, Blåmejse 1, Gråkrage 2, Skovspurv 1, Bogfinke 1 (BS)

Lushavn - Lushage: Ederfugl 160+, Tårnfalk 1, Strandskade 1, Mudderklire 1, Splitterne 2, Hvid Vipstjert 1, Engpiber 2 (IS)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 1, Løvsanger 1, Gransanger 1
 (IS)

Østerløkken: Hvid Vipstjert 2, Rødstjert 1, Solsort 4, Havesanger 1, Tornsanger 1, Gransanger 1, Musvit 4, Gærdesmutte 1, Gråkrage 2 YF, Bogfinke 2 (MWH)14.05.2023
Alstrup: Trane 4 (CBr)

Hverremosen: Grågås 65, Gravand 5, Gråand 4, Knarand 3, Gråstrubet Lappedykker 8, Havørn 1 AD, Rørhøg 1, Vibe 5, Rødben 2, Jernspurv 1, Havesanger 1, Tornsanger 1, Tornirisk 1, Bomlærke 1 (JL, MWH)

Have i Pillemark: Gråand 2 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 3, Tyrkerdue 1, Gøg 1 SY, Landsvale 3, Rødstjert 2, Solsort 3, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Gransanger 1, Musvit 1, Gråkrage 4, Skovspurv 4, Bogfinke 2, Stillits 2 (BS)

Sælvig: Bramgås 1200, Havørn 1 AD (CBr)

13.05.2023
Den årlige optælling af skarvreder (ca. 2600) i Stavns Fjord v. Jacob Sterup)

Kolderne:
Havørn 3 (AD + 2K + 4K), Alm. Ryle 20, Stenvender 8 (Jacob Sterup/MWH)

Yderste Holm: Bramgås 500, Klyde 10 YF, Sildemåge 30 YF, Havterne 25 YF (Jacob Sterup/MWH)

Mejlesholm: Havørn 1 (Jacob Sterup/MWH)

Lushavn: Gråand 2, Toppet Skallesluger 7, Havørn 1 AD, Strandskade 2, Stor Flagspætte 1, Gøg 1 (IS)

Vester Kanal: Gråand 2, Rørhøg 2 YF (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Ringdue 2, Tyrkerdue1, Landsvale 1, Rødstjert 1, Solsort 2, Gransanger 1, Musvit 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Skovspurv 5, Bogfinke 1 (BS)

Sælvig: Grå Fluesnapper 1 (CBr)
 

12.05.2023
Issehoved: Grågås 2, Gravand 2, Strandskade 1, Sanglærke 4, Landsvale 4, Bysvale 2, Digesvale 1, Hvid Vipstjert 2, Stenpikker 3, Gærdesmutte 1, Solsort 1, Rødhals 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 1, Havesanger 1, Gransanger 2, Musvit 2, Husskade 2, Stær 4, Bogfinke 2, Tornirisk 3, Stillits 3, Grønirisk 1, Gulspurv 1, Skovspurv 1 (JL, CBr)   

Besser: Trane 2 (JL)

Østenlands: Gravand 2, Troldand 2, Toppet Skallesluger 2, Rørhøg 1, Vibe 2 (IS)

Brattingsborg Skov: Trane 1 (IS)

Besser Kirke: Rød Glente 1 (BJ)

Have i Pillemark: Grågås 2 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1,Landsvale 1 OF, Rødstjert 2, Solsort 2, Gransanger 1 SY, Musvit 2, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Bogfinke 1 (BS)


11.05.2023
Kolby Kås: Knopsvane 1, Gravand 2, Fiskehejre 2, Digesvale 8, Engpiber 3  (IS)

Kolby: Rørhøg 2, Engpiber 4, Bomlærke 1 (IS)

Rosenvej, Fogedmarken: Gøg 2 (AVW)

Stavns Fjord: Knopsvane 2, Bramgås 20, Ederfugl 100+, Strandskade 1, Havterne 8 (BS)

Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 4, Fiskehejre 1, Knopsvane 2, Grågås 24, Gråand 3, Gravand 1, Rørhøg 1, Spurvehøg 1, Blishøne 8, Grønbenet Rørhøne 1, Strandskade 2, Vibe 1, Ringdue 6, Bysvale 8, Landsvale 2, Hvid Vipstjert 2, Sangdrossel 1, Solsort 2, Gransanger 3, Løvsanger 1, Gærdesanger 1, Munk 3, Havesanger 1, Blåmejse 1, Musvit 2, Gråkrage 4, Allike 2, Skovskade 2, Stær 22, Bogfinke 3, Grønirisk 2, Stillits 1, (CBr)

10.05.2023
Brattingsborg Skov: Sangdrossel 1, Munk 2, Blåmejse 1, Skovskade 2, Bogfinke 1 (IS)

Østenlands: Knopsvane 2, Gravand 2, Rørhøg 2, Musvåge 1 (IS)

Ørby: Rød Glente 1, Husskade 1, Skovspurv 5 (IS)

Hverremosen: Grågås 25, Bramgås 450, Rørhøg 1, Gøg 1, Ravn 1, Bomlærke 1 (JL)

Nordby: Hvid Vipstjert 4, Solsort 6, Munk 2, Gærdesanger 4, Gærdesmutte 2, Stær 5, Bogfinke 4, Bomlærke 2 (JL)


09.05.2023
Ballen: Bramgås 450 SØ kl. 07:45 (PAN)

Kongehøjen: Agerhøne 1 (GK)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Gøg 1 SY (IP)


08.05.2023
Lushavn: Havørn 1, Rørhøg 1, Musvåge 1Strandskade 2, Stenpikker 1 (IS)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 1, Gransanger 1, Dompap 2 (et par) (IS)

Besser Kirke: Rød Glente 1 kl. 09:43 (PAN)

Brundby: Rød Glente 1 kl. 12:27 (PAN)

Issehoved (kl. 10:10 - 10:50)Musvåge 1, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Sanglærke 2, Landsvale 12, Engpiber 2, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 1, Stenpikker 19,  Munk 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Gransanger 2, Gærdesmutte 1, Ravn 1, Bogfinke 4, Grønirisk 6, Tornirisk 6, Gråsisken 1, Stillits 4 (PAN)  

Have i Pillemark: Grågås 2 OF, Stormmåge 2 OF, Musvåge 1, OF, Ringdue 3, Tyrkerdue 1, Solsort 2, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Skovspurv 1, Bogfinke 2 (BS)   07.05.2023
Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 4, Fiskehejre 1, Grågås 4 par med gæslinger, Gråand 5, Toppet Skallesluger 1, Rørhøg 2, Blishøne 8 med kyllinger, Strandskade 6, Huldue 1, Ringdue 6, Stor Flagspætte 1, Bysvale 2, Landsvale 2, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 1, Solsort 3, Sangdrossel 1, Løvsanger 2, Gransanger 3, Munk 3, Broget Fluesnapper 2, Rødstjert 3, Gråkrage 4, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Dompap 1, Bynkefugl 1 (CBr)  

Lushavn: Gråand 2, Havørn 1 AD, Rørhøg 1, Musvåge 1, Strandskade 2, Stenpikker 2 (IS)

Have i Pillemark: Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Rødhals 1, Solsort 6, Munk 1, Musvit 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Skovspurv 5, Bogfinke 1 (BS) 
06.05.2023
Lillehavet, Langør: Gravand 2, Ederfugl 40, Hvidklire 5 (MWH)

Langør Kirke: Silkehejre 1 (MWH)

Sælvigbugten: Splitterne 4 (MWH)

Kanhave: Skeand 1 (MWH)

Hellemosevej: Gråstrubet Lappedykker 2 par (MWH)

Lushavn: Spurvehøg 1, Mudderklire 8 (IS)


05.05.2023
Brattingsborg Skov (morgenfugletur kl. 04:15 - kl. 08:00): Musvåge 1, Blå Kærhøg 1 hun, Ringdue 10, Huldue 2, Stor Flagspætte 2, Rødhals 1, Sangdrossel 4, Solsort 5, Munk 8, Gærdesanger 1, Gransanger 7, Musvit 5, Blåmejse 1, Sortmejse 1, Gærdesmutte 3, Ravn 1 AD + 1 JUV, Stær 2, Bogfinke 10 (MWH)

Lushage: Gransanger 1, Dompap 1 (IS)

Kysten ud for Jettehøj: Rørhøg 1, Bysvale 7, Landsvale 8 (IS)


04.05.2023
Barnekold: Knopsvane 2, Grågås 10, Gravand 13, Gråand 8, Pibeand 4, Krikand 8, Fiskehejre 2, Skarv 3, Tårnfalk 1, Strandskade 5, Klyde 4, Vibe 1, Hjejle 29, Rødben 2, Hvidklire 3, Stormmåge 2, Havterne 16, Engpiber 2, Gærdesanger 3, Gransanger 2, Ravn 1 (MWH)

Hjortholm: Mørkbuget Knortegås 216, Ederfugl 400+, Havørn 1 (MWH)

Eskeholm: Bramgås 450 (MWH)

Sildeballe: Bomlærke 1 (MWH)

Lushavn: Gråand 2, Toppet Skallesluger 4, Havørn 1 AD, Rørhøg 1, Mudderklire 5 (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1 hun, Ringdue 2, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Jernspurv 1, Solsort 2, Munk 2 han og hun, Gærdesanger 1, Gransanger 1, Musvit 1, Skovspurv 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1 (BS) 

Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 4, Grågås 12, Gråand 5, Spurvehøg 1, Rørhøg 2, Blishøne 4 par, heraf 2 par med unger, Mudderklire 2, Ringdue 6, Stor Flagspætte 1, Bysvale 2, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 2, Solsort 4, Løvsanger 1, Gransanger 3, Munk 4, Gærdesanger 1, Blåmejse 2, Musvit 4, Gråkrage 4, Råge 1, Broget Fluesnapper 1, Skovskade 1, Stær 8, Bogfinke 2, Grønirisk 3, Stillits 1 (CBr)03.05.2023
Hverremosen: Knopsvane 1, Grågås 60, Bramgås 96, Gravand 8, Gråand 8, Skeand 3, Krikand 10, Troldand 2, Gråstrubet Lappedykker 4 par, Skarv 1, Blishøne 10, Vibe 8, Tinksmed 5, Rødben 2, Stormmåge 11, Landsvale 3, Jernspurv 1, Gærdesanger 4, Gærdesmutte 1 (MWH)

Nordsamsø: Rørhøg 2, Landsvale 2, Stenpikker 1, Bynkefugl 1 (MWH)

Ydersteholm og Mejlesholm: Mørkbuget Knortegås 185, Sølvhejre 1, Havørn 1 2-3K, Klyde 2 (PB)

Tranemosen: Grågås 2 OF, Gråstrubet Lappedykker 4, Rørhøg 2, Blå Kærhøg 1 han, Blishøne 2, Landsvale 10, Gransanger 1 (BS)

Vesborg: Grågås 2, Troldand 6, Gråstruber Lappedykker 1, Fiskehejre 2, Blishøne 5, Rørhøg 1, Musvåge 1, Munk 1, Halemejse 1, Gulspurv 1 (IS)

Brundby: Rørhøg 1 (IS)

Alstrup: Tyrkerdue 2 par, Stær 3 par (MWH)


02.05.2023
Skovfogedhuset/Fårefolden: Solsort 2, Munk 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Gransanger 4, Bogfinke 3 (MWH) 

Grusgraven: Gråand 2, Troldand 2, Blishøne 4, Fiskehejre 1, Tårnfalk 1, Rødhals 1, Løvsanger 2, Blåmejse 3, Broget Fluesnapper 1 (MWH)

Østerby: Rørhøg han 1, Musvåge 3, Solsort 2, Gransanger 1, Musvit 4, Blåmejse 3, Skovspurv 5, Bogfinke 5, Stillits 4 (JH)

Have i Pillemark: Fasan 1, Grågås 6 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1 SY, Solsort 2, Gråkrage 2, Skovspurv 1, Bogfinke 1 (BS)

Østerløkken: Rørhøg 1, Hvid Vipstjert 2, Sangdrossel 1, Jernspurv 1, Solsort 2, Rødstjert 1, Munk 1, Gærdesanger 1, Gransanger 2, Musvit 4, Gråkrage 2, Bogfinke 4, Grønirisk 2, Stillits 2, Gulspurv 1 (MWH)

Kanhave: Havørn 1 (IP)

Egholm: Gravand 4, Musvåge 1, Alm. Ryle 4, Storspove 2, Splitterne 3 (IP)


01.05.2023
Brattingsborg Skov: Ringdue 8, Huldue 2, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Sangdrossel 1, Solsort 4, Munk 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Gransanger 4, Broget Fluesnapper 1, Ravn 2 AD + 2 JUV (på reden), Bogfinke 5 (MWH)

Lushage: Knopsvane 2, Bramgås 15 OF, Rørhøg 1, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Gærdesanger 2, Gulspurv 1 (KH, TVH, MWH)

Østenlands: Knopsvane 2, Gravand 4, Krikand 1, Gråstrubet Lappedykker 1, Fiskehejre 1, Rørhøg 1, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Blishøne 4, Stor Flagspætte 1, Broget Fluesnapper 1, Stillits 12 (IS)

Nordby: Rødstjert 3, Stenpikker 1, Sjagger 35, Munk 2, Løvsanger 2, Blåmejse 2, Stær 24 (JL)

Hverremosen: Gravand 2, Skeand 5, Troldand 3, Gråstrubet Lappedykker 6, Lille Lappedykker 1, Strandskade 2, Vibe 7, Tinksmed 4, Rødben 4, Hvidklire 1 (JL)

Have i Pillemark: Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Solsort Gærdesanger 2, Gærdesmutte 1, Gråkrage 2, Skovspurv 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1 (BS)

Rosenvej, Fogedmarken: Trane 1 OF kl. 08:10 (AVW)

April 2023


30.04.2023
Lilleøre: Rørhøg 2, Sanglærke 3, Tornirisk 2 (MWH)

Lillehavet, Langør: Mørkbuget Knortegås 220, Gravand 2, Fiskehejre 2, Spurvehøg 1, Landsvale 2, Gærdesanger 1, Stær 3, Stillits 4 (MWH)

Yderste Holm: Bramgås 1200, Havørn 2 (MWH)

Vandstedet: Ederfugl 10, Rørhøg 1 han, Spurvehøg 1 hun, Tejst 8 (JL)

Lushavn: Knopsvane 2, Gråand 2, Ederfugl 35+, Toppet Skallesluger 4, Tårnfalk 1, Strandskade 2, Landsvale 11 (IS)

Have i Pillemark: Fasan 2, Stormmåge 1 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Solsort 3, Munk 1, Musvit 2, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Stær 2, Bogfinke 1, Grønirisk 2 (BS)

Toftebjerg: Gråstrubet Lappedykker 2 (KH, TVH)


29.04.2023
Issehoved: Grågås 4, Gravand 2, Ederfugl 3, Sortand 22, Rørhøg 1,  Strandskade 5, Stor Præstekrave 4, Storspove 4, Ringdue 10, Tyrkerdue 3, Sanglærke 3, Landsvale 2, Bysvale 1, Hvid Vipstjert 1, Rødhals 1, Solsort 2, Gærdesanger 3, Gransanger 3, Blåmejse 3, Husskade 1, Stær 18, Bogfinke 3, Grønirisk 2, Tornirisk 4, Gulspurv 1 (CBr, HHA, JL, KH, TVH, MWH) 

Ballen Færgehavn: Digesvale 15 (AVW)

Sælvigbugten: Sølvhejre 1 (HHA)

Langør: Havørn 1 (KP)

Østenlands: Knopsvane 2, Toppet Skallesluger 9, Musvåge 1, Gransanger 2, Skovskade 2 (IS)

Brattingsborg Skov: Gransanger 1 (IS)

Hjalmargård: Havørn 1 (IS)

Besser: Trane 1 (CBr)


28.04.2023
Issehoved: Toppet Skallesluger 3, Skarv 23, Rørhøg 1, Musvåge 3, Spurvehøg 2, Strandskade 4, Stor Præstekrave 2, Storspove 5, Småspove 1, Sildemåge 2, Ringdue 4, Sanglærke 3, Landsvale 8, Hvid Vipstjert 2, Stenpikker 2, Sangdrossel 2, Ringdrossel 9, Solsort 4, Munk 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 2, Gransanger 3, Blåmejse 1, Gærdesmutte 2, Husskade 1, Ravn 2, Råge 3, Bogfinke 5, Grønirisk 1, Stillits 2, Tornirisk 4, Gulspurv 2 (CBr, HHA, JL, KH, TVH, MWH)

Kragemosen: Rødstjert 1, Ringdrossel 5 (CBr, MWH)

Lushavn: Toppet Skallesluger 3, Havørn 1 AD, Mudderklire 2, Hvid Vipstjert 2, Grønirisk 2 (IS)

Brattingsborg Skov: Sangdrossel 1, Sjagger 5 (IS)

Have i Pillemark: Stormmåge 2 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Solsort 3, Gærdesanger 2, Gransanger 2Musvit 1, Gråkrage 1, Bogfinke 1 (BS)

Nordby: Bysvale 1, Rødstjert 1, Sangdrossel 1, Stær 3, Bomlærke 1 (JL)

Alstrup: Stær 2 (MWH)

Østerløkken: Rødstjert 1 SY (MWH)

Vejrø: Tejst 75 (PB)

Sælvigbugten: Fjeldvåge 1 FU (HHA)


27.04.2023
Skovfogedhuset/Fårefolden: Ringdue 4, Hvid Vipstjert 1, Rødhals 1, Solsort 1, Munk 1, Gærdesanger 1, Gransanger 3, Musvit 1, Gærdesmutte 2, Bogfinke 2 (MWH)

Lushavn: Gråand 1, Havørn 2, Strandskade 2, Hvid Vipstjert 2, Gulspurv 2 (IS)

Vesborggårdvej: Rørhøg 2 han (IS)

Brattingsborg Gods: Rørhøg 1 hun (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 4, Tyrkerdue1, Solsort 3, Musvit 1, Blåmejse 1Gråkrage 2 (BS)

Sælvig: Bysvale 1 (CBr)


26.04.2023
Issehoved: Ederfugl 8, Fløjlsand 4, Toppet Skallesluger 1, Fiskehejre 1, Skarv30, Sule 3, Rørhøg 1, Musvåge 1 N, Tårnfalk 1, Strandskade 2, Svartbag 2, Sildemåge 1, Splitterne 9, Landsvale 2, Gransanger 1, Musvit 1, Bogfinke 2 (MWH)

Langemark: Rørhøg 1, Husskade 1, Stær 4 (MWH)

Lushavn: Fiskehejre 1, Rørhøg 1, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Strandskade 2, Stor Præstekrave 1, Småspove 5, Landsvale 1, Gærdesanger 1, Gransanger 1, Stillits 1, Gulspurv 1 (IS)

Brattingsborg Skov: Gråand 2 (IS)

Hverremosen: Bramgås 500, Vibe 4 (JL)

Nordby: Rørhøg 1 (JL)


25.04.2023
Hesselholm: Mørkbuget Knortegås 142, Rødben 2, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 2 (MWH)

Brattingsborg Skov: Ravn 1 på reden (AVW)

Kolby Kås: Taffeland 2 (SH)


24.04.2023
Hverremosen: Knopsvane 1, Grågås 12, Gravand 7, Gråand 4, Skeand 1, Krikand 34, Troldand 6, Gråstrubet Lappedykker 4, Havørn 1, Rørhøg 1, Vibe 4, Mudderklire 1, Rødben 2, Blishøne 10, Stormmåge 8, Sølvmåge 2, Landsvale 9, Jernspurv 1, Sangdrossel 1, Gærdesanger 2, Ravn 1, Gulspurv 2 (JL, MWH)

Lillehavet, Langør: Mørkbuget Knortegås 42 (MWH)

Sælvigbugten: Splitterne 16 (MWH)

Langdalen: Havørn 1, Rød Glente 1, Rørhøg 1, Musvåge 3, Gærdesanger 5, Gærdesmutte 1, Bogfinke 5 (JL)

Sværm: Havørn 2, Alm. Ryle 6 (EG, IP)


23.04.2023
Barnekold: Knopsvane 2, Grågås 12, Bramgås 200, Mørkbuget Knortegås 4, Gravand 12, Gråand 8, Krikand 4, Pibeand 18, Havørn 1, Rørhøg 1, Musvåge 1, Strandskade 9, Vibe 1, Rødben 13, Hvidklire 8, Lille Kobbersneppe 2, Storspove 10, Havterne 20, Gransanger 4 (MWH)

Hellemosevej: Gråstrubet Lappedykker 4 (MWH)

Lillehavet, Langør: Bramgås 800 OF, Mørkbuget Knortegås 4, Rødben 1, Hvidklire 9 (MWH)

Langør Kirke: Gravand 2, Hvidklire 1, Hvid Vipstjert 1 (MWH)

Sælvigbugten: Splitterne 10 (MWH)

Kanhave: Skeand 1 (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Rødhals 1, Munk 2, Gransanger 4, Musvit 2, Blåmejse 2, Gærdesmutte 3, Bogfinke 2 (MWH)

Hjalmargård: Spurvehøg 1, Blåmejse 1 (IS)

Østenlands: Knopsvane 2, Toppet Skallesluger 9, Gråstrubet Lappedykker 2, Fiskehejre 1, Blishøne 3, Rød Glente 1, Gulspurv 3 (IS)

Brattingsborg Skov: Havørn 1, Rørhøg 1, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Rødhals 1, Sangdrossel 1, Gransanger 3, Gærdesmutte 1 (IS)

Kolby: Havørn 1 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 2, Solsort 1, Gransanger 1, Musvit 1, Gråkrage 2, Gråspurv 8, Grønirisk 2 (NS)


22.04.2023
Issehoved: Rørhøg 2, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Hjejle 15, Ringdue 2, Sanglærke 3, Landsvale 2, Engpiber 80, Rødhals 5, Husrødstjert 1, Sangdrossel 2, Misteldrossel 8, Sjagger 180, Ringdrossel 2, Solsort 2, Løvsanger 1, Gransanger 3, Gærdesmutte 1, Gulspurv 3 (CBr, MWH)

PLantagevej: Trane 1 N (Kristina Kokholm)

Sælvig: Grågås 2 par med gæslinger, Trane 1, Landsvale 3 (CBr)
 
Langør: Landsvale 1 (CBr)

Skottensbjerg: Rød Glente 1 (HOK)

Hårmark Mark: Rød Glente 1, Landsvale 4 (AM, HS)

Hellemosevej: Grågås 1 AD m. 4 gæslinger (MWH)

Østerløkken: Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 1, Sangdrossel 3, Stillits 2 (MWH)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 2 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Jernspurv 1, Solsort 3, Musvit 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Stær 1, Skovspurv 1, Bogfinke 1 (BS)21.04.2023
Grusgraven: Troldand 4, Gransanger 4, Musvit 2 (MWH)

Østerhede: Sanglærke 10 par+, Engpiber 1, Gransanger 1, Bogfinke 2, Tornirisk 2 (MWH)

Lushavn: Gråand  2, Toppet Skallesluger 5, Engpiber 1, Stenpikker 1, Stor Tornskade 1 (IS)

Vester Kanal: Rørhøg 4 (3 han, 1 hun), Musvåge 1, Gulspurv 1 (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Grågås 2 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Blå Kærhøg 1 OF, Jernspurv 1, Solsort 3, Gransanger 1, Musvit 2, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Råge 2 OF (BS)


20.04.2023
Hverremosen: Grågås 4, Bramgås 60, Gråand 4, Knarand 2, Spidsand 2, Krikand 18, Troldand 8, Gråstrubet Lappedykker 2, Rørhøg 1, Vibe 6, Stor Præstekrave 2, Rødben 2, Blishøne 8, Gærdemutte 1, Stær 4, Tornirisk 1 (CBr, MWH)

Grusgraven: Havørn 1, Spurvehøg 2, Gransanger 2, Musvit 2, Bogfinke 3, Kvækerfinke 1, Gråsisken 1, Grønsisken 2 (CBr, MWH)

Kolby Kås: Grågås 2 AD m. 7 gæslinger (SH)

Onsbjerg: Trane 1 NØ (HOK)

Brattingsborg Skov: Rørhøg 1, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Skovsneppe 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Gransanger 3 (IS)

Lushage: Grågås 1, Toppet Skallesluger 1, Tårnfalk 1, Engpiber 4 (IS) 

Have i Pillemark: Fasan 1, Grågås 2 OF, Stormmåge 2 OF, Tyrkerdue 2, Solsort 1, Gransanger 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Grønirisk 1 (BS)

Egholm: Bramgås 100, Gravand 8, Fiskehejre 2, Storspove 9 (IP)

Fjordvejen: Musvåge 1, Spurvehøg 1 (IP)

Langør Kirke: Svaleklire 2 (BJM)

Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 4, Skeand 2 (CBr)

Mårup Skov: Rød Glente 1 (CBr)


19.04.2023
Sælvigbugten: Splitterne 14 (MWH)

Hesselholm: Grågås 2, Gravand 2, Silkehejre 1, Vibe 2, Rødben 2, Storspove 8, Sanglærke 4, Stær 2 (MWH)

Hjortholm: Sølvhejre 3 (MWH)

Grønhoved: Mørkbuget Knortegås 38 (MWH)

Skovfogedhuset: Gransanger 3 (MWH)

Langemark: Rød Glente 1 (TWH)

Langør: Knopsvane 2, Grågås 3, Mørkbuget Knortegås 35, Gråand 4, Rødben 1, Storspove 1, Blishøne 3 (IS) 

Sælvigbugten: Ederfugl 5, Splitterne 8 (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 3 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 2, Gransanger 1 SY, Musvit1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Stær 7, Skovspurv 2 (BS)

Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 4, Fiskehejre 1, Knopsvane 2, Grågås 13, Gråand 4, Spurvehøg 1, Rørhøg 2, Blishøne 8, Svaleklire 2, Gransanger 2, Munk 2, Musvit 4, Skovskade 2, Stær 12, Stillits 2, Dompap 2 (CBr)


18.04.2023
Barnekold: Knopsvane 3, Grågås 6, Gravand 19, Gråand 4, Pibeand 8, Krikand 32, Rørhøg 1, Tårnfalk 1, Strandskade 4, Klyde 4, Rødben 19, Storspove 5, Havterne 11, Sanglærke 1, Engpiber 1, Gransanger 2 (MWH)

Hjortholm: Bramgås 200, Ederfugl 400+, Fiskehejre 8, Sølvhejre 3, (i fiskehejrekolonien) Rørhøg 1 (MWH)

Torup: Rød Glente 1, Sølvmåge 1, Ringdue 2, Stor Flagspætte 3 - 2 han og 1 hun, Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 2, Solsort 4, Musvit 5, Blåmejse 2, Skovskade 1, Stær 2, Gråspurv 4, Skovspurv 10+, Bogfinke 4 - 3 han og 1 hun, Grønirisk 2 (GEL)

Hårdmark Mark: Trane 10 N (HS)

Have i Pillemark: Stormmåge 19 OF, Ringdue 1, Jernspurv 1, Sangdrossel 2, Solsort 2, Gransanger 1, Musvit 2, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Skovspurv 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1 (BS)


17.04.2023
Strandskoven/Holmsborg: Råge 40+ (MWH)

Kirkebugten: Gravand 2, Fiskehejre 1 (MWH)

Skovfogedhuset: Stor Flagspætte 2, Gransanger 3, Musvit 1, Gærdesmutte 1, Bogfinke 2 (MWH)

Nordsamsø: Rørhøg 2, Sanglærke 4, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 10, Gul Vipstjert 2, Tornirisk 2 (MWH)

Vandstedet: Tejst 8 (17.04.2023)

Lushavn: Fiskehejre 1, Havørn 1 2-3K, Musvåge 1 (IS)

Vesborggårdvej: Rørhøg 2 (IS)


16.04.2023
Hellemosevej: Knopsvane 2, Gråstrubet Lappedykker 2, Rørhøg 1, Ravn 2 (MWH)

Strandskoven/Holmsborg: Råge 60+ samt reder (MWH)

Nordby: Tyrkerdue 2, Sangdrossel 1 SY, Solsort 9, Stær 4 (MWH)

Hverremosen: Knopsvane 1, Grågås 8, Gravand 3, Gråand 4, Spidsand 2, Knarand 2, Krikand 38, Troldand 10, Gråstrubet Lappedykker 2, Lille Lappedykker 2, Rørhøg 1, Blishøne 14, Vibe 4, Rødben 1, Tinksmed 1, Dobbeltbekkasin 1, Stormmåge 75, Hættemåge 9, Sangdrossel 1, Bomlærke 1 (MWH)

Brattingsborg Skov: Jernspurv 1, Gransanger 1, Grønirisk 2, Tornirisk 2 (IS)

Østenlands: Gråstrubet Lappedykker 1, Blishøne 3, Havørn 1 2-3K, Rød Glente 1, Rørhøg 3 - 2 han og 1 hun,  Musvåge 1, Spurvehøg 1, Ravn 2 (IS)

Lushage: Træløber 1 (IS)

Nordby: Sangdrossel 2, Solsort 8, Tornirisk 35, Stillits 4 (JL)

Vestermarksvej: Mosehornugle 1 R (EP) 15.04.2023
Hellemosevej: Gråstrubet Lappedykker 2, Fiskehejre 1, Rørhøg 1 (MWH)

Sælvigbugten: Splitterne 2 (MWH)

Østerhede: Trane 2 N (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Rørhøg 1, Musvåge 1, Ringdue 2, Rødhals 1, Solsort 2, Gransanger 4, Musvit 2, Blåmejse 2, Gærdesmutte 2, Bogfinke 4 (MWH)

Have i Alstrup: Rørhøg 1, Tårnfalk 1, Jernspurv 1, Rødhals 2, Solsort 5, Gransanger 1, Musvit 12, Blåmejse 2, Gærdesmutte 3, Husskade 2, Bogfinke 5, Kvækerfinke 2, Grønirisk 8, Dompap 2, Kernebider 2 (PØ)

Have i Nordby: Rødhals 2, Solsort 2, Bogfinke 8, Kvækerfinke 2, Grønirisk 5, Stillits 4 (JL)

Nordby: Rørhøg 1, Musvåge 2 (JL)

Lushavn: Havørn 2 Ad + 1 3K, Musvåge 4, Strandskade 3, Rødhals 1, Gulspurv 2 (IS)

Issehoved: Fløjlsand 1, Stor Præstekrave 1, Gransanger 1 (OP)


14.04.2023
Hverremosen: Grågås 5, Bramgås 450 (JL)

Nordby: Rørhøg 1, Bomlærke 2 (JL)

Kolby: Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Solsort 1, Gransanger 1, Musvit 2, Skovspurv 10, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, Stillits 2, Dompap 2 (NS)

Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 2, Knopsvane 2, Bramgås 450, Grågås 15, Gråand 3, Rørhøg 2, Blishøne 8, Strandskade 4, Ringdue 12, Stor Flagspætte 2, Hvis Vipstjert 2, Gærdesmutte 2, Jernspurv 1, Sjagger 3, Solsort 2, Gransanger 5, Munk 2, Musvit 3, Blåmejse 2, Gråkrage 4, Allike 1, Skovskade 2, Bogfinke 5 (CBr)
     
Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Ringdue 4, Huldue 2, Stor Flagspætte 7, Jernspurv 1, Rødhals 2, Solsort 4, Gransanger 7, Musvit 2, Sortmejse 2, Træløber 1, Gærdesmutte 2, Bogfinke 2 (MWH)

Lushavn: Knopsvane 4, Havørn 1 AD, Spurvehøg 1, Tårnfalk 2, Strandskade 2, Splitterne 2, Tyrkerdue 2, Hvid Vipstjert 2 (MWH)

Østerløkken: Bomlærke 1 (MWH)

Lushage: Grågås 22, Gråand 2, Ederfugl 40+, Musvåge 1, Strandskade 2, Engpiber 5 (IS)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Jernspurv 1, Gransanger 2. Skovskade 8 (IS)

Brattingsborg Gods: Rød Glente 1 (IS)13.04.2023
Issehoved: Toppet Skallesluger 2, Havørn 1 (rastede på stranden), Spurvehøg 1, Strandskade 2, Stor Præstekrave 3, Splitterne 4, Ringdue 11, Sanglærke 3, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 1, Rødhals 3, Misteldrossel 1, Sangdrossel 3, Solsort 1, Munk 1, Gransanger 5, Husskade 1, Sortkrage 1, Gråkrage 2, Bogfinke 2, Grønirisk 3, Tornirisk 4 (CBr, JL, MWH)

Sælvigbugten: Splitterne 4 (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden:  Musvåge 2, Vindrossel 9, Solsort 2, Gransanger 7, Musvit 2, Bogfinke 2 (MWH)

Kolby Kås: Knopsvane 2, Tejst 3 (IS)

Brattingsborg Gods: Rørhøg 3 - 2 hunner og 1 han (IS)

Vesborg: Knopsvane 4, Skeand 2, Troldand 22, Hvid Vipstjert 2 (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Sangdrossel 1, Solsort 2, Musvit 2, Gråkrage 1, Bogfinke 2 (BS)


12.04.2023
Langør Kirke: Gravand 4, Fiskehejre 2, Silkehejre 1, Skestork 1, Storspove 2, Hvid Vipstjert 1 (EG, IP, CBr, JL, BJM, PB, MWH)

Sælvigbugten: Splitterne 8 (MWH)

Nordsamsø: Sanglærke 2, Hvid Vipstjert 3, Tornirisk 10, Bomlærke 1 (MWH)

Vandstedet: Tejst 3 (MWH)

Mårup Skov: Havørn 1 3/4 K, Ravn 2 (HE, MWH)

Issehoved: Ederfugl 4 T, Fløjlsand 8, Sortand 4, Toppet Skallesluger 3, Stor Præstekrave 4, Sildemåge 1, Svartbag 3, Splitterne 4, Ringdue 30 N, Sanglærke 4, Engpiber 2 (MWH)

Onsbjerg: Havørn 1 AD (HOK)

Fjordvejen: Rød Glente 1 (EG)

Have i Pillemark: Blå Kærhøg 1, Stormmåge 1, Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Solsort 3, Musvit 1, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Skovspurv 2, Bogfinke 2 (BS)


11.04.2023
Barnekold: Knopsvane 2, Grågås 8, Bramgås 2000+, Gravand 17, Gråand 12, Pibeand 42, Skeand 2, Krikand 24, Hvinand 12, Fiskehejre 2, Strandskade 7, Klyde 3, Hjejle 6, Rødben 15, Storspove 37, Hættemåge 40, Havterne 2, Ringdue 2, Gransanger 1, Stær 1, Tornirisk 2 (MWH)

Østerløkken: Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Stillits 2 (MWH)

Kolby Kås: Vindrossel 10 (GEL)

Onsbjerg: Stor Flagspætte 2, Rødstjert 1 (HOK)

Sælvigbugten: Knarand 2 (HOK)

Møgelmosen: Knarand 3, Skeand 2, Krikand 15 (HOK)

Lushavn: Havørn 1 AD, Tårnfalk 1, Gransanger 2 (IS)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 1, Gærdesmutte 1 (IS)

Fjordvejen: Rørhøg 1, Ringdue 1, Hvid Vipstjert 1, Rødhals 1, Solsort 1, Gråkrage 2, Stær 1 (IP)

Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 4, Grågås 15, Canadagås 1, Bramgås 60, Rørhøg 5, Skovsneppe 1, Vindrossel 1, Stillits 2 (CBr)


10.04.2023
Heden: Steppehøg 1 (CBr)

Hellemosevej: Knopsvane 2, Gråand 4, Knarand 2, Krikand 4, Gråstrubet Lappedykker 2, Blishøne 4 (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Rødhals 12, Sangdrossel 1, Solsort 3, Gransanger 4, Fuglekonge 2, Musvit 3, Blåmejse 2, Gærdesmutte 3, Dompap 1 (MWH)

Sælvigbugten: Splitterne 6 (MWH) 

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 13 OF, Hættemåge 7 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Sangdrossel 1, Solsort 3, Gransanger 1 SY, Musvit 2, Gærdesmutte 1, Husskade 2, Gråkrage 2, Bogfinke 1 (BS)

Hellemosevej: Gråstrubet Lappedykker 2, Knopsvane 2, Knarand 2 (CBr)
 
Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 2, Grågås 35, Bramgås 55, Canadagås 1, Gråand 3, Atlingand 2, Spurvehøg 4, Rørhøg 1, Fasan 2, Blishøne 8, Ringdue 23, Stor Flagspætte 1, Landsvale 1, Hvid Vipstjert 1, Vindrossel 68, Sangdrossel 2, Gransanger 3, Musvit 2, Blåmejse 3, Gråkrage 4, Allike 2, Råge 2, Skovskade 1, Stær 10, Bogfinke 5, Kvækerfinke 2, Grønirisk 4, Stillits 2, Dompap 2 (CBr)


09.04.2023
Stenskov/Bolbro Sand: Strandskade 2, Splitterne 2, Engpiber 3,  Hvid Vipstjert 1, Gransanger 2 (MWH)

Brokold: Grågås 10, Bramgås 1, Gravand 20, Gråand 8, Pibeand 2, Spidsand 4, Strandskade 10, Hjejle 220, Stor Præstekrave 2, Alm. Ryle 180, Rødben 2, Storspove 11, Splitterne 2, Sanglærke 2 (MWH)

Eskeholm: Mørkbuget Knortegås 9 (MWH)

Hjortholm: Sølvhejre 1 (MWH)

Østerfjord: Ederfugl 700+ (MWH)

Hverremosen: Gravand 2, Spidsand 1, Skeand 2, Pibeand 4, Krikand 31, Troldand 4, Hvinand 4, Fiskehejre 1, Gråstrubet Lappedykker 1, Lille Lappedykker 1, Vibe 6, Blishøne 20, Stær 6 (JL)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 13 OF, Hættemåge 10 OF, Ringdue 4, Tyrkerdue 2, Solsort 1, Gransanger 1 SY, Musvit 3, Blåmejse 1, Gråkrage 2, Stær 3, Skovspurv 2, Bogfinke 1 (BS)

Vester Kanal: Sangsvane 9, Skarv 1 OF, Havørn 1 2-3K, Musvåge 2, Vibe 3, Sanglærke 1, Ravn 1, Gulspurv 1 (IS)

Lushavn: Knopsvane 2, Toppet Skallesluger 7, Havørn 1 AD,  Strandskade 4 (IS)

Nordby Hede: Havørn 1 (AMJ)

Vestballegård: Fiskehejre 1 (AMJ)

Vandstedet: Fløjlsand 15, Tejst 8 (LB, STE)

Grønhoved: Mørkbuget Knortegås 7, Havørn 1 JUV OF (LB, STE)

Vesterløkker: Tejst 11 (HHA)


08.04.2023
Hverremosen: Fasan 1, Grågås 19, Blisgås 1, Bramgås 103 OF, Gravand 2, Gråand 2, Knarand 2, Spidsand 1, Skeand 2, Pibeand 3, Krikand 41, Troldand 2, Hvinand 5, Gråstrubet Lappedykker 2, Lille Lappedykker 4, Fiskehejre 1, Skarv 1, Rørhøg 2, Spurvehøg 1, Vibe 8, Stor Præstekrave 1, Storspove 1, Blishøne 17, Svartbag 3, Sølvmåge 2, Stormmåge 5, Hættemåge 5, Splitterne 2, Sanglærke 1, Engpiber 1, Rødhals 1, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 2, Råge 1, Allike 2, Stær 20, Tornirisk 4, Bomlærke 1 (JL, HHA, STE, MWH)

Langdalen: Sangdrossel 4, Dådyr 25, Rådyr 8, Hare 1 (LB, STE)

Østenlands: Gråand 2, Rød Glente 1, Rørhøg 1, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Blishøne 2 (IS)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 1, Rødhals 2, Gransanger 1, Gærdesmutte 1, Husskade 1, Dompap 1 (IS)

Fjordvejen: Rødtoppet Fuglekonge 1 (EG, IP)

Torup: Rød Glente 1, Rørhøg 1, Sølvmåge 3, Ringdue 2, Stor Flagspætte 2, Jernspurv 3, Solsort 5, Musvit 5, Blåmejse 2, Skovskade 1, Stær 3, Gråspurv 6+, Skovspurv 10+, Bogfinke 5, Grønirisk 1, Gulspurv 2 (GEL)


07.04.2023
Issehoved: Grågås 2, Bramgås 3, Fiskehejre 4 T, Rørhøg 2, Blå Kærhøg 1 N, Musvåge 1, Spurvehøg 7, Ringdue 210, Huldue 3, Sanglærke 5, Engpiber 1, Jernspurv 2, Rødhals 7, Sjagger 2, Solsort 2, Gransanger 3, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Husskade 2, Allike 14, Stær 26, Bogfinke 200, Kvækerfinke 2, Tornirisk 4, Grønsisken 125, Dompap 4 (CBr, HHA, LB, PW, STE, MWH)

Kragemosen: Rørhøg 1, Stor Tornskade 1 (JL), Sildemåge 1, Hvid Vipstjert 2, Gransanger 2 (MWH)

Nordby: Agerhøne 2 (PW, MWH)

Nordby: Kernebider 1 (LB, STE)

Tranemosen: Grågås 18, Gråand 2, Troldand 8, Gråstrubet Lappedykker 2, Blishøne 10, Stormmåge 5 (BS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 9 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Gransanger 1 SY, Musvit 1, Blåmejse 1, Gråkrage 2, Bogfinke 1 (BS)

Mårup Østerstrand: Rødstjert 1, Musvit 2, Stillits 4 (AMJ)

Brøndkær: Rød Glente 2 (AMJ)

Permelille: Rød Glente 1 (NS)

Kolby: Solsort 1, Gransanger 1, Musvit 2, Blåmejse 1, Bogfinke 1, Grønirisk 2 (NS)

Lushavn: Knopsvane 2, Bramgås 80 OF, Havørn 1, Rørhøg 1 (IS)

Onsbjerg: Rørhøg 1 (HHA)

Labyrinten: Ravn 2 (HHA)

Sælvigbugten: Splitterne 22 (PW, MWH)


06.04.2023
Barnekold: Knopsvane 2, Grågås 12, Bramgås 450, Gravand 20, Gråand 18, Pibeand 4, Spidsand 2, Krikand 56, Toppet Skallesluger 6, Fiskehejre 40 (over Hjortholm), Havørn 2, Rørhøg 2, Tårnfalk 1, Strandskade 5, Klyde 8, Hjejle 150, Vibe 2, Alm. Ryle 180, Rødben 26, Storspove 39, Sanglærke 1, Stær 8 (JL, LB, PW, STE, MWH)

Sildeballe: Bramgås 230, Hvid Vipstjert 12, Gransanger 2, Bogfinke 20 (PW, MWH)

Besser Made: Havørn 1 (PW, MWH)

Vestergade, Ørby: Rød Glente 1, Rørhøg 2, Husskade 2, Skovspurv 4 (IS)

Ørnslund, Brattingsborg: Stor Flagspætte 1, Rødhals 1 (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Grågås 1 OF, Bramgås 1 OF, Stormmåge 30 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 3, Stor Flagspætte 1, Solsort 3, Gransanger 1 SY, Musvit 1, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Skovspurv 1, Bogfinke 2 (BS)


05.04.2023
Issehoved: Grågås 41, Bramgås 85, Ederfugl 20 T, Sortand 18, Fløjlsand 10, Rød Glente 1, Rørhøg 1, Musvåge 1, Spurvehøg 2, Tårnfalk 1, Stor Præstekrave 2, Ringdue 68, Sanglærke 7, Engpiber 1, Rødhals 2, Sjagger 2, Solsort 2, Gransanger 3, Fuglekonge 5, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Husskade 2, Stær 55, Bogfinke 85, Kvækerfinke 2, Grønirisk 2, Tornirisk 4, Stillits 1, Gulspurv 2 (CBr, JL, PW, MWH)

Kragemosen: Grågås 40, Rørhøg 4 - 2 han + 2 hun, Sanglærke 2, Engpiber 1, Gransanger 2, Rørspurv 2, Gulspurv 1 (CBr, PW, MWH)

Kragemosen: Grågås 45, Gråand 4, Krikand 3, Rørhøg 4 - 2 han + 2 hun, Vibe 2, Sanglærke 12, Engpiber 1, Skægmejse 1-2, Rørspurv 2 (LB, STE)

Nordby Bugt: Fløjlsand 6, Toppet Skallesluger 5, Gråstrubet Lappedykker 1 (LB, STE)

Ballen Færgehavn: Strandskade 2, Stor Præstekrave 1, Tejst 2 (LB, STE)

Egholm: Grågås 4, Gravand 12, Strandskade 2, Storspove 11 (IP)

Kolby: Fasan 1, Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 1, Musvit 3, Blåmejse 2, Skovspurv 16, Grønirisk 4, Gulspurv 2 (NS)

Tranebjerg: Musvåge 4, Stor Flagspætte 2, Rødhals 2, Gransanger 2, Gærdesmutte 2, Skovskade 2, Grønirisk 2 (MME)

Vesborggårdvej/Vester Kanal: Knopsvane 8 OF, Sangsvane 4, Rød Glente 1, Rørhøg 3, Musvåge 1, Sanglærke 1 (IS)

Lushavn: Knopsvane 2, Gråand 2, Strandskade 2, Rødhals 1 (IS)

Have i Pillemark: Stormmåge 8 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 1, Solsort 1, Fuglekonge 1, Musvit 1, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Gråkrage 3, Stær 1, Skovspurv 10, Bogfinke 2 (BS)

Pillemark: Knopsvane 2, Grågås 8, Stormmåge 150 (BS)

Sælvigbugten: Knopsvane 4, Strandskade 3, Splitterne 32 (PW, MWH)


04.04.2023
Issehoved: Grågås 2, Bramgås 55, Ederfugl 92 Ø, Sortand 150, Fløjlsand 12, Toppet Skallesluger 5, Rød Glente 5 N, Rørhøg 7, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Tårnfalk 2, Strandskade 2, Stor Præstekrave 3, Ringdue 1250 N, Tamdue 1, Sanglærke 7, Hedelærke 2, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 2, Rødhals 4, Solsort 2, Gransanger 4, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Allike 16, Stær 170, Bogfinke 100 N, Kvækerfinke 5 N, Grønsisken 18 N, Tornirisk 5, Stillits 5, Dompap 2, Gulspurv 2 (CBr, JL, PW, STE, MWH)

Nordsamsø, Labyrinten: Agerhøne 2 (STE), Musvåge 1 (JL)

Kragemosen: Rørhøg 1 (JL), Stor Tornskade 1 (CF)

Sælvig: Trane 7 (CBR)

Hverremosen: Knopsvane 3, Grågås 6, Bramgås 400+ OF, Gravand 2, Gråand 3, Knarand 2, Pibeand 8, Krikand 42, Troldand 6, Hvinand 3, Fiskehejre 2, Rørhøg 1 hun, Lille Lappedykker 2, Gråstrubet Lappedykker 3, Blishøne 30, Strandskade 1, Vibe 10, Gråsisken 3 (STE)

Nordby Bugt: Ederfugl 200+, Fløjlsand 8, Toppet skallesluger 6, Gråstrubet Lappedykker 3 (STE)

Issehoved kl. 16:25 - 18:00: Fløjlsand 2, Rød Glente 1, Rørhøg 1, Stor Præstekrave 4, Sølvmåge 8 (MME)

Kolby Kås havn: Strandskade 2 (IS)

Kolby Kås - Vesborg: Grågås 2, Gravand 2, Ederfugl 4, Engpiber 7, Hvid Vipstjert 13, Jernspurv 2 (IS)

Besser: Knopsvane 2, Sangsvane 9, Grågås 15, Bramgås 230, Gråand 10, Rørhøg 2, Musvåge 1, Sanglærke 3, Hvid Vipstjert 2, Gulspurv (PW)

Have i Pillemark: Fasan 1, Grågås 2 OF, Stormmåge 4 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Solsort 2, Musvit 1, Blåmejse 1, Skovspurv 2, Bogfinke 2, Dompap 2 - hun og han (BS)


03.04.2023
Issehoved: Grågås 7, Bramgås 150, Gråand 2, Skarv 12, Rørhøg 1, Musvåge 3, Spurvehøg 2, Strandskade 2, Vibe 2, Stor Præstekrave 2, Hættemåge 8,  Ringdue 1200, Huldue 2, Sanglærke 5, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 4, Rødhals 3, Misteldrossel 1, Sangdrossel 3, Vindrossel 9, Sjagger 23, Solsort 4, Gransanger 2, Fuglekonge 2, Musvit 1, Blåmejse 2, Husskade 2, Råge 5, Sortkrage 2, Gråkrage 12, Allike 3, Stær 70, Skovspurv 1, Bogfinke 12, Kvækerfinke 7, Grønirisk 7, Tornirisk 5, Gråsisken 1, Dompap 1, Gulspurv 3 (CBr, JL LB, STE, MWH)

Nordsamsø: Hvid Vipstjert 2, Stær 1 SY (MWH)

Sildeballe: Trane 26 N kl. 17:42 (CEN)

Sælvigbugten: Splitterne 40 (MWH)

Rosenvej, Fogedmarken: Trane 1 N kl. 07:20 (AVW)

Lushavn: Gråand 2, Ederfugl 30+, Tårnfalk 1 (IS)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Stor Flagspætte 4, Rødhals 5, Skovskade 1 (IS)

Have i Pillemark: Knopsvane 3 OF, Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Musvit 2, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1 OF, Bogfinke 2, Stillits 1 (BS)


02.04.2023
Issehoved: Grågås 2, Gråand 6, Rød Glente 1, Rørhøg 1 han, Spurvehøg 4, Strandskade 2, Stor Præstekrave 4, Ringdue 16, Sanglærke 5, Hedelærke 2, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 8, Rødhals 2, Misteldrossel 8, Solsort 2, Musvit 2, Gærdesmutte 2, Husskade 2, Ravn 4, Allike 9, Råge 25, Stær 30, Bogfinke 120, Grønirisk 3, Tornirisk 3, Stillits 10, Gråsisken 17, Gulspurv 2 (CBr, JL, LB, STE, MWH)

Nordsamsø: Hvid Vipstjert 1, Misteldrossel 3, Sangdrossel 8, (MWH)

Sælvigbugten: Splitterne 49 (kl. 08:15 - 32, kl. 12:20 - 17)


Kragemosen: Rørhøg 1 han (JL)

Skovfogedhuset: Trane 5 kl. 17:15 - måske til rast?  (KP)

Vester Kanal: Sangsvane 8, Havørn 1 AD, Rørhøg 1, Ringdue 200+, Hvid Vipstjert 2, Stær 16, Gulspurv 7 (IS)

Lushavn: Tårnfalk 1, Vibe 2 (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1. Stormmåge 3 OF, Ringdue 2, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 1, Musvit 2, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 1, Skovspurv 1, Bogfinke 2 (BS)

Kolby: Tyrkerdue 2, Rødhals 1, Solsort 1, Musvit 3, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Gråkrage 3, Gråspurv 1, Skovspurv 12, Bogfinke 2, Grønirisk 3, Stillits 2, Dompap 1 (NS)

Østerløkken: Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 1, Stillits 3 (MWH)
01.04.2023
Sælvigbugten: Strandskade 2, Splitterne 21 (MWH)

Grusgraven: Troldand 5, Blishøne 4, Musvit 3, Sortmejse 2, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1 (MWH)

Hesselholm: Sølvhejre 1 (MWH)

Besser: Husskade 2 (MWH)

Langemark: Husskade 2 (MWH)

Pillemark: Blå Kærhøg 1 han kl. 12:30 (GK)

Onsbjerg: Silkehale 10 (GK)

Østenlands: Gråand 4, Musvåge 1, Skovsneppe 1, Hættemåge 5, Rødhals 1, Gærdesmutte 1 (IS)

Brundby: Havørn 1 (HM)

Nordby: Rørhøg 1 han, Tårnfalk 1 (JL)


Marts 2023


31.03.2023
Alstrup: Misteldrossel 1 SY, Stær 6 (MWH)

Sælvigbugten/Kanhave: Grågås 55 T, Strandskade 2, Rødben 1, Splitterne 2, Hvid Vipstjert 1 (MWH)

Nordby: Strandskade 2, Engpiber 2, Bomlærke 1 (MWH)

Issehoved: Ederfugl 8, Fløjlsand 12, Sortand 24, Toppet Skallelsuger 2, Skarv 52, Strandskade 2, Stor Præstekrave 2, Ringdue 3, Sanglærke 2, Engpiber 1, Gærdesmutte 1, Rødhals 2, Solsort 5, Musvit 2, Husskade 1, Stær 15 T, Bogfinke 20 N, Stillits 1, Dompap 2 (MWH)

Havet mellem Samsø og Jylland: Sule 5 S (TWH)

Tanderup: Havørn 1 2-3K (HOK)

Vesborggårdvej: Sangsvane 14, Fiskehejre 1, Sanglærke 1 (IS)

Vester Kanal: Gråand 2, Havørn 1 AD, Musvåge 1, Vibe 3, Sjagger 24, Skovskade 1, Gulspurv 2 (IS)

Lushavn: Toppet Skallesluger 3, Strandskade 2 (IS)


30.03.2023
Langør: Grågås 7, Toppet Skallesluger 2, Rødben 1, Storspove 2 (MWH)

Skovfogedhuset: Ringdue 2, Stor Flagspætte 1, Gransanger 2, Musvit 5, Gærdesmutte 1 (MWH)

Alstrup: Vindrossel 1, Bogfinke 70 (MWH)

Hellemosevej: Gråstrubet Lappedykker 4 (MWH)

Østerløkken: Ringdue 2, Stor Flagspætte 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 3, Gransanger 1, Musvit 4, Gærdesmutte 1, Skovskade 1, Råge 2, Skovspurv 10, Bogfinke 4, Grønirisk 2, Gulspurv 3 (MWH)

Torup: Sølvmåge 2, Ringdue 2, Stor Flagspætte 2 (han og hun), Jernspurv 3, Rødhals 1, Solsort 4, Musvit 8+, Blåmejse 4, Stær 3, Gråspurv 10+, Skovspurv 20+, Bogfinke (4 han og 2 hun), Stillits 1, Gulspurv 2 (GEL)

Nordby: Bramgås 350 NV, Stær 100 (JL)

Onsbjerg: Havørn 1 2-3K (HOK)


29.03.2023
Sælvigbugten: Bramgås 24, Strandskade 2 (MWH)

Besser: Gråand 3, Knarand 4, Krikand 2, Blishøne 3 (HOK, MWH)

Barnekold: Grågås 4, Bramgås 130, Mørkbuget Knortegås 1, Gravand 16, Gråand 42, Pibeand 12, Krikand 14, Fiskehejre 1, Sølvhejre 1, Strandskade 4, Klyde 11, Rødben 7, Storspove 55, Hættemåge 170, Stær 7 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Skovsneppe 1, Stor Flagspætte 1, Sangdrossel 2 SY, Skovskade 1 (IS)

Lushavn: Grågås 2, Ederfugl 40+, Toppet Skallesluger 11, Engpiber 3 (IS)


28.03.2023
Besser Rev: Grågås 2, Mørkbuget Knortegås 24, Gravand 2, Skarv 30+ OF, Strandskade 2, Stor Præstekrave 4, Stenvender 23, Rødben 1, Sanglærke 1, Hvid Vipstjert 1, Engpiber 1, Skærpiber 3, Bjergirisk 15, Snespurv 12 (MWH)

Østerfjord: Ederfugl 400+, Hvinand 3 (MWH)

Torup: Spurvehøg 1 han, Sølvmåge 3, Ringdue 2, Stor Flagspætte 1 hun, Jernspurv 2, Rødhals 1, Solsort 8, Musvit 8, Blåmejse 4, Stær 2, Gråspurv 10+, Skovspurv 20+, Bogfinke 4 (3 han + 1 hun), Dompap 1 han, Gulspurv 2 (GEL)

Lushavn: Knopsvane 2, Gravand 2, Gråand 4, Blåmejse 1, Gulspurv 4 (IS)

Nordby: Rørhøg 1 hun, Sangdrossel 3 SY, Gærdesmutte 2 SY, Bomlærke 2 SY (JL)

Hverremosen: Grågås 44, Gravand 2, Gråand 10, Spidsand 1, Krikand 49, Skeand 6, Troldand 7, Gråstrubet Lappedykker 2, Lille Lappedykker 1, Vibe 9, Blishøne 23 (JL)

Nordby Bugt: Fløjlsand 7, Sortand 14 (JL)

Have i Pillemark: Fasan 1, Tyrkerdue 2, Solsort 1, Musvit 1, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Dompap 1 (BS)

Sælvig:
Vandrikse 1, Vindrossel 1 (CBr)


27.03.2023
Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 1, Fiskehejre 1, Grågås 4, Bramgås 125, Gråand 4, Musvåge 2, Spurvehøg 2, Rørhøg 1, Fasan 1, Blishøne 8, Ringdue 8, Stor Flagspætte 1, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 1, Solsort 2, Sangdrossel 7, Gransanger 1, Musvit 2, Blåmejse 1, Gråkrage 6, Råge 2, Allike 3, Skovskade 1, Stær 12, Bogfinke 5, Kvækerfinke 2, Stillits 1, Dompap 2 (CBr)

Hårmark Mose:
Grågås 2, Gråand 2, Knarand 2, Krikand 2, Gråstrubet Lappedykker 2, Lille Lappedykker 1 SY, Strandskade 1 (HOK, MWH)

Sælvig Havn: Hvid Vipstjert 2 (MWH)

Langør Kirke: Silkehejre 1 (MWH)

Grønhoved: Bramgås 250 (MW)

Lillehavet: Mørkbuget Knortegås 4, Gravand 7, Strandskade 1, Rødben 7, Lille Kobbersneppe 3, Storspove 3 (MWH)

Besser Rev: Snespurv 5 (Klaus Andersen)

Hverremosen: Fløjlsand 5, Sortand 14, Stor Præstekrave 3, Bomlærke 2 (JL)

Nordby: Musvit 1, Blåmejse 1, Gråspurv 2, Skovspurv 3, Bogfinke 8, Grønirisk 13, Kernebider 1 (JL)

Torup: Sølvmåge 2, Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 2 - han og hun, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 4, Gærdesmutte 1, Musvit 8, Blåmejse 4, Stær 2, Gråspurv 10+, Skovspurv 20+, Bogfinke 7 - 6 han og 1 hun, Kvækerfinke 1, Stillits 1 (GEL) 

Lushavn: Gråand 2, Toppet Skallesluger 2, Havørn 1 AD, Havørn 1 2-3K, Musvåge 1, Strandskade 2, Stor Flagspætte 1, Hvid Vipstjert 2, Gulspurv 1 (IS)


26.03.2023
Barnekold: Knopsvane 1, Grågås 8, Bramgås 300, Mørkbuget Knortegås 59, Lysbuget Knortegås 1, Gravand 32, Gråand 40, Pibeand 180, Spidsand 8, Krikand 6, Ederfugl 270, Rørhøg 1, Strandskade 4, Rødben 3, Storspove 92, Dobbeltbekkasin 1, Hættemåge 500, Stormmåge 70, Solsort 3 (MWH)

Vesborggårdvej: Havørn 1 2-3K (IS)

Vester Kanal: Havørn 1 AD, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Ringdue 300+ (IS)

Lushavn: Gråand 2, Toppet Skallesluger 5 (IS)

Onsbjerg: Sikehale 15 (HOK)


25.03.2023
Issehoved: Sangsvane 2 R, Bramgås 51 Ø, Ederfugl 19, Fløjlsand 13, Sortand 22, Toppet Skallesluger 11, Skarv 22, Musvåge 5, Spurvehøg 2, Vibe 1, Stor Præstekrave 4, Ringdue 27, Huldue 1, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 5, Hvid Vipstjert 3, Rødhals 8, Misteldrossel 22 T, Sjagger 55 T, Gransanger 3, Musvit 1, Gærdesmutte 2, Husskade 1, Råge 3, Allike 28, Stær 23, Bogfinke 90, Kvækerfinke 1, Gulspurv 1 (CBr, JL, MWH)

Nordby: Sangsvane 10 OF, Rød Glente 2 (JL)

Østerløkken: Rød Glente 1, Musvåge 1 (MWH)

Vesborg: Knopsvane 1, Gråand 2, Troldand 16, Ederfugl 40+, Fiskehejre 4, Rød Glente 1, Musvåge 1, Strandskade 2 (IS)

Onsbjerg: Hvid Vipstjert 1 (HOK)


24.03.2023
Hesselholm: Silkehejre 2, Rørhøg 2, Musvåge 1 (MWH)

Brattingsborg: Rørhøg 1 (HOK)

Torup: Blisgås 40 (EM)

Nordby: Bogfinke 50, Kvækerfinke 1 (MWH)

Østerløkken: Spurvehøg 1, Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 1, Gransanger 1, Gulspurv 2 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Stor Flagspætte 1, Træløber 1, Gærdesmutte 1, Ravn 2 OF (IS)

Hverremosen: Blisgås 12, Grågås 22, Stor Præstekrave 2 (JL)


23.03.2023
Sælvig: Rørhøg 1 han (CBr)

Langdalen: Havørn 2 (JL)

Brundby: Havørn 1 (AVW)

Skovfogedhuset: Havørn 1 AD OF, Ringdue 5 OF, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 2, Gransanger 3, Musvit 5, Sortmejse 1, Blåmejse 4, Gærdesmutte 1, Bogfinke 2, Grønsisken 12 (MWH)

Hesselholm: Gravand 8, Fiskehejre 2, Silkehejre 1, Vandrefalk 1, Vibe 3 (MWH)

Have i Pillemark: Stormmåge 1 OF, Tyrkerdue 1, Solsort 1, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Skovspurv 3, Bogfinke 1 (BS)


22.03.2023
Langør: Gravand 6, Pibeand 18, Strandskade 2, Storspove 7, Stær 15, Gulspurv 8 (MWH)

Hverremosen: Vibe 18 (JL)

Nordby Bugt: Grågås 4, Ederfugl 800, Sortand 25, Toppet Skallesluger 12, Gråstrubet Lappedykker 5, Strandskade 2, Stor Præstekrave 2 (JL)

Nordby: Spurvehøg 1, Ringdue 5, Tyrkerdue 6, Rødhals 1, Sangdrossel 1, Solsort 8, Gærdesmutte 1, Gråspurv 4, Skovspurv 8, Bomlærke 2 (JL)

Draget, Besser Rev: Bramgås 2, Strandskade 2, Hvid Vipstjert 1, Bjergirisk 1 (JH)

Vester Kanal: Gråand 2, Havørn 1 AD (IS)

Lushavn: Gråand 2, Tårnfalk 1, Strandskade 2 (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 3 OF, Ringdue 2, Solsort 2, Musvit 4, Gråkrage 3, Skovspurv 2, Bogfinke 1 (BS)


21.03.2023
Hellemosevej, Toftebjerg: Gråstrubet Lappedykker 4 - 2 par (MWH)

Hesselholm: Gravand 2, Fiskehejre 1, Sølvhejre 1, Silkehejre 1 (MWH)

Skovfogedhus/Fårefolden: Bramgås 70 Of, Musvåge 1, Solsort 1, Gransanger 2, Musvit 4, Gærdesmutte 2, Bogfinke 2 (MWH)

Hårmark Mark: Stær 16 (HR)

Østerby: Jernspurv 1, Rødhals 1, Musvit 4, Blåmejse 4, Allike 3, Bogfinke 3, Stillits 8 (JH)


20.03.2023
Issehoved: Sangsvane 42 N, Grågås 6 T, Bramgås 18 Ø, Ederfugl 8, Sortand 63, Fløjlsand 15, Skarv 23, Strandskade 3, Stor Præstekrave 3, Spurvehøg 1, Ringdue 2, Sanglærke 9, Hedelærke 1, Hvid Vipstjert 5, Solsort 1, Stær 24, Gulspurv 2 (CBr, JL, MWH)

Barnekold: Knopsvane 2, Grågås 54, Bramgås 800, Lysbuget Knortegås 3, Gravand 18, Gråand 75, Pibeand 20, Krikand 8, Strandskade 8, Klyde 16, Vibe 1, Storspove 40, Svartbag 2, Sildemåge 1, Hættemåge 200, Engpiber 5, Bogfinke 4 (OBV, MWH)

Vester Kanal, Brattingsborg: Sangsvane 21, Grågås 3, Havørn 1 AD, Musvåge 1, Ringdue 250+, Sanglærke 3, Stær 19 OF, Gulspurv 2 (IS)

Lushavn: Gråand 2, Ederfugl 2 (IS)


19.03.2023
Toftebjerg/Hellemosevej: Troldand 3, Taffeland 2, Lille Skallesluger 2 - han og hun, Gråstrubet Lappedykker 2 (HOK, MWH)

Sælvigbugten: Strandskade 2, Stor Præstekrave 1, Splitterne 3 (MWH)

Nordsamsø: Sanglærke 3, Rødhals 1, Misteldrossel 3 (MWH)

Østerløkken: Sangsvane 3 OF, Ringdue 2, Stor Flagspætte 3, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 4, Gransanger 1, Musvit 4, Skovspurv 8, Bogfinke 8, Grønirisk 4, Gulspurv 1 (MWH)

Nordby: Musvåge 1 N, Sangdrossel 1 SY, Gærdesmutte 1, Bomlærke 1 (JL)

Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Spurvehøg 1, Skovsneppe 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Gærdesmutte 1 (IS)

Lushavn/Lushage: Knopsvane 2, Grågås 2, Sortand 12, Fiskehejre 1, Strandskade 2, Hvid Vipstjert 1, Engpiber 5 (IS)

Sælvig: Hvid Vipstjert 2 (CBr)

18.03.2023
Barnekold: Knopsvane 7, Sangsvane 16, Grågås 10, Blisgås 1 OF, Bramgås 90 R + 150 OF, Gravand 23, Gråand 110, Spidsand 4, Pibeand 23, Hvinand 115, Stor Skallesluger 2, Fiskehejre 2, Strandskade 10, Klyde 2, Vibe 7, Alm. Ryle 23, Huldue 12, Bogfinke 30 (JL, MWH)

Langør: Sangsvane 30 (JL)

Mårup Skov: Rød Glente 1, Musvåge 1 (JL)

Hesselholm: Gravand 2, Silkehejre 2, Vibe 2 (JL)

Vesborg: Knopsvane 4, Grågås 16 OF, Gravand 2, Gråand 2, Troldand 25+, Toppet Skallesluger 2, Fiskehejre 1, Rød Glente 1 OF, Blishøne 2, Rødhals 1, Grønirisk 3 (IS)


17.03.2023
Stenskov: Sanglærke 2, Engpiber 5 (MWH)

Brokold og Eskeholm: Grågås 4, Mørkbuget Knortegås 16, Gravand 17, Gråand 70, Pibeand 4, Ederfugl 50, Hvinand 40, Stor Skallesluger 1, Fiskehejre 1, Skarv 8 OF, Strandskade 8, Strandhjejle 1, Vibe 1, Storspove 14, Hættemåge 140, Stormmåge 30, Sanglærke 1, Engpiber 3 (MWH)


16.03.2023
Langør: Stor Skallesluger 5, Toppet Skallesluger 10, Ederfugl 40, Islandsk Rødben 1 (MWH)

Langør Kirke: Fiskehejre 1, Silkehejre 1 (MWH)

Hårmark: Trane 7 N kl. 14:30 (AVW)

Østenlands: Knopsvane 2, Sangsvane 40+, Musvåge 1, Blishøne 2, Sanglærke 2 (IS)

Lushage: Gråand 2, Sortand 25+, Havørn 1 AD, Dværgfalk 1 (IS)

Brattingsborg Skov: Grågås 30+ OF, Rødhals 1, Halemejse 1, Blåmejse 1, Gærdesmutte 2, Skovskade 1 (IS)


15.03.2023
Naturskolen: Strandskade 2, Islandsk Rødben 1, Storspove 2 (MWH)

Grønhoved: Grågås 4, Mørkbuget Knortegås 1, Pibeand 70 (MWH)

Hesselholm: Silkehejre 2 (MWH)

Skovfogedhus/Fårefolden: Rødhals 2, Solsort 1, Musvit 4, Blåmejse 2, Bogfinke 4 (MWH)

Tranemosen: Knopsvane 2 (AVW)

Mårup Østerstrand: Ederfugl 300, Fløjlsand 2, Sortand 8, Stor Præstekrave 2 (JL)

Hverremosen: Troldand 4, Blishøne 4 (JL)

Sælvig: Musvåge 1, Stor Skallesluger 2, Stær 1 (CBr)


14.03.2023
Barnekold: Knopsvane 2, Grågås 30, Bramgås 3.000, Mørkbuget Knortegås 39, Lysbuget Knortegås 1, Gravand 38, Gråand 80, Spidsand 1, Pibeand 110, Krikand 4, Ederfugl 40, Hvinand 8, Fiskehejre 2, Sølvhejre 1, Havørn 1 JUV, Strandskade 9, Klyde 4, Vibe 14, Islandsk Rødben 1, Storspove 18, Sanglærke 3 (MWH)

Østerløkken: Bomlærke 3 (MWH)

Nordby: Knopsvane 2, Vibe 22, Sanglærke 2 (JL)

Rosenvej, Fogedmarken: Skovsneppe 1 (AVW)


13.03.2023
Lillehavet, Langør: Gravand 6, Gråand 8, Strandskade 1, Vibe 2, Islandsk Rødben 4, Storspove 7 (MWH)

Langør: Stor Skallesluger 1, Toppet Skallesluger 3 (MWH)

Hesselholm: Gravand 22, Fiskehejre 3, Sølvhejre 1, Silkehejre 1, Storspove 5 (MWH)

Lushavn: Havørn 1 AD, Sjagger 2, Skovskade 2 (IS)


12.03.2023
Sælvig: Vandrikse 1 (CBr)

Naturskolen: Grågås 16, Bramgås 32, Pibeand 18 (MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 3, Sølvhejre 1, Silkehejre 1, Musvåge 1 T, Misteldrossel 1 (MWH)

Kanhave: Grågås 4, Bramgås 140, Strandskade 2 (MWH)

Østerløkken: Bramgås 1600 OF, Sjagger 12 (MWH)

Have i Pillemark: Ringdue 3, Solsort 4, Musvit 3, Blåmejse 1, Gråkrage 2, Skovspurv 3, Bogfinke 2, Gulspurv 2 (BS)

Nordby: Grågås 42, Canadagås 1, Tårnfalk 1, Vibe 19, Stormmåge 8, Hættemåge 2, Råge 3, Allike 5, Bomlærke 3 (JL)

Langdalen: Musvåge 2, Stillits 25 (JL)

Brattingsborg Skov: Gråand 6, Musvåge 1, Skovsneppe 1, Stor Flagspætte 3, Rødhals 2 (IS)

Østenlands: Knopsvane 12, Sangsvane 35+, Gråand 4, Musvåge 1, Blishøne 2, Sjagger 11 (IS)

Langør: Toppet Skallesluger 1 (AKS)


11.03.2023
Besser: Havørn 1 OF (JL)

Alstrup: Rød Glente 1 OF (JL)

Hesselholm: Bramgås 800, Fiskehejre 5, Sølvhejre 1, Silkehejre 1 (JL)

Nordby: Spurvehøg 1, Gærdesmutte 1 (JL)

Farvandet mellem Nordsamsø og Tunø: Fløjlsand 18, Sortand 5 (MWH)

Østerløkken: Grågås 70, Sjagger 15 (MWH)

Have i Pillemark: Stormmåge 8, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, rødhals 1, Solsort 3, Musvit 1, Gråkrage 2, Skovspurv 6, Bogfinke 1, Grønirisk 1 (BS)


10.03.2023
Sandholm (pløjning af mark): Vibe 11, Hjejle 5, Måger (Sølvmåge, Stormmåge og Hættemåge) 800 - 1000, Allike 50 (MWH)

Hesselholm: Gravand 2, Fiskehejre 3, Sølvhejre 1, Silkehejre 2, Misteldrossel 1 (MWH)

Lillehavet: Gravand 2, Strandskade 8, Islandsk Rødben 4, Storspove 8 (MWH)

Vesborggårdvej: Sangsvane 14, Havørn 1 OF, Gulspurv 9 (IS)

Vester Kanal: Grågås 6, Musvåge 3, Sanglærke 1 SY (IS)

Lushavn: Gråand 2, Hvinand 1, Strandskade 2, Vibe 7 (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Rødhals 1, Solsort 1, Musvit 1, Blåmejse 1, Gråkrage 1,Skovspurv 1, Bogfinke 1Gulspurv 2 (BS)

Ballen Færgehavn: Strandskade 2 (MWH)


09.03.2023
Sælvig: Fiskehejre 2, Grågås 14, Bramgås 135, Gråand 4, Musvåge 2, Blishøne 8, Strandskade 2, Skovsneppe 1, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 1, Ringdue 6, Gærdesmutte 1, Solsort 2, Rødhals 1, Musvit 2, Blåmejse 4, Allike 1, Råge 2, Gråkrage 4, Ravn 1, Skovskade 1, Stær 1, Bogfinke 3, Kvækerfinke 2, Grønirisk 2, Dompap 2 (CBr)

Kanhave/Sælvigbugten:
Grågås 4, Strandskade 1, Vibe 2, Sanglærke 2, Rødhals 2, Sangdrossel 1, Sjagger 20 (MWH) 

Mårup Østerstrand: Ederfugl 35, Toppet Skallesluger 2, Strandskade 2, Stor Præstekrave 2, Stær 2, Grønirisk 4, Gulspurv 2 (JL)

Præstemarksvej, Nordby: Bomlærke 1 (JL)

Langdalen: Skovsneppe 2 (AVW)


08.03.2023
Draget, Besser Rev og Østerfjord: Grågås 40, Gravand 16, Gråand 45, Spidsand 2, Pibeand 10, Ederfugl 50, Hvinand 40, Spurvehøg 1, Strandskade 15, Stor Præstekrave 2 (MWH)

Hjortholm: Bramgås 2000, Mørkbuget Knortegås 8 (MWH)

Yderste Holm: Mørkbuget Knortegås 2 R + ca. 200 (indtrækkende fra ), Grågås 4, Gravand 2, Ederfugl 620, Hvinand 50, Strandskade 10, Hjejle 30, Islandsk Ryle 1, Alm. Ryle 80, Islandsk Rødben 8, Lille Kobbersneppe 8, Spættet Sæl 44 (MWH)

Lillehavet: Strandskade 2, Islandsk Rødben 2, Storspove 4 (MWH)

Kirkebugten: Silkehejre 1 (MWH)

Vesborg: Sangsvane 6 OF, Troldand 48, Toppet Skallesluger 5, Musvåge 1, Strandskade 2, Blishøne 2, Rødhals 1, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1 (IS)


07.03.2023
Kirkebugten: Grågås 40, Bramgås 2.500, Svartbag 1 (MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 2, Silkehejre 1, Havørn 1 OF (MWH)

Kanhave: Misteldrossel 1 (MWH)


06.03.2023
Sælvigbugten: Strandskade 2, Stor Præstekrave 1 (MWH)

Kanhave: Misteldrossel 1 (MWH)

Hesselholm: Bramgås 70 OF, Fiskehejre 1, Silkehejre 2 (MWH)

Armhoved: Grågås 50, Bramgås 1500 (MWH)

Nordby Bugt: Fløjlsand 24, Sortand 8, Gulspurv 5 (JL)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Rødhals 1, Solsort 3, Blåmejse 1, Skovspurv 1, Bogfinke 1 (BS)

Brattingsborg/Østenlands: Knopsvane 2, Sangsvane 40+, Grågås 20+, Gråand 14, Hvinand 2, Toppet Skallesluger 2, Musvåge 7, Blishøne 2, Ravn 3 (IS) 

Østerløkken: Jernspurv 1, Rødhals 1, Dompap 1, Gulspurv 1 (MWH)


05.03.2023
Issehoved: Grågås 4 N, Ederfugl 20, Sortand 30, Fløjlsand 4, Sanglærke 2, Ravn 1, Gulspurv 1 (CBr, HHA, MWH)

Kanhave: Misteldrossel 1 (MWH)

Besser: Blåmejse 1 (MWH)

Onsbjerg: Vibe 8 OF (HOK)

Sælvigbugten/Bjelkerenden: Agerhøne 2, Tårnfalk 1 (HOK)

Lushage: Grågås 4, Gråand 7, Ederfugl 40+, Stor Flagspætte  1, Skærpiber 1, Ravn 1 OF (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Solsort 4, Musvit 1, Gråkrage 2, Skovspurv 4, Bogfinke 1, Gulspurv 4 (BS)
 
 


04.03.2023
Grusgraven: Troldand 17, Lille Lappedykker 1 SY, Blishøne 4, Fuglekonge 4 (MWH)

Kirkebugten: Silkehejre 1 (MWH)

Kanhave: Misteldrossel 1 (MWH)

Toftebjerg: Havørn 1 OF, Bramgås 2000 (MWH)

Langemark: Tårnfalk 1 (MWH)

Brattingsborg: Sortand 5, Havørn 1 AD, Musvåge 1, Strandskade 2 (IS)


03.03.2023
Barnekold: Knopsvane 2, Grågås 90, Blisgås 1, Bramgås 800, Mørkbuget Knortegås 96, Gravand 16, Gråand 140, Pibeand 4, Ederfugl 50, Hvinand 60, Toppet Skallesluger 4, Fiskehejre 5, Strandskade 7, Vibe 39, Lille Kobbersneppe 1, Storspove 60, Svartbag 1, Stormmåge 4, Hættemåge 140, Sanglærke 1, Solsort 1, Ravn 1 (MWH)

Lushavn/Vester Kanal: Sangsvane 51, Strandskade 1, Allike 50+ (IS)

Vesborggårdvej: Musvåge 1 (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Solsort 2, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Bogfinke 2 (BS)


02.03.2023
Alstrup: Grågås 50, Bramgås 2.000 (MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 2, Silkehejre 1, Misteldrossel 1 (MWH)

Skovfogedhuset/Fårefolden: Bramgås 80 OF, Ringdue 2, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 3, Musvit 3, Sortmejse 2, Blåmejse 2, Bogfinke 2 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 5, Stor Flagspætte 4, Halemejse 1, Gærdesmutte 1, Skovskade 1 (IS)

Ørnslund: Rødhals 1, Musvit 12, Blåmejse 5 (IS)

Østenlands: Knopsvane 4, Grågås 30+, Blishøne 4 (IS)

Langdalen: Ravn 1 (HHA)

Sælvig: Gråstrubet Lappedykker 2, Grågås 15, Bramgås 5, Canadagås 1, Musvåge 1, Blishøne 8, Skovskade 2, Husskade 1 (CBr)


01.03.2023
Issehoved: Ederfugl 18, Sortand 17, Fløjlsand 5, Ringdue 5, Sanglærke 5, Rødhals 1, Misteldrossel 1, Sjagger 26, Solsort 2, Musvit 1, Blåmejse 4, Husskade 1, Stær 2, Gulspurv 1 (CBr, JL, MWH)

Kragemosen: Grågås 40+, Bramgås 70 (MWH)

Nordby: Sanglærke 25 (JL, MWH)

Kanhave: Bramgås 8 (MWH)

Toftebjerg: Slørugle 1 (MWH)

Besser: Gulspurv 1 (MWH)

Vesborg: Grågås 9 OF, Gråand 4, Troldand 11,Fiskehejre 4, Dompap 2 (IS)
Februar 202328.02.2023
Barnekold: Grågås 8, Blisgås 1 R + 25 OF, Bramgås 3.500, Mørkbuget Knortegås 7, Gravand 8, Gråand 75, Spidsand 2, Pibeand 12, Hvinand 24, Toppet Skallesluger 2, Sølvhejre 1, Musvåge 1, Strandskade 4, Vibe 12, Storspove 51, Svartbag 2, Sanglærke 1, Skovskade 1, Stær 1 (CBr, JL, HHA, MWH) 

Rosenvej: Solsort 1 SY (AVW)

Pillemark -Tranebjerg: Sanglærke 1 SY (AVW)

Anemonevej: Jernspurv 1 SY (HHA)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Ringdue 1, Solsort 4, Musvit 1, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Skovspurv 4, Bogfinke 1, Grønirisk 1 (BS)

Lushavn: Havørn 1 AD, Strandskade 1, Stor Præstekrave 1, Stor Flagspætte 3 (IS)

Nordby: Grågås 25, Vibe 9, Ringdue 2, Tyrkerdue 5, Solsort 8 - 1 SY, Musvit 4, Gråspurv 6, Bogfinke 4, Grønirisk 10, Bomlærke 1 (JL)

Langør: Ederfugl 24, Hvinand 8, Fiskehejre 5, Silkehejre 1, Spættet Sæl 39 (JL)

Vandstedet: Ederfugl 16, Sortand 5, Fløjlsand 2, Stor Skallesluger 2(JL)


27.02.2023
Bolbro Sand + Østerfjord: Grågås 2, Mørkbuget Knortegås 10, Gravand 17, Gråand 22, Pibeand 2, Ederfugl 90, Hvinand 75, Toppet Skallesluger 16, Vandrefalk 1, Strandskade 10, Hjejle 10, Stor Præstekrave 2, Storspove 8, Engpiber 1, Gulspurv 2 (MWH)

Østerløkken: Blisgås 120 OF (MWH)

Rosenvej, Fogedmarken: Trane 2 N kl.16:15, Skovhornugle 1 (AVW)

Toftebjerg: Slørugle 1 (HHA)

Besser Rev: Tårnfalk 1, Storspove 2, Grønirisk 2 (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 1 OF, Solsort 1, Musvit 1 SY, Gråkrage 1, Bogfinke 1 SY (BS)


Sælvig: Fiskehejre 2, Grågås 65, Gråand 5, Blishøne 6, Stor Flagspætte 1, Skovskade 2, Bogfinke 5, Kvækerfinke 2, Grønirisk 2, Dompap 2 (CBr)


26.02.2023
Alstrup: Havørn 1, Gråspurv 12, Skovspurv 10 (MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 3, Sølvhejre 1, Silkehejre 1 (MWH)

Østerløkken: Ringdue 2, Rødhals 2, Solsort 4, Musvit 4, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Skovskade 1, Gråkrage 5, Bogfinke 4, Grønirisk 8, Dompap 1 (MWH)

Nordby: Sangsvane 3, Knopsvane 2, Grågås 35, Bramgås 2400, Havørn 3, Sanglærke 8 (JL)

Have i Pillemark: Stormmåge 2 OF, Ringdue 1 SY, Solsort 1, Musvit 2, Blåmejse 1, Gråkrage 2 OF, Dompap 3 - 2 han + 1 hun (BS)

Lushavn: Ederfugl 7, Sortand 10 (BS)

Søen v. Jettehøj: Knopsvane 2, Blishøne 2 (BS)


25.02.2023
Langør Kirke: Sølvhejre 1, Silkehejre 1 (MWH)

Hesselholm: Gravand 43, Sølvhejre 1, Storspove 38 (MWH)

Onsbjerg: Vibe 5 OF (HOK)

Hårdmark Mark: Vibe 9 (HS)

Sælvig: Silkehale 8 (CBr)


24.02.2023
Yderste Holm: Grågås 4, Bramgås 40 OF, Mørkbuget Knortegås 6, Gravand 4, Gråand 12, Pibeand 2, Ederfugl 30, Hvinand 18, Stor Skallesluger 1, Toppet Skallesluger 8, Skarv 4, Strandskade 34, Strandhjejle 4, Hjejle 30, Stor Præstekrave 1, Alm. Ryle 14, Islandsk Rødben 12, Lille Kobbersneppe 4, Storspove 64 (MWH)

Hesselholm: Sølvhejre 1, Silkehejre 2 (MWH)

Toftebjerg: Slørugle 1 (MWH)

Onsbjerg: Silkehale 8 (HOK)

Torup: Sølvmåge 2, Ringdue 2, Stor Flagspætte 3 - 1 han + 3 hun, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 8 - 4 han + 4 hun, Musvit 10, Blåmejse 8, Gråspurv 16 - 8 han + 8 hun, Skovspurv 40+, Bogfinke 6 - 3 han + 3 hun, Grønirisk 2, Dompap 4 - 2 han + 2 hun, Gulspurv 1 (GEL)

Kolby: Skarv 1, Ringdue 1, Tyrkerdue 2, Rødhals 1, Solsort 1. Musvit 3, Blåmejse 2, Gråkrage 2, Skovspurv 20, Bogfinke 3, Dompap 2 (NS)


23.02.2023
Toftebjerg: Troldand 9, Slørugle 1 (MWH, CBr)

Alstrup: Gråspurv 15 (MWH)

Langør: Mørkbuget Knortegås 3 (MWH)

Kanhave: Vibe 1 (MWH)

Hesselholm: Sølvhejre 2, Silkehejre 2 (MWH)

Mårup Østerstrand: Stor Præstekrave 2 (JL)

Østerløkken: Silkehale 40 (MWH)

Have i Pillemark: Fasan 1, Stormmåge 3 OF, Ringdue 1, Tyrkerdue 2, Solsort 4, Musvit 1, Gråkrage 1 OF, Bogfinke 1 SY (BS)

Sælvig:
Bramgås 150, Grågås 15, Stor Flagspætte 1, Dompap 3 (CBr)


22.02.2023
Østerløkken: Spurvehøg 1, Stor Flagspætte 1, Silkehale 75 - 2 flokke. Den første flok dukkede op kl. 10.15 med godt 25 fugle, den anden flok på 50 fugle var her ved 15.30 tiden. Silkehalerne fouragerede på misteltenens bær.

Stenskov: Sanglærke 12 R (MWH)

Toftebjerg: Bramgås 3000 (MWH)

Grusgraven: Bramgås 310 OF/N, Gråand 4, Troldand 12, Blishøne 3, Fuglekonge 20, Musvit 2, Blåmejse 4 (MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 4, Sølvhejre 2, Silkehejre 2, Musvåge 1 (MWH)

Nordby Bugt: Ederfugl 25, Toppet Skallesluger 16, Gråstrubet Lappedykker 8 (JL)

Vester Kanal: Sangsvane 31, Havørn 1 AD, Musvåge 1 (IS)

Lushavn: Gråand 5, Hvinand 2, Fiskehejre 1, Havørn 1 AD, Strandskade 1, Stor Flagspætte 1 (IS)

Sælvig: Fiskehejre 2, Knopsvane 2, Grågås 65, Bramgås 50, Gråand 9, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Blishøne 6, Skovsneppe 2, Tyrkerdue 1, Ringdue 5, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 6, Gærdesmutte 1, Solsort 2, Musvit 4, Blåmejse 2, Gråkrage 4, Råge 2, Husskade 1, Bogfinke 15, Kvækerfinke 2, Grønirisk 2, Stillits 2, Dompap 4 (CBr)   

21.02.2023
Skovfogedhuset/Fårefolden: Rødhals 1, Solsort 5, Musvit 5, Blåmejse 2, Gærdesmutte 2, Bogfinke 4 (MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 8, Sølvhejre 2, Silkehejre 2 (MWH)

Toftebjerg: Grågås 150, Bramgås 3500 (MWH)

Alstrup: Tyrkerdue 4, Solsort 4, Gråspurv 10, Skovspurv 8 (MWH)

Østenlands: Sangsvane 50+, Sortand 19, Hvinand 2, Troldand 2, Musvåge 1 (IS)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Skovskade 2 (IS)


20.03.2023
Langør: Ederfugl 50, Hvinand 20, Toppet Skallesluger 4 (MWH)

Hesselholm: Gravand 31, Fiskehejre 12, Sølvhejre 2, Silkehejre 2, Storspove 3 (MWH)

Kanhave: Knopsvane 2 (MWH)

Brattingsborg Skov: Knopsvane 2, Musvåge 1, Dompap 1 (IS)

Lushavn: Sortand 13 (IS)

Vester Kanal, Brattingsborg: Sangsvane 250+, Grågås 32 OF, Havørn 2 AD (IS)


19.02.2023
Sælvig: Fiskehejre 3, Grågås 50, Knopsvane 2, Spurvehøg 2, Isfugl 1, Skovskade 2, Dompap 3 (CBr)

Barnekold: Knopsvane 3, Grågås 3, Bramgås 28 OF, Mørkbuget Knortegås 89, Gravand 74, Gråand 275, Pibeand 60, Ederfugl 40, Fiskehejre 1, Strandskade 11, Storspove 28, Svartbag 2, Hættemåge 90, Sanglærke 1, Blåmejse 3, Gråkrage 4, Grønsisken 10 (AT, MWH)

Sildeballe: Sanglærke 4 (MWH)

Tranebjerg: Grågås 200, Blisgås 2, Bramgås 1 (MWH)

Kolby: Musvåge 1, Skovskade 1, Skovspurv 4 (IS)

Vesborg: Knopsvane 3, Sangsvane 80+, Grågås 30+, Sortand 4, Troldand 5, Ederfugl 10+, Fiskehejre 1, Havørn 1, Musvåge 1, Strandskade 1 (IS)

Kolby Kås havn: Ederfugl 3, Strandskade 1, Tejst 1 (IS)


18.02.2023
Issehoved: Ederfugl 11, Fløjlsand 24, Sortand 150, Hvinand 1, Toppet Skallesluger 2, Skarv 4, Alk 2 V, Sanglærke 7 N + 1 R (MWH)

Nordby: Sanglærke 1 SY (JL)

Nordby: Blisgås 1, Grågås 35, Bramgås 470, Fjeldvåge 1, Sanglærke 200 (AT)

Hesselholm: Gravand 28, Fiskehejre 6, Sølvhejre 2, Silkehejre 1, Misteldrossel 1, Solsort 1 (MWH)

Vesborggårdvej: Sangsvane 70+, Blisgås 10, Grågås 20+, Canadagås 3,  Bramgås 300+ (IS)

Vester Kanal: Sangsvane 29, Havørn 2 AD, Musvåge 2 (IS)

Lushavn - Vesborg: Ederfugl 30+, Sortand 14, Hvinand 19, Musvåge 1, Strandskade 1 (IS)

Brattingsborg: Musvåge 1 (IS)

Ørby: Spurvehøg 1 (IS)

Østerløkken: Blisgås 4, Grågås 24, Bramgås 980 (MWH)


17.02.2023
Sælvig: Musvåge 1, Isfugl 1, Ravn 2, Dompap 2 (CBr)

Lillehavet, Langør: Pibeand 15, Strandskade 2, Storspove 3 (MWH)

Hesselholm: Gravand 8, Fiskehejre 8, Sølvhejre 1, Silkehejre 1 (MWH)

Kirkebugten: Sølvhejre 1 (MWH)

Tranebjerg: Grågås 65, Blisgås 81 (MWH)


16.02.2023
Lillehavet, Langør: Gravand 2, Storspove 2, Sanglærke 2 (PW, MWH)

Hesselholm: Grågås 80, Bramgås 300 OF + 15 R, Gråand 2, Pibeand 6, Krikand 2, Fiskehejre 10, Sølvhejre 2, Silkehejre 1, Storspove 6, Ringdue 330 T/R, Misteldrossel 1 (PW, MWH)

Brattingsborg Skov: Spurvehøg 1, Stor Flagspætte 2, Gærdesmutte 1 (IS)

Lushage: Ederfugl 12, Toppet Skallesluger 2, Fiskehejre 1, Skærpiber 2 (IS)

Østerløkken: Skovsneppe 1 (MWH)

Sælvig: Isfugl 1 (CBr)


15.02.2023
Lillehavet, Langør: Grågås 80, Bramgås 70, Gravand 5, Gråand 4, Spurvehøg 1, Islandsk Rødben 1, Storspove 8 (PW, MWH)

Langør Kirke: Sølvhejre 1, Silkehejre 1 (PW, MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 9, Sølvhejre 1, Silkehejre 1 (PW, MWH)


14.02.2023
Øster Hedekrog: Ederfugl 30, Fløjlsand 62, Sortand 24, Hvinand 5, Toppet Skallesluger 30, Skarv 2, Toppet Lappedykker 1, Gråstrubet Lappedykker 17 (MWH)

Mårup Østerstrand: Ederfugl 830, Fløjlsand 82, Sortand 50, Havlit 2, Toppet Skallesluger 46, Gråstrubet Lappedykker 34, Alk 12 N (MIJ)

Mårup sommerhusområde: Spurvehøg 1, Tyrkerdue 3, Stor Flagspætte 1, Jernspurv 1, Fuglekonge 2, Musvit 6, Grønsisken 4, Stillits 8 (MIJ)

Langør, Naturskolen: Silkehale 44 (MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 2, Sølvhejre 1, Silkehejre 1, Misteldrossel 1 (MWH)

Lushavn: Toppet Skallesluger 2, Strandskade 1 OF (IS)

Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Gærdesmutte 1 (IS)

Ørby: Husskade 1 (IS)

Kolby: Ringdue 1, Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 1, Solsort 2, Musvit 4, Blåmejse 3, Gråkrage 1, Gråspurv 2, Skovspurv 40, Stillits 2, Dompap 2 (NS) 


13.02.2023
Sælvig: Fiskehejre 3, Knopsvane 2, Grågås 28, Bramgås 900, Gråand 2, Blishøne 4, Ravn 2 (CBr)

Stavns Made: Bramgås 2400 (MWH)

Egholm: Gravand 13, Gråand 32, Pibeand 12, Silkehejre 1 (MWH)

Grønhoved: Mørkbuget Knortegås 28, Pibeand 2, Strandskade 2 (MWH)

Hesselholm: Grågås 44, Bramgås 5 R + 130 OF, Pibeand 14, Fiskehejre 7, Sølvhejre 2, Silkehejre 1, Vandrefalk 1, Storspove 3 (MWH)

Kolderne: Skarv 400, Svartbag 2 (MWH)

Mårup Østerstrand: Fløjlsand 68, Sortand 40, Toppet Skallesluger 12, Gråstrubet Lappedykker 7, Rødstrubet Lom 1, Alk 2 N (MIJ)

Langør + Stavns Fjord: Agerhøne 1 (trafikdræbt v. Langør Kirke), Mørkbuget Knortegås 38, Pibeand 220, Spidsand 6, Gråand 60, Hvinand 50, Toppet Skallesluger 16, Rødben 2 (MIJ)

Hesselholm:  Sølvhejre 2, Silkehejre 1, Fiskehejre 5, Musvåge 2, Ringdue T (MIJ)

Flyvepladsen: Ravn 2 (MIJ)

Ballen Færgehavn: Skarv 288, Skærpiber 1 (MIJ)

Østenlands: Sangsvane 33, Bramgås 70+ OF, Sortand 4, Lille Lappedykker 1, Musvåge 5, Stor Flagspætte 2, Skovskade 1 (IS)

Ørby: Gråspurv 6 (IS)

Alstrup: Gråspurv 8, Skovspurv 10 (MWH)

Østerløkken: Bramgås 140 OF (MWH)


12.02.2023
Yderste Holm: Ederfugl 300, Hvinand 30, Toppet Skallesluger 8, Strandskade 38, Hjejle 10, Islandsk Ryle 7, Alm. Ryle 42, Stenvender 1, Islandsk Rødben 2, Storspove 4 (MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 5, Sølvhejre 2, Silkehejre 2 (MIJ, MWH)

Langør + Stavns Fjord: Mørkbuget Knortegås 26, Gravand 26, Spidsand 18, Gråand 140, Pibeand 380, Hvinand 48, Toppet Skallesluger 6, Fiskehejre 8, Sanglærke 8 (MIJ)

Ballebjerg: Blisgås 12, Fløjlsand 12, Sortand 60, Alk 2 (MIJ)

Mårup Østerstrand: Fløjlsand 60, Sortand 40, Hvinand 8, Toppet Skallesluger 14, Gråstrubet Lappedykker 6 (MIJ)

Issehoved: Sanglærke 15 (AMJ)

Kolby: Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Rødhals 1, Solsort 1, Musvit 3, Blåmejse 1, Skovskade 1, Skovspurv 30, Bogfinke 15, Gulspurv 2 (NS)

Sælvigbugten: Tårnfalk 1 (MWH)


11.02.2023
Brattingsborg Skov: Ringdue 2, Musvit 5, Ravn 2 (MWH)

Lushage: Ederfugl 30, Sortand 8, Sjagger 140 (MWH)

Lushavn - Vesborg: Havørn 2, Musvåge 1 (IS)

Vesborg: Sangsvane 70+ (IS)

Vesborggårdvej: Gulspurv 22 (IS)

Nordby: Havørn 2-3K 1 (JL)

Strand v. Ballebjerg: Fløjlsand 16 R, Alk 1 R (MIJ, Esbjerg)

Mårup Østerstrand: Fløjlsand 57 R, Sortand 10 R, Toppet Skallesluger 6 R (MIJ)

Mårup sommerhus område: Grågås 180, Bramgås 520, Halemejse 2 (MIJ)

Langør Havn: Lille Lappedykker 1 (MIJ)

Mårup havn: Toppet Skallesluger 2, Lille Lappedykker 1 (MIJ)


10.02.2023
Kragemosen: Grågås 12, Gråand 12, Vandrefalk 1, Ringdue 2, Sanglærke 1, Engpiber 1 (MWH)

Østerhede: Tårnfalk 1 (MWH)

Østerby: Sangsvane 52, Grågås 240 (MWH)


09.02.2023
Lillehavet/Langør: Gravand 3, Gråand 18, Pibeand 2, Strandskade 7, Islandsk Rødben 1, Storspove 11 (MWH)

Langør Havn: Bramgås 2 (MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 4, Sølvhejre 1, Silkehejre 1, Misteldrossel 1 (MWH)

Alstrup: Tyrkerdue 10, Solsort 2 (MWH)

Vester Kanal, Brattingsborg: Sangsvane 100+, Havørn 2 AD, Skovskade 1 (IS)

Lushavn: Skærpiber 3 (IS)

Brattingsborg Skov: Gærdesmutte 1, Skovskade 1, Ravn 1, Dompap 2 (IS) 


08.02.2023
Barnekold: Knopsvane 2, Grågås 127, Blisgås 2, Bramgås 210, Mørkbuget Knortegås 1, Gravand 44, Gråand 530, Pibeand 12, Ederfugl 15, Hvinand 24, Sølvhejre 1, Strandskade 10, Vibe 1, Storspove 142, Stormmåge 3, Hættemåge 70, Gråkrage 32 (MWH)

Besser: Solsort 2, Husskade 1, Gulspurv 2 (MWH)

Sælvig: Fiskehejre 1, Grågås 125, Gråand 4, Isfugl 1 (CBr)


07.02.2023
Østerløkken: Blisgås 12 OF, Musvåge 1, Spurvehøg 1 (MWH)

Sildeballe: Bramgås 1 (MWH)

Lilleøre: Ederfugl 80, Fløjlsand 1, Hvinand 110, Stor Skallesluger 2, Toppet Skallesluger 10, Gråstrubet Lappedykker 1, Svartbag 1 (KH, TVH, MWH)

Yderste Holm: Strandskade 62 (MWH)

Kirkebugten: Silkehejre 1 (KH, TVH, MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 8, Sølvhejre 1, Silkehejre 1 (MWH)

Hesselholm/Kanhave: Misteldrossel 1 (KH, TVH, MWH)

Rosenvej, Fogedmarken: Skovsneppe 1 (AVW)

Kolby: Fasan 2, Ringdue 1, Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Musvit 3, Blåmejse 2, Gråkrage 1, Skovspurv 18, Bogfinke 15, Gulspurv 2 (NS)

Sælvig: Skarv 1, Fiskehejre 4, Knopsvane 5, Grågås 26, Bramgås 720, Gråand 2, Spurvehøg 1, Fasan 1, Blishøne 3, Skovsneppe 1, Stor Flagspætte 1, Sølvmåge 2, Ringdue 85, Isfugl 1, Solsort 2, Musvit 4, Blåmejse 2, Skovskade 2, Gråkrage 5, Bogfinke 18, Kvækerfinke 5, Grønirisk 3, Grønsisken 12, Dompap 3 (CBr)
 

06.02.2023
Sælvig: Fiskehejre 3, Knopsvane 2, Sangsvane 2, Grågås 72, Bramgås 1200, Gråand 2, Blishøne 2, Fasan 1, Skovsneppe 3, Tyrkerdue 1, Ringdue 8, Isfugl 1, Stor Flagspætte 2, Musvit 4, Blåmejse 3, Gråkrage 6, Solsort 2, Bogfinke 7, Kvækerfinke 3, Grønirisk 8, Dompap 2 (CBr)

Issehoved: Ederfugl 8, Fløjlsand 4, Sortand 24, Sanglærke 1, Rødhals 1, Sjagger 3, Husskade 2, Dompap 1 (KH, TVH, MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 3, Sølvhejre 1, Silkehejre 1 (MWH)

Langør: Ederfugl 20, Hvinand 8, Toppet Skallesluger 3 (MWH)

Vester Kanal, Brattingsborg: Sangsvane 100+, Havørn 1, Musvåge 1 (IS)

Have i Pillemark: Fasan 1, Tyrkerdue 1, Solsort 2, Musvit 1, Gråkrage 2, Skovspurv 2 (BS)


05.02.2023
Issehoved: Ederfugl 12, Sortand 40, Fløjlsand 2, Toppet Skallesluger 5, Sanglærke 1 (KH, TVH, MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 1, Sølvhejre 2, Silkehejre 1, Misteldrossel 1 (KH, TVH, MWH)

Langør: Ederfugl 30, Hvinand 5, Stor Skallesluger 2, Toppet Skallesluger 4 (KH, TVH, MWH)


04.02.2023
Hesselholm: Grågås 2, Bramgås 70 OF, Gravand 3, Gråand 10, Pibeand 3, Fiskehejre 3, Sølvhejre 2, Silkehejre 2, Storspove 73, Misteldrossel 1, Gråkrage 12, Sortkrage 1 (MWH)

Langør: Ederfugl 35, Hvinand 50, Stor Skallesluger 4, Toppet Skallesluger 15, Spættet Sæl 48 (JL)

Hverremosen: Bramgås 1250 (JL)

Toftebjerg: Gråand 12, Troldand 14, Lille Lappedykker 1 (MWH)

Østerløkken: Blisgås 34 OF, Bramgås 400 OF, Spurvehøg 1, Solsort 2, Rødhals 1, Musvit 3, Blåmejse 2, Skovskade 1, Skovspurv 10, Bogfinke 2, Kvækerfinke 1, Grønirisk 15 (MWH)

Kolby: Fasan 1, Ringdue 1, Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 1, Musvit 4, Blåmejse 2, Gråkrage 2, Skovspurv 15, Bogfinke 10, Grønirisk 5, Dompap 3 (NS)

Lushage: Skærpiber 3 (IS)

Brattingsborg Skov: Musvåge 2, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Gærdesmutte 1, Ravn 2 (IS)

Sælvig: Fiskehejre 4, Grågås 75, Bramgås 700, Gråand 22, Blishøne 2, Isfugl 1, Skovskade 1, Kvækerfinke 5, Bogfinke 7, Dompap 1 (CBr)03.02.2023
Bjørnedam: Knopsvane 13, Pibeand 3, Krikand 2, Troldand 11, Stor Skallesluger 1, Blishøne 5 (MWH)

Toftebjerg: Sanglærke 1 OF (MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 9, Sølvhejre 1, Silkehejre 1, Misteldrossel 1 (MWH)

Lillehavet: Mørkbuget Knortegås 11, Pibeand 2, Storspove 3 (MWH)

Nordby: Bramgås 740 OF (JL)


02.02.2023
Barnekold: Knopsvane 5, Grågås 4, Mørkbuget Knortegås 4, Gravand 29, Gråand 260, Pibeand 31, Fiskehejre 1, Strandskade 5, Storspove 35 (JL, LB, STE, MWH)

Hesselholm KL. 12:30: Gravand 21, Gråand 40, Fiskehejre 3, Sølvhejre 2, Silkehejre 2, Storspove 43, Misteldrossel 1, Sortkrage 1 (JL, LB, STE, MWH)

Langør: Ederfugl 20, Hvinand 38, Havlit 1, Gråstrubet Lappedykker 1, Lille Lappedykker 6 (JL, LB, STE, MWH)

Langør Kirke kl. 15:30: Sølvhejre 1 (AVW)

Hverremosen: Grågås 25, Bramgås 2150 (LB, STE)

Issehoved: Sortand 100+, Sanglærke 1 OF (LB, STE)

Østenlands: Sortand 7, Rødhals 2, Grønirisk 2, Gulspurv 3 (IS)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 3, Gærdesmutte 1, Ravn 2, Dompap 1 (IS)

Have i Pillemark: Sangsvane 1 OF, Stormmåge 1 OF, Fasan 1, Ringdue 1, Solsort 1, Musvit 1, Blåmejse 2, Gråkrage 1 OF, Bogfinke 1, Hare 1 (BS)

Sælvig: Fiskehejre 5, Grågås 75, Bramgås 400, Gråand 22, Blishøne 2, Spurvehøg 2, Gråkrage 4, Råge 125, Allike 650, Solsort 2, Rødhals 1, Musvit 4, Blåmejse 2, Gråsisken 5, Grønirisk 6, Dompap 1(CBr)

Kolby: Tyrkerdue 1, Rødhals 1, Solsort 1, Musvit 1, Gråkrage 2, Skovspurv 5, Bogfinke 5, Grønirisk 2, Dompap 1 (NS)


01.02.2023
Hesselholm: Knopsvane 1, Fiskehejre 8, Sølvhejre 1, Silkehejre 1, Storspove 12 (MWH)

Langør Kirke: Sølvhejre 1, Silkehejre 1 (MWH)

Østerløkken: Spurvehøg 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 5, Blåmejse 2, Skovspurv 10, Bogfinke 3, Grønirisk 4 (MWH)

Ørby: Skovspurv 7, Grønirisk 12, Husskade 1 (IS)

Brattingsborg: 4-500 Bramgås - blandet med grågæs og blisgæs (IS)

Vesborggårdvej: Spurvehøg 1 (IS)

Vester Kanal: Sangsvane 11, Musvåge 2, Allike 50+ (IS)

Lushavn: Hvinand 5, Havørn 2 AD (IS)

Nordby Østerstrand: Fløjlsand 12 (LB, STE)

Nordby: Bramgås 32 OF (LB, STE)Januar 2023


31.01.2023
Hesselholm: Sølvhejre 1, Silkehejre 1, Misteldrossel 1 (MWH)

Kirkebugten: Sølvhejre 1, Silkehejre 1 (MWH)

Skovfogedhuset: Stor Flagspætte 2, Solsort 12, Sortmejse 1, Bogfinke 2 (MWH)

Rosenvej, Fogedmarken: Skovsneppe 1 (AVW)

Have i Pillemark: Fasan 1, Grågås 21 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 1, Solsort 1, Musvit 1 SY (BS)

Brattingsborg: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Skovskade 1 (IS)30.01.2023
Toftebjerg: Bramgås 2000, Troldand 5, Blishøne 2 (MWH)

Langør: Islandsk Rødben 1 (MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 7, Sølvhejre 2, Silkehejre 2, Storspove 4 (MWH)

Skovfogedhuset: Stor Korsnæb 8 (MWH)

Østenlands: Knopsvane 2, Sangsvane 2, Havørn 1, Musvåge 2, Rødhals 1, Gærdesmutte 1, Skovskade 1, Bogfinke 4 (IS)


29.01.2023
Brokold: Ederfugl 70, Hvinand 40, Sølvhejre 1 OF, Strandskade 12, Storspove 14 (MWH)

Sildeballe: Husskade 2 (MWH)

Golfbanen: Husskade 3 (MWH)

Langør Kirke: Silkehejre 1 (MWH)

Naturskolen: Islandsk Rødben 3 (MWH)

Toftebjerg: Grågås 12, Bramgås 3000, Troldand 5 (MWH)

Brattingsborg: Grågås 10, Blisgås 10, Bramgås 400 (IS)


28.01.2023
Toftebjerg: Grågås 110, Bramgås 15 (MWH)

Kirkebugten: Fiskehejre 1, Sølvhejre 1, Silkehejre 1 (MWH)

Hesselholm: Fiskehejre 11, Sølvhejre 1, Silkehejre 1 (MWH)

Lillehavet, Langør: Islandsk Rødben 2, Storspove 3 (MWH)

Østerløkken: Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 4, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Skovspurv 7, Bogfinke 3, Grønirisk 4, Ravn 2, Gulspurv 1 (MWH)


27.01.2023
Barnekold: Knopsvane 3, Grågås 173, GrågåsXCanadagås 1, Bramgås 2, Mørkbuget Knortegås 11, Gravand 24, Gråand 250, Pibeand 15, Toppet Skallesluger 4, Strandskade 5, Storspove 8 (JL, MWH)

Langør Kirke: Fiskehejre 1, Sølvhejre 1, Silkehejre 1 (JL, HOK, EM)

Langør: Hvinand 130, Stor Skallesluger 2, Toppet Skallesluger 25, Lille Lappedykker 1, Spættet Sæl 3 (JL)

Hjalmargård, Brattingsborg: Halemejse 7, Musvit 6, Blåmejse 5, Bogfinke 3, Grønsisken 1 (IS)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Stor Flagspætte 2, Rødhals 1, Ravn 2 (IS)

Lushage: Ederfugl 50+, Fiskehejre 1, Skærpiber 11 (IS)

Østerløkken: Bramgås 400 OF, Skovhornugle 1 OF (MWH)26.01.2023
Lilleøre: Ederfugl 50, Havlit 1, Hvinand 40, Fløjlsand 1, Stor Skallesluger 8, Toppet Skallesluger 26, Gråstrubet Lappedykker 1 (MWH)

Langemark: Husskade 2 (MWH)

Kolby Kås Havn: Ederfugl 2, Tejst 3 (IS)

Brattingsborg: Sangsvane 39, Spurvehøg 1 (IS)

Tranebjerg: Knopsvane 2, Sangsvane 50, Stor Flagspætte 2, Musvit 9, Blåmejse 8, Skovskade 2, Husskade 4, Gråspurv 8, Skovspurv 2, Bogfinke 12, Kvækerfinke 4, Grønirisk 6, Stillits 4, Dompap 6 (MME)

Hverremosen: Grågås 60, Bramgås 650 (JL)


25.01.2023
Lillehavet/Langør: Gravand 1, Gråand 16, Pibeand 2, Strandskade 6, Islandsk Rødben 2, Storspove 9, Engpiber 2, Bjergirisk 18 (MWH)

Langør Kirke: Sølvhejre 1, Silkehejre 1, Ravn 1 (MWH)

Hesselholm: Sølvhejre 1, Misteldrossel 1 (MWH)

Toftebjerg: Grågås 55, Bramgås 52 (MWH)


24.01.2023
Barnekold: Knopsvane 3, Grågås 27, Mørkbuget Knortegås 60, Gravand 17, Gråand 400, Pibeand 52, Hvinand 50, Ederfugl 12, Stor Skallesluger 1, Toppet Skallesluger 4, Sølvhejre 1, Strandskade 9, Storspove 95, Sølvmåge 24, Stormmåge 3, Hættemåge 50 (MWH)

Ballebjerg: Rød Glente 1 OF, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Vindrossel 1 (JL)

Issehoved: Ederfugl 30, Fløjlsand 2, Sølvmåge 1 (JL)

Vesborg: Knopsvane 2, Krikand 7, Troldand 7, Stor Flagspætte 1 (IS)

Tranebjerg: Sangsvane 1, Rød Glente 1 OF, Tårnfalk 1, Stor Flagspætte 2 (MME)

Langør Kirke: Silkehejre 1 (MME)

Lillehavet: Toppet Skallesluger 1, Storspove 5 (MME)

Østerløkken: Grågås 150, Musvåge 1, Solsort 2, Musvit 7, Blåmejse 2, Skovspurv 10, Bogfinke 3, Grønirisk 5 (MWH)


23.01.2023
Øster Hedekrog: Bramgås 1, Ederfugl 10, Fløjlsand 78, Sortand 7, Hvinand 9, Toppet Skallesluger 48, Gråstrubet Lappedykker 9, Alk 4, Tårnfalk 1, Engpiber 1 (MWH)

Langør Kirke: Fiskehejre 1, Sølvhejre 2, Silkehejre 2 (MWH)

Østerløkken: Grågås 100, Bramgås 300 (MWH)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 4, Rødhals 1, Skovskade 1 (IS)


22.01.2022
Brokold/Bolbro Sand: Gråand 8, Ederfugl 30, Hvinand 300, Havørn 1 OF, Tårnfalk 1, Strandskade 11, Alm. Ryle 8, Storspove 10 (MWH)

Lilleøre: Fløjlsand 1, Havlit 1, Hvinand 90, Stor Skallesluger 4 (MWH)

Kolderne: Strandskade 8, Alm. Ryle 40, Spættet Sæl 49 (MWH)

Langør Kirke: Fiskehejre 1, Sølvhejre 1 (MWH)

Alstrup: Solsort 4 (MWH)

Nordby: Sangsvane 4 OF, Tårnfalk 1, Dobbeltbekkasin 5 (JL)

Hverremosen: Gråand 12, Pibeand 110, Gulspurv 5 (JL)

Østerløkken: Bramgås 2000+ OF (MWH)

Sælvig: Fiskehejre 4, Grågås 12, Blishøne 3, Musvåge 1, Stor Flagspætte 1, Gråkrage 5, Solsort 2, Musvit 6, Blåmejse 2, Bogfinke 4, Kvækerfinke 3. Grønirisk 2, Dompap 12, Grønsisken 12, Gærdesmutte 1 (CBr)21.01.2023
Sælvig: Isfugl 1 (CBr)

Grusgraven: Grågås 3 OF, Troldand 4, Hvinand 3, Musvåge 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 3, Musvit 2, Lille Korsnæb 5 (CBr, JL, MWH)

Hesselholm: Silkehejre 1, Vandrefalk 1 (CBr, JL, MWH)

Lilleøre: Hvinand 65, Havlit 1, Stor Skallesluger 1, Toppet Skallesluger 10 (CBr, JL, MWH)

Langør Kirke: Silkehejre 1 (CBr, JL, MWH)

Brattingsborg: Knopsvane 4, Sangsvane 60+, Grågås 400, Blisgås 27, Bramgås 1300 (IS) 

Lushavn: Hvinand 14, Havørn 2 AD, Tårnfalk 1, Grønirisk 5 (IS)

Alstrup: Solsort 11 (MWH)20.01.2023
Barnekold: Knopsvane 2, Grågås 25, Blisgås 2, Bramgås 134, Mørkbuget Knortegås 154, Gravand 27, Gråand 410, Pibeand 17, Hvinand 75, Sølvhejre 1, Strandskade 6, Storspove 95, Gærdesmutte 1, Ravn 1, Gråsisken 1 (MWH)

Langør: Hvinand 80, Havlit 1, Toppet Skallesluger 28, Strandskade 15, Svartbag 4 (JL)

Yderste Holm: Havørn 1, Alm. Ryle 40, Spættet Sæl 38 (JL)

Lushage - Lushavn: Ederfugl 40+, Fiskehejre 1, Svartbag 1, Skærpiber 2, Blåmejse 1, Skovskade 1, Gulspurv 3 (IS)

Have i Kolby: Fasan 2, Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Solsort 4, Musvit 4, Blåmejse 3, Gråkrage 1, Skovspurv 10, Bogfinke 13, Grønirisk 3 (NS)

Sælvig: Fiskehejre 3, Isfugl 1, Musvit 2, Blåmejse 2, Skovskade 1, Dompap 3 (CBr)

 
19.01.2023
Yderste Holm: Gravand 1, Pibeand 2, Ederfugl 30, Toppet Skallesluger 12, Strandskade 9, Alm. Ryle 4, Lille Kobbersneppe 1, Storspove 3 (MWH)

Lilleøre: Ederfugl 70, Hvinand 80, Stor Skallesluger 1, Toppet Skallesluger 10 (MWH)

Hesselholm: Sølvhejre 1 (MWH)

Langemark: Grågås 60, Stillits 14 (MWH)

Have i Kolby: Fasan 2, Musvit 4, Blåmejse 2, Gråkrage 1, Skovspurv 1, Bogfinke 3, Grønirisk 3 (NS)

Sælvig: Grågås 18, Musvåge 1, Rødhals 1, Bogfinke 2, Dompap 4 (CBr)

Hesselholm: Silkehejre 1, Sølvhejre 1, Fiskehejre 3 (CBr)


18.01.2023
Barnekold: Knopsvane 5, Sangsvane 8, Grågås 13, Bramgås 140, Mørkbuget Knortegås 77, Gravand 26, Gråand 350, Pibeand 90, Ederfugl 8, Hvinand 15, Stor Skallesluger 1, Toppet Skallesluger 14, Vandrefalk 1, Strandskade 3, Alm. Ryle 7, Storspove 68, Svartbag 1, Hættemåge 70, Sølvmåge 24, Gærdesmutte 2, Gråkrage 12 (MWH)

Besser: Husskade 1 (MWH)

Hverremosen: Gråand 30, Pibeand 150 (JL)

Nordby: Bramgås 420 (JL)

Østerløkken: Bramgås 175 OF (MWH)


17.01.2023
Yderste Holm: Ederfugl 75, Hvinand 30, Stor Skallesluger 3, Toppet Skallesluger 14, Skarv 7, Havørn 1, Strandskade 47 (MWH)

Lilleøre: Ederfugl 20, Hvinand 40, Havlit 3, Stor Skallesluger 2, Toppet Skallesluger 8 (MWH)

Langør: Lille Lappedykker 2, Storspove 2 (MWH)

Hesselholm: Sølvhejre 1, Silkehejre 2 (MWH)

Kolby: Fasan 3, Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Rødhals 1, Solsort 1, Musvit 4, Blåmejse 2, Gråkrage 2, Grønirisk 1 (NS)


16.01.2023
Langør: Pibeand 24, Hvinand 115, Toppet Skallesluger 12, Fiskehejre 1, Gråstrubet Lappedykker 1, Strandskade 4, Storspove 1 (MWH)

Hesselholm: Knopsvane 3, Grågås 8, Gravand 3, Fiskehejre 4, Sølvhejre 1, Silkehejre 1, Havørn 1, Storspove 10 (MWH)

Østerløkken: Grågås 18 OF, Stormmåge 8, Allike 250 (MWH)

Sælvig: Grågås 10, Gråand 45, Skovsneppe 2, Ravn 2, Dompap 1 (CBr)
 
Hesselholm: Sølvhejre 1, Silkehejre 1, Fiskehejre 9 (CBr)

Langør:
Toppet Skallesluger 9, Stor Skallesluger 1 (CBr)

Langør havn:
Lille Lappedykker 2 (CBr)

Vesborggårdvej: Sangsvane 25, Grågås 24, Havørn 1 OF (IS)

Lushavn: Toppet Skallesluger 1, Musvåge 1 (IS)


15.01.2023
Langør: Ederfugl 15, Hvinand 8, Stor Skallesluger 1, Toppet Skallesluger 4, Storspove 1, Engpiber 1, Stillits 14 (MWH)

Langør havn: Lille Lappedykker 3 (KT)

Langør Kirke: Silkehejre 1 (JL)

Hesselholm kl. 15:45: Fiskehejre 9, Sølvhejre 1, Silkehejre 1 (JL)

Hesselholm kl. 13:30: Gravand 8, Fiskehejre 8, Sølvhejre 2, Silkehejre 2 (MWH)

Østerløkken: Grågås 27 OF, Bramgås 75 OF, Ringdue 2, Stor Flagspætte 1, Bjergvipstjert 1 OF, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 4, Blåmejse 2, Skovskade 1, Skovspurv 4, Bogfinke 3, Grønirisk 10 (MWH)


14.01.2023
Yderste Holm: Ederfugl 20, Toppet Skallesluger 8, Skarv 3, Islandsk Rødben 7 (MWH)

Langør: Ederfugl 8, Hvinand 40, Stor Skallesluger 4, Toppet Skallesluger 18, Strandskade 2, Stillits 14 (MWH)

Hesselholm: Grågås 60, Fiskehejre 7, Sølvhejre 2, Silkehejre 2, Vibe 1, Storspove 8, Stær 2 (MWH)

Brattingsborg Skov: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Stor Flagspætte 1, Musvit 30+ (IS)

Have i Pillemark: Grågås 3 OF, Fasan 2, Stormmåge 2 OF, Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Rødhals 1, Solsort 4, Musvit 3, Blåmejse 2, Gråkrage 1 OF, Skovspurv 7, Bogfinke 1 (BS)

Tanderup Mark: Grågås 40 (BS)

Alstrup: Husskade 3 (MWH)

Kolby: Fasan 1, Tyrkerdue 2, Rødhals 1, Solsort 1, Musvit 4, Blåmejse 2, Skovspurv 6, Grønirisk 10, Dompap 2 (NS)


13.01.2023
Draget, Besser Rev: Mørkbuget Knortegås 7, Gråand 44, Ederfugl 30, Hvinand 10, Toppet Skallesluger 22, Strandskade 23, Storspove 1, Grønirisk 14 (MWH)

Stenskov: Husskade 1 (MWH)

Vesterløkken: Rørhøg 1 (HOK)


12.01.2023
Agerup: Grågås 38, Bramgås 3200 (MWH)

Hesselholm: Silkehejre 1 Sølvhejre 1, Storspove 32 (MWH)

Langør Kirke: Silkehejre 1 (MWH)

Langør havn: Lille Lappedykker 3 (CBr, MWH)

Brattingsborg Skov: Stor Flagspætte 3, Gærdesmutte 1, Skovskade 1 (IS)

Lushavn: Hvinand 2 (IS)


11.01.2023
Egholm: Knopsvane 2, Mørkbuget Knortegås 7, Gravand 5, Gråand 172, Pibeand 72, Toppet Skallesluger 4, Fiskehejre 2, Silkehejre 1, Strandskade 1 (MWH)

Hesselholm: Grågås 28 OF, Bramgås 350 OF, Fiskehejre 7, Sølvhejre 1, Silkehejre 1, Storspove 4 (MWH) 

Lilleøre: Hvinand 34, Toppet Skallesluger 4 (MWH)

Langør: Hvinand 32, Lille Skallesluger 1 (MWH)

Yderste Holm: Mørkbuget Knortegås 4, Gravand 3, Strandskade 27, Hjejle 3 (MWH)

Lushavn: Spurvehøg 1, Allike 50+ (IS)

Vesborggårdvej: Sangsvane 40+, Stillits 2 (IS)

Tranebjerg: Rød Glente 1, Krikand 18 (MME)


10.01.2023
Sælvig: Isfugl 1 (CBr)

Brattingsborg Skov: Fasan 4, Havørn 3, Musvåge 1, Ringdue 5, Huldue 2, Stor Flagspætte 8, Vindrossel 15, Solsort 8, Fuglekonge 1, Musvit 130, Sortmejse 1, Blåmejse 7, Gærdesmutte 2, Korttået Træløber 1, Skovskade 4, Gråkrage 2, Kvækerfinke 2, Grønsisken 15, Dompap 7, Lille Korsnæb 1 (CBr, MWH)

Brattingsborg Gods: Sangsvane 134 (MWH)

Brattingsborg Skov: Havørn 1 (AVW)

Nordby Bugt: Ederfugl 350, Fløjlsand 25 (JL)


09.01.2023
Issehoved: Ederfugl 15, Sortand 175, Fløjlsand 9, Hvinand 1, Toppet Skallesluger 8, Skarv 2 (MWH)

Mårup: Grågås 240, Bramgås 47 (MWH)

Hesselholm: Sølvhejre 1, Silkehejre 1 (MWH)

Langør Kirke: Sølvhejre 1, Silkehejre 1, Tårnfalk 1 (MWH)

Lundgærde: Havørn 1 AD (HOK)

Sælvig: Bramgås 600, Stor Flagspætte 1 (CBr)

08.01.2023
Barnekold: Knopsvane 7, Sangsvane 1 OF, Grågås 520, Blisgås 35 OF, Bramgås 255, Mørkbuget Knortegås 24, Gravand 39, Gråand 500, Pibeand 125, Hvinand 27, Fiskehejre 1, Sølvhejre 1, Silkehejre 1, Strandskade 1, Vibe 2, Storspove 54, Husskade 2 (CBr, JL, MWH)

Bisgård Mark: Bramgås 3000 (CBr, MWH)

Hverremosen: Grågås 103, Blisgås 4, Bramgås 4, Krikand 10, Storspove 7, Gråkrage 42, Råge 5 (JL)

Have i Pillemark: Fasan 1, Tyrkerdue 2, Solsort 4, Musvit 3, Blåmejse 2, Gærdesmutte 2, Gråkrage 5, Skovspurv 7, Bogfinke 1, Dompap 2 (BS)

Sælvig: Skovsneppe 4 (CBr)


07.01.2023
Langør: Lille Lappedykker 4 (TWH, MWH)

Hesselholm Made: Fiskehejre 7, Sølvhejre 1, Silkehejre 1 (TWH, MWH)

Tranebjerg: Spurvehøg 1, Musvit 5, Blåmejse 4, Skovspurv 2, Bogfinke 2, Grønirisk 5, Dompap 4 (TWH, MWH)

Nordby: Grågås 130, Bramgås 150 (JL)

Hesselholm: Sølvhejre 2, Silkehejre 2, Musvåge 1 (CBr)


06.01.2023
Sælvig: Isfugl 1 (CBr)

Langør: Hvinand 28, Stor Skallesluger 2, Toppet Skallesluger 3, Strandskade 8 (MWH)


Yderste Holm: Ederfugl 350, Hvinand 180, Stor Skallesluger 3, Toppet Skallesluger 8, Strandskade 13 (MWH)

Langør: Hvinand 25, Toppet Skallesluger 12, Sølvhejre 1, Silkehejre 1 (JL)

Lillehavet: Hvinand 112 (JL)

Hesselholm: Fiskehejre 2, Sølvhejre 1, Vandrefalk 1 (MWH)

Toftebjerg: Sangsvane 28, Grågås 115 (MWH)

Alstrup: Musvåge 1, Stillits 10 (MWH)

Torup: Sangsvane 97 (MWH)

Vesterløkken: Blisgås 1 (AVW)


05.01.2023
Hesselholm: Grågås 4, Fiskehejre 6, Sølvhejre 2, Silkehejre 2, Storspove 12 (BHJ, MWH)

Lilleøre: Hvinand 80, Havlit 5, Toppet Skallesluger 22 (MWH)

Toftebjerg: Bramgås 900 (MWH)

Alstrup: Tårnfalk 1, Tyrkerdue 2, Gråsisken 15 (MWH)

Østenlands: Sortand 9, Musvåge 6, Stor Flagspætte 1 (IS)

Brattingsborg Skov: Musvåge 4, Sjagger 7, Musvit 13, Blåmejse 3 (IS)

Brattingsborg: Havørn 1 AD, Musvåge 1 (IS)

Vesterløkken: Blisgås 1 (AVW)

Grusgraven: Gråand 5, Hvinand 1, Troldand 22 (JL)


04.01.2023
Langør: Knopsvane 18, Ederfugl 8, Hvinand 20, Fiskehejre 1, Storspove 3 (PW, MWH)

Hesselholm: Grågås 1, Bramgås 6 OF, Gravand 3, Gråand 4, Sølvhejre 1, Silkehejre 1, Fiskehejre, Storspove 4 (PW, MWH)

Vesterløkken: Blisgås 1 (AVW)

Sælvig: Isfugl 1 (CBr)


03.01.2023
Sælvig: Isfugl 1 (CBr)

Lundgærde: Sangsvane 55 (CBr)

Hesselholm Made: Silkehejre 2, Sølvhejre 1 (CBr)

Barnekold: Knopsvane 7, Sangsvane 9 OF, Grågås 250, Bramgås 60 OF, Gravand 36, Gråand 425, Pibeand 4, Ederfugl 16, Hvinand 45, Sølvhejre 1, Spurvehøg 1, Strandskade 2, Vibe 3, Storspove 160, Ravn 2, Gulspurv 5 (CBr, JL, PW, MWH)

Besser: Tyrkerdue 2, Sjagger 15, Gærdesmutte 1 (PW, MWH)

Vesterløkken: Blisgås 1 (AVW)  

Ballebjerg: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Sjagger 20, Solsort 3, Blåmejse 4, Råge 15, Allike 6, Bogfinke 8, Kvækerfinke 4 (JL)


02.01.2023
Besser: Sangsvane 54, Grågås 72, Bramgås 2 (MWH)

Toftebjerg: Sangsvane 140, Grågås 50, Dobbeltbekkasin 1 (PW, MWH)

Langør: Strandskade 8, Islandsk Rødben 1, Storspove 3 (PW, MWH)

Hesselholm: Gråand 10, Fiskehejre 4, Sølvhejre 1, Silkehejre 1 (kom flyvende fra Kirkebugten), Dobbeltbekkasin 1, Skovskade 1 (PW, MWH)

Sælvig: Isfugl 1 (CBr)

01.01.2023
Langemark: Stormmåge 4, Husskade 1, Råge 7, Allike 3, Gråkrage 4 (MWH)

Barnekold: Knopsvane 7, Grågås 14, Blisgås 13 OF, Gravand 10, Gråand 255, Pibeand 18, Krikand 10, Hvinand 8, Silkehejre 1, Strandskade 2, Storspove 45, Sølvmåge 12, Hættemåge 4, Ravn 1 (MWH)

Alstrup: Gråspurv 12 (MWH)

Toftebjerg: Sangsvane 142, Grågås 380 (MWH)

Hesselholm Made: Knopsvane 14, Gravand 7, Pibeand 4, Fiskehejre 1, Skarv 1, Storspove 42 (MWH)

Langør Kirke: Gråand 2, Sølvhejre 1, Storspove 2 (MWH)

Langør: Ederfugl 14, Hvinand 8, Toppet Skallesluger 4, Islandsk Rødben 2, Svartbag 1 (MWH)

Have i Pillemark: Sangsvane 3 OF, Stormmåge 2 OF, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 2, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 2, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Skovspurv 10, Bogfinke 2, Grønirisk 2, Hare 1 (BS)

Østerløkken: Spurvehøg 1, Ringdue 2, Rødhals 1, Solsort 3, Musvit 4, Blåmejse 2, Skovspurv 8, Bogfinke 3, Grønirisk 3 (MWH)


Sælvig: Skovsneppe 3 (CBr)